Jednorazowy odpis amortyzacyjny do 100 tys. zł

Jednorazowy odpis amortyzacyjny do 100 tys. zł

W dniu 28 lipca 2017 r. opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 1448), która niesie kolejne korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Pozwolą one przedsiębiorcom na dokonywanie corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów poniesionych na środki trwałe - do wysokości 100 tys. zł, przy spełnieniu warunku wartości początkowej śodka trwałego min.10 tys. zł lub gdy łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3 500 zł. 

Nowe regulacje dotyczą  fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji  Środków Trwałych nabytych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przepisy ustawy wejdą w życie 12 sierpnia 2017 r. z możliwością zastosowania ich do środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Szerzej o zmianach w komunikacie: Nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry