Pytania i odpowiedzi

Co to jest PIT-OP?

PIT-OP to oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP). Może je złożyć emeryt lub rencista, jeśli chce przekazać 1% swojego podatku dla wybranej OPP. Na podstawie tego oświadczenia urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji kwotę 1% podatku.

 

Kto może złożyć PIT-OP?

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, to możesz to zrobić składając PIT-OP.

 

Kiedy mogę złożyć PIT-OP?

Oświadczenie PIT-OP możesz złożyć od stycznia do 30 kwietnia 2018 r.

 

Jeśli chcę złożyć PIT-OP elektronicznie to jak to zrobić?

Oświadczenie PIT-OP elektronicznie można złożyć wypełniając formularz udostępniony na Portalu Podatkowym (formularz online, formularz interaktywny, korzystając z aplikacji e-Deklaracje Desktop), jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Składając oświadczenie elektronicznie możesz podpisać je bezpłatnym podpisem – kwotą przychodu z zeznania lub rozliczenia rocznego za rok 2016 lub profilem zaufanym ePUAP. Założenie takiego profilu w swoich systemach transakcyjnych oferują niektóre banki (np. PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), Bank Pekao, Bank Millennium i ING Bank Śląski przez system Moje ING).

Jeśli składasz PIT-OP przez stronę banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, skorzystaj ze standardowych danych uwierzytelniających (czyli np. loginu i hasła), które na co dzień są stosowane do weryfikacji posiadaczy rachunków w bankach/SKOK.

 

Czy PIT-OP składany elektronicznie może być podpisany przez pełnomocnika?

Nie. Oświadczenie PIT-OP elektronicznie może być złożone tylko przez podatnika będącego osobą fizyczną.

 

Jakie są korzyści ze złożenia PIT-OP?

W ten sposób oszczędzisz czas i nie musisz wypełniać całego zeznania podatkowego. W oświadczeniu PIT-OP wskazujesz tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego podatku. I tyle – resztę za ciebie zrobi urząd skarbowy.

 

Czy złożenie jest obowiązkowe?

Nie jest obowiązkowe, ale jeśli chcesz przekazać 1% swojego podatku OPP, to nie ma prostszego sposobu niż  PIT-OP.