Wycena obligacji Green Bonds w euro – szczegółowe informacje

Wycena obligacji Green Bonds w euro – szczegółowe informacje

W nawiązaniu do informacji o wycenie 8,5-letnich obligacji Green Bonds nominowanych w euro, o terminie zapadalności 7 sierpnia 2026 r., która została dokonana w dniu 31 stycznia br., Ministerstwo Finansów przedstawia dodatkowe informacje dotyczące struktury nabywców:

• struktura nabywców obligacji była znacznie zdywersyfikowana, przy czym 41% stanowili inwestorzy zorientowani wyłącznie na inwestycje w tego typu aktywa,

• nabywcami obligacji byli głównie inwestorzy z Europy, w tym z: Francji (23,5%), Niemiec (19,0%), Wielkiej Brytanii (13,9%), Polski (9,6%), Szwajcarii (5,0%), krajów skandynawskich (4,8%), Austrii (3,9%), krajów Beneluksu (1,9%), pozostałych (8,1%). Udział inwestorów z USA wyniósł 3,5%, Bliskiego Wschodu 2,0%, a z pozostałych krajów 4,9%,

• odnotowano bardzo duży udział w emisji podmiotów zarządzających aktywami (66,5%). Udział banków wyniósł 15,9%, banków centralnych i instytucji publicznych 9,2%, instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych 7,8%, funduszy hedgingowych 0,3%, a pozostałych podmiotów 0,2%.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry