Komunikat w sprawie emisji obligacji przeznaczonych na zwiększenie funduszu statutowego BGK

Komunikat w sprawie emisji obligacji przeznaczonych na zwiększenie funduszu statutowego BGK

Minister Rozwoju i Finansów, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w związku z ustawą z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego, wyemitował obligacje zerokuponowe o terminie wykupu w dniu 25 lipca 2020 roku (OB0720), przeznaczone na zwiększenie funduszu statutowego BGK.

Wyemitowane obligacje o wartości nominalnej 3 miliardy złotych zostały przekazane Bankowi Gospodarstwa Krajowego 3 listopada 2017 roku.

Seria OB0720 zostanie 17 listopada 2017 roku zasymilowana z serią OK0720.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry