Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w sierpniu 2017 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w sierpniu 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w sierpniu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 12,9 mln EUR (55,0 mln PLN),
- odsetki – równowartość 23,0 mln EUR (98,2 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec sierpnia 2017 r. wyniósł łącznie 9.493,6 mln EUR (40.459,7 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry