DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.


Formularz:

Powiązane

  • DT-1A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (w tekście ustawy zamieszczono stawki podatków i opłat obowiązujących w 2018 r.)