Zmiana preferencji Republiki Włoskiej w zakresie wniosków VAT-Refund

Ministerstwo Finansów informuje, że Republika Włoska jako kraj członkowski zwrotu z dniem 16 lutego 2017 r. zmieniło preferencje w zakresie przyjmowania wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej VAT-Refund. Zgodnie z art. 10 Dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianegow dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim Republika Włoska wymaga, aby do każdego wniosku VAT-Refund były dołączone kopie dokumentów będących podstawą zwrotu.

Jednocześnie wszystkie wnioski wysłane bez załączonych dokumentów będą przez Republikę Włoską odrzucane bez rozpatrzenia, z powodem odrzucenia:

„10010: Wiadomość jest niezgodna z wymaganą strukturą logiczną (schematem XML)".