Zaniechanie poboru podatku od umorzonych czynszów

Zaniechanie poboru podatku od umorzonych czynszów

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 28 lutego 2017 r.
Na mocy rozporządzenia umorzone w latach 2016-2017 przez jednostki samorządu terytorialnego należności dotyczące zaległych czynszów za najem lokali mieszkalnych oraz innych związanych z użytkowaniem tych lokali tytułów (wymienionych w rozporządzeniu) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Oznacza to, że dochodów, o których  mowa nie należy wykazywać w rocznych zeznaniach podatkowych składanych za lata 2016 i 2017 oraz nie podlegają one obowiązkowi wykazania w informacji PIT-8C.
W przypadku złożenia zeznania podatkowego za 2016 r., w którym ujęto już te należności, podatnik może złożyć korektę zeznania.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry