Komunikaty

Wysyłanie JPK_VAT - wyjaśnienie.

Ministerstwo Finansów informuje, że plików JPK_VAT nie należy przesyłać za pośrednictwem strony https://epuap.gov.pl/wps/portal.

JPK_VAT należy przesyłać wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów. Każdy inny tryb przesłania JPK_VAT nie może być uznany za realizację obowiązku złożenia informacji JPK_VAT. Takiego wymogu nie spełnia w szczególności przesłanie pliku JPK_VAT w formacie csv bądź html poprzez stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal do Ministerstwa Finansów.

Na stronie: www.jpk.mf.gov.pl  w odnośniku: „Wypełnij plik JPK_VAT" została opisana krok po kroku procedura składania pliku JPK_VAT.

Problemy techniczne związane z obsługą wysyłki pliku JPK_VAT można zgłaszać pod adresem e-mail: jpk.helpdesk@mf.gov.pl