Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w kwietniu 2017 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w kwietniu 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w kwietniu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 252,9 mln EUR (1.072,4 mln PLN),
- odsetki – równowartość 320,2 mln EUR (1.358,4 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec kwietnia 2017 r. wyniósł łącznie 7.508,8 mln EUR (31.664,8 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry