Hot news
Zamknij

Interpretacja ogólna z 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia momentu nabycia nieruchomości

Interpretacja ogólna z 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia momentu nabycia nieruchomości

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 6 lutego 2018 r., DD2.8201.3.2017.KBF, dotyczy określenia na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych momentu nabycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c tej ustawy, zwanych dalej łącznie „nieruchomością", w przypadku gdy zbycie nieruchomości nastąpiło po śmierci jednego z małżonków, a nieruchomość nabyta była do majątku objętego wspólnością majątkową.

Interpretację opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z  8 lutego 2018 r. pod poz. 9 (link przenosi do dokumenu).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry