Obsługa protokołów TLS klientów Systemu e-Deklaracje w komunikacji z Bramkami (usługi WebServices)

W związku z wdrożeniem od 1.07.2017 r. w infrastrukturze systemu e-Deklaracje obsługi protokołu TLS 1.2, Ministerstwo Finansów zaleca, aby użytkownicy wszystkich systemów operacyjnych (Windows, Linux czy MacOS) dokonali sprawdzenia czy systemy te obsługują najnowszą wersję protokołu TLS i powiązane z nim szyfrowanie (algorytmy kryptograficzne, klucze).

W celu poprawnej obsługi komunikacji zalecana jest weryfikacja ustawień i  włączenie obsługi protokołu TLS w wersji 1.2 – np.: w przeglądarce Internet Explorer poprzez wybranie z menu Narzędzia ->Opcje internetowe -> zakładka Zaawansowane -> zaznaczenie opcji Użyj szyfrowania TLS 1.2

Aktualnie System e-Deklaracje dopuszcza jeszcze - czasowo - obsługę protokołu TLS 1.0. Pozwala to użytkownikom starszych, nie wspieranych przez producenta, wersji systemów operacyjnych i nie obsługujących wersji protokołu TLS 1.2 (m.in. Windows XP i Windows Vista) na komunikację z Systemem e-Deklaracje.  Dalsze używanie systemów operacyjnych z obsługą protokołu TLS 1.0 może narazić użytkowników na zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa.

W związku z tym ponownie przypominamy o konieczności aktualizacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych użytkowników komunikujących się z Systemem e‑Deklaracje.

Użytkownicy, którzy nie zdecydują się na zmianę i pozostaną przy nieobsługiwanych konfiguracjach systemów operacyjnych, stracą możliwość komunikacji z Systemem e‑Deklaracje z chwilą wyłączenia obsługi protokołu TLS 1.0.

Ministerstwo Finansów informuje, że ostateczne wycofanie protokołu TLS 1.0 w komunikacji z Systemem e‑Deklaracje nastąpi z dniem 01.10.2017r.