Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w październiku 2017 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w październiku 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w październiku 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 17,9 mln EUR (76,4 mln PLN),
- odsetki – równowartość 168,3 mln EUR (717,6 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec października 2017 r. wyniósł łącznie 6.824,0 mln EUR (29.000,8 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry