Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. - projekt ustawy

Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. - projekt ustawy

Minister Rozwoju i Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Więcej na temat zawartości projektu w komunikacie na stronie resortu finansów.
Postępy prac nad projektem można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji w części Rządowy Proces Legislacyjny - projekt UA31.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry