Rozliczenie 1% PIT za 2016 r. na organizacje pożytku publicznego

Na stronie finanse.mf.gov.pl można już znaleźć coroczną informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego. Tym razem informacja dotyczy rozliczenia podatku za 2016 rok.
Zawiera ona w szczególności wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały ww. kwoty, z podaniem ich sum.
Informacja została zamieszczona w części Statystyki w folderze dotyczącym danych za rok 2016.