Przedsiębiorco! Wysłałeś JPK_VAT?

Sprawdź jego status i pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO):

 

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - UPO


Formularz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) - formularz umożliwia wykonanie następujących czynności:

  1. Dla dokumentów elektronicznych składanych za pośrednictwem Bramki e-Deklaracje (wszystkie dokumenty składane jako pojedyncze)
    1. Sprawdzenie statusu przedłożonego dokumentu,
    2. Pobranie UPO dla dokumentu, który otrzymał status „200".
  2. Dla dokumentów składanych za pośrednictwem UBD – Uniwersalnej Bramki Dokumentów (dokumenty wielopozycyjne: PIT-11Z, PIT-8C, PIT-R, PIT-40)
    1. Pobranie UPO dla dokumentu, który otrzymał status „200".
    Sprawdzenie statusu dla dokumentów składanych kanałem UBD, możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem oprogramowania służącego do przesyłania dokumentów.