Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.


L.p.Struktura dokumentu XMLZa okresePUAP
oddo
CIT
1.CIT-6AR(1)_v1-02008-01-01
2.CIT-6AR(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
3.CIT-6AR(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
4.CIT-6AR(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
5.CIT-6AR(4)_v1-0E2018-07-31ePUAP
6.CIT-6R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
7.CIT-6R(2)_v1-02010-01-01
8.CIT-6R(2)_v2-0E2010-01-01ePUAP
9.CIT-6R(3)_v1-0E2015-01-01ePUAP
10.CIT-6R(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
11.CIT-6R(5)_v1-0E2018-07-31ePUAP
12.CIT-8(21)_v2-12007-01-01
13.CIT-8(21)_v3-2E2009-11-01ePUAP
14.CIT-8(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
15.CIT-8(23)_v2-0E2016-01-01ePUAP
16.CIT-8(24)_v2-0E2016-03-05ePUAP
17.CIT-8(24)_v3-0E2017-02-06ePUAP
18.CIT-8(24)_v4-0E2017-06-20ePUAP
19.CIT-8(25)_v1-0E2017-09-26ePUAP
20.CIT-8(26)_v1-0E2018-08-09ePUAP
21.CIT-8A(8)_v1-02007-01-01
22.CIT-8A(8)_v2-2E2009-11-01ePUAP
23.CIT-8A(9)_v1-0E2015-01-01ePUAP
24.CIT-8A(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
25.CIT-8A(11)_v1-0E2016-03-05ePUAP
26.CIT-8A(12)_v1-0E2017-09-26ePUAP
27.CIT-8AB(1)_v1-0E2018-08-09ePUAP
28.CIT-8B(7)_v1-02007-01-01
29.CIT-8B(7)_v2-2E2009-11-01ePUAP
30.CIT-8B(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
31.CIT-8B(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
32.CIT-8B(10)_v1-0E2016-03-05ePUAP
33.CIT-8B(11)_v1-0E2017-01-01ePUAP
34.CIT-9R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
35.CIT-9R(2)_v1-02010-01-012012-01-22
36.CIT-9R(3)_v1-0E2010-02-07ePUAP
37.CIT-9R(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
38.CIT-9R(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
39.CIT-9R(6)_v1-0E2018-08-14ePUAP
40.CIT-10R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
41.CIT-10Z(1)_v1-12010-01-01
42.CIT-10Z(1)_v2-1E2010-01-01ePUAP
43.CIT-10Z(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
44.CIT-10Z(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
45.CIT-10Z(4)_v1-0E2018-08-01ePUAP
46.CIT-11R(1)_v1-02008-01-01
47.CIT-11R(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
48.CIT-11R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
49.CIT-11R(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
50.CIT-11R(4)_v1-0E2018-08-01ePUAP
51.CIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
52.CIT-CFC(2)_v1-1E2016-01-01ePUAP
53.CIT-D(3)_v2-02007-01-01
54.CIT-D(3)_v3-0E2009-11-01ePUAP
55.CIT-D(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
56.CIT-D(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
57.CIT-D(6)_v1-0E2018-08-14ePUAP
58.CIT-ST(7)_v1-02007-01-01
59.CIT-ST(7)_v1-2E2009-11-012014-08-31ePUAP
60.CIT-ST(7)_v2-0E2014-01-01ePUAP
61.CIT-ST(7)_v5-0E2018-07-13ePUAP
62.CIT-TP(2)_v1-0E2018-08-14ePUAP
63.CIT-TP(2)_v1-1E2018-09-25ePUAP
64.CIT-VC(1)_v1-0E2014-03-03ePUAP
65.IFT-2(4)_v1-02008-01-012009-12-31
66.IFT-2(5)_v1-02010-01-01
67.IFT-2(5)_v1-0E2012-01-01ePUAP
68.IFT-2(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
69.IFT-2(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
70.IFT-2(8)_v1-0E2018-07-31ePUAP
71.IFT-2R(4)_v1-02007-01-012009-12-31
72.IFT-2R(5)_v1-02010-01-01
73.IFT-2R(5)_v1-0E2011-01-01ePUAP
74.IFT-2R(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
75.IFT-2R(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
76.IFT-2R(8)_v1-0E2018-07-31ePUAP
Załączniki
77.CIT-8_O(8)_Z_v2-02007-01-01
78.CIT-8_O(9)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
79.CIT-8_O(10)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
80.CIT-8_O(11)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
81.CIT-BR(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
82.CIT-D(3)_Z_v2-02007-01-01
83.CIT-D(4)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
84.CIT-D(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
85.CIT-ST(7)_Z_v1-02007-01-01
86.CIT-ST(7)_Z_v3-0E2016-01-01ePUAP
87.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-02009-11-01
88.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-0E2012-01-01ePUAP
89.CIT-ST_A(5)_Z_v1-02009-11-01
PIT
90.IFT-1(7)_v1-02008-01-01
91.IFT-1(8)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
92.IFT-1(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
93.IFT-1(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
94.IFT-1(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
95.IFT-1(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
96.IFT-1(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
97.IFT-1(14)_v1-1E2019-01-01ePUAP
98.IFT-1R(7)_v1-02007-01-012010-12-31
99.IFT-1R(8)_v1-0E2011-01-012012-03-30ePUAP
100.IFT-1R(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
101.IFT-1R(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
102.IFT-1R(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
103.IFT-1R(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
104.IFT-1R(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
105.IFT-1R(14)_v1-1E2019-01-01ePUAP
106.IFT-3(4)_v1-12008-01-012011-12-31
107.IFT-3(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
108.IFT-3(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
109.IFT-3(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
110.IFT-3(8)_v1-0E2017-03-14ePUAP
111.IFT-3R(4)_v1-12007-01-012011-12-31
112.IFT-3R(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
113.IFT-3R(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
114.IFT-3R(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
115.IFT-3R(8)_v1-0E2017-03-14ePUAP
116.PIT-4R(1)_v2-02007-01-012008-12-31
117.PIT-4R(2)_v1-02008-01-012009-12-31
118.PIT-4R(3)_v1-02009-01-01
119.PIT-4R(3)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
120.PIT-4R(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
121.PIT-4R(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
122.PIT-4R(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
123.PIT-4R(7)_v1-0E2018-03-09ePUAP
124.PIT-4R(8)_v1-0E2019-01-01ePUAP
125.PIT-6(8)_v1-02008-01-012008-12-31
126.PIT-6(8)_v2-02009-01-012011-12-31
127.PIT-6(9)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
128.PIT-6(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
129.PIT-6(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
130.PIT-6(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
131.PIT-6(13)_v1-0E2019-01-01ePUAP
132.PIT-8C(3)_v1-02008-01-012010-12-31
133.PIT-8C(4)_v1-02011-01-012011-12-31
134.PIT-8C(5)_v1-1E2012-01-012013-10-24ePUAP
135.PIT-8C(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
136.PIT-8C(7)_v1-0E2014-01-01ePUAP
137.PIT-8C(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
138.PIT-8C(9)_v1-0E2019-01-01ePUAP
139.PIT-8S(3)_v1-02008-01-012011-04-30
140.PIT-11(16)_K_v1-02008-01-012008-12-31
141.PIT-11(16)_v1-02008-01-012008-12-31
142.PIT-11(17)_K_v1-02009-01-012010-12-31
143.PIT-11(17)_v1-12009-01-012010-12-31
144.PIT-11(18)_K_v1-02011-01-012011-12-11
145.PIT-11(18)_v1-02011-01-012011-12-11
146.PIT-11(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
147.PIT-11(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
148.PIT-11(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
149.PIT-11(22)_v1-1E2015-01-01ePUAP
150.PIT-11(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
151.PIT-11(24)_v1-0E2019-01-01ePUAP
152.PIT-11A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
153.PIT-11A(19)_v1-0E2019-01-01ePUAP
154.PIT-11K(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
155.PIT-11K(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
156.PIT-11K(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
157.PIT-11K(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
158.PIT-11K(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
159.PIT-14(5)_v1-02008-01-012011-12-12
160.PIT-14(6)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
161.PIT-14(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
162.PIT-36(12)_v1-02007-01-012007-12-31
163.PIT-36(12)_v2-02008-01-012008-12-31
164.PIT-36(14)_v1-02008-01-012008-12-31
165.PIT-36(14)_v2-02009-01-012009-12-31
166.PIT-36(16)_v1-02010-01-012010-12-31
167.PIT-36(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
168.PIT-36(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
169.PIT-36(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
170.PIT-36(20)_v1-1E2014-01-01ePUAP
171.PIT-36(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
172.PIT-36(23)_v1-1E2016-04-02ePUAP
173.PIT-36(24)_v1-0E2017-08-24ePUAP
174.PIT-36(25)_v1-0E2018-01-01ePUAP
175.PIT-36(26)_v1-0E2019-01-01ePUAP
176.PIT-36S(26)_v1-0E2019-01-01ePUAP
177.PIT-37(12)_v1-02007-01-012007-12-31
178.PIT-37(12)_v2-02008-01-012008-12-31
179.PIT-37(14)_v1-02008-01-012008-12-31
180.PIT-37(14)_v2-02009-01-012009-12-31
181.PIT-37(16)_v1-02010-01-012010-12-31
182.PIT-37(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
183.PIT-37(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
184.PIT-37(19)_v1-0E2013-10-01ePUAP
185.PIT-37(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
186.PIT-37(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
187.PIT-37(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
188.PIT-37(23)_v1-0E2016-04-02ePUAP
189.PIT-37(24)_v1-0E2018-01-01ePUAP
190.PIT-37(25)_v1-0E2019-01-01ePUAP
191.PIT-40(16)_v1-02008-01-012008-12-31
192.PIT-40(16)_v2-02009-01-012011-12-11
193.PIT-40(17)_v1-0E2011-01-012013-11-24ePUAP
194.PIT-40(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
195.PIT-40(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
196.PIT-40(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
197.PIT-40(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
198.PIT-40A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
199.PIT-40A(19)_v1-0E2019-01-01ePUAP
200.PIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
201.PIT-CFC(2)_v1-1E2016-01-01ePUAP
202.PIT-R(13)_v1-02008-01-012010-12-31
203.PIT-R(14)_v1-02011-01-012011-12-10
204.PIT-R(15)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
205.PIT-R(16)_v1-0E2013-01-01ePUAP
206.PIT-R(17)_v1-0E2014-01-01ePUAP
207.PIT-R(18)_v1-0E2015-01-01ePUAP
208.PIT-R(19)_v1-0E2019-01-01ePUAP
209.PIT-TP(2)_v1-0E2018-08-14ePUAP
210.PIT-TP(2)_v1-1E2018-09-25ePUAP
Załączniki
211.IFT-A(2)_Z_v1-02007-01-012011-12-31
212.IFT_A(3)_Z_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
213.IFT_A(4)_Z_v1-0E2012-03-312014-12-31ePUAP
214.IFT_A(5)_Z_v1-1E2015-01-01ePUAP
215.PIT-2K(4)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
216.PIT-2K(5)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
217.PIT-2K(6)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
218.PIT-2K(7)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
219.PIT-2K(8)_Z_v2-0E2014-01-01ePUAP
220.PIT-R(13)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
221.PIT-R(14)_Z_v1-02011-01-012011-12-10
222.PIT-R(15)_Z_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
223.PIT-R(16)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
224.PIT-R(17)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
225.PIT-R(18)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
226.PIT_B(10)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
227.PIT_B(11)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
228.PIT_B(13)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
229.PIT_BR(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
230.PIT_BR(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
231.PIT_B(14)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
232.PIT_D(19)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
233.PIT_D(20)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
234.PIT_D(21)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
235.PIT_D(22)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
236.PIT_D(23)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
237.PIT_D(24)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
238.PIT_D(25)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
239.PIT_D(26)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
240.PIT_DS(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
241.PIT_DS(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
242.PIT_M(4)_Z_v1-02007-01-012010-12-31
243.PIT_M(5)_Z_v1-0E2011-01-01ePUAP
244.PIT_M(6)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
245.PIT_M(7)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
246.PIT_O(15)_Z3X_v1-02007-01-012007-12-31
247.PIT_O(16)_Z3X_v1-02008-01-012009-12-31
248.PIT_O(17)_Z3X_v1-02010-01-012010-12-31
249.PIT_O(18)_Z3X_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
250.PIT_O(19)_Z3X_v1-0E2013-01-01ePUAP
251.PIT_O(20)_Z3X_v1-0E2014-01-01ePUAP
252.PIT_O(21)_Z3X_v1-0E2015-01-01ePUAP
253.PIT_O(22)_Z3X_v1-0E2016-01-01ePUAP
254.PIT-OP(1)_v1-1E2017-03-15ePUAP
255.PIT_UZ(1)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
256.PIT-WZ(1)_v1-0E2017-03-14ePUAP
257.PIT_Z(2)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
258.PIT_Z(3)_Z36_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
259.PIT_Z(4)_Z36_v1-0E2013-01-01ePUAP
260.PIT_Z(5)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
261.PIT_Z(6)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
262.PIT_ZG(2)_Z36_v1-02007-01-012007-12-31
263.PIT_ZG(3)_Z36_v1-02008-01-012010-12-31
264.PIT_ZG(4)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
265.PIT_ZG(5)_Z36_v2-0E2014-01-01ePUAP
266.SSE-R(4)_Z_v1-0E2007-01-01ePUAP
267.SSE-R(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
268.SSE-R_A(2)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
269.SSE_A(1)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
PPW
270.PIT-38(4)_v1-02007-01-012007-12-31
271.PIT-38(5)_v1-02008-01-012009-12-31
272.PIT-38(6)_v1-02010-01-012010-12-31
273.PIT-38(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
274.PIT-38(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
275.PIT-38(9)_v1-0E2013-01-012013-12-31ePUAP
276.PIT-38(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
277.PIT-38(11)_v1-1E2015-01-01ePUAP
278.PIT-38(12)_v1-0E2018-01-01ePUAP
279.PIT-38(13)_v1-0E2019-01-01ePUAP
Załączniki
280.PIT_ZG(2)_Z38_v1-02007-01-012007-12-31
281.PIT_ZG(3)_Z38_v1-02008-01-012010-12-31
282.PIT_ZG(4)_Z38_v1-0E2011-01-01ePUAP
283.PIT_ZG(5)_Z38_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPL
284.PIT-6L(8)_v1-02008-01-012008-12-31
285.PIT-6L(8)_v2-02009-01-012011-12-31
286.PIT-6L(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
287.PIT-6L(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
288.PIT-6L(11)_v1-0E2014-01-01ePUAP
289.PIT-36L(4)_v1-02007-01-012007-12-31
290.PIT-36L(5)_v1-02008-01-012010-12-31
291.PIT-36L(6)_v1-02010-01-012010-12-31
292.PIT-36L(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
293.PIT-36L(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
294.PIT-36L(9)_v1-0E2013-12-10ePUAP
295.PIT-36L(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
296.PIT-36L(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
297.PIT-36L(12)_v1-0E2016-04-02ePUAP
298.PIT-36L(13)_v1-0E2017-08-24ePUAP
299.PIT-36L(14)_v1-0E2018-01-01ePUAP
300.PIT-36L(15)_v1-0E2019-01-01ePUAP
301.PIT-36LS(15)_v1-0E2019-01-01ePUAP
Załączniki
302.PIT_B(10)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
303.PIT_B(11)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
304.PIT_B(13)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
305.PIT_B(14)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
306.PIT_Z(2)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
307.PIT_Z(3)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
308.PIT_Z(5)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
309.PIT_Z(6)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
310.PIT_ZG(2)_Z36L_v1-02007-01-012007-12-31
311.PIT_ZG(3)_Z36L_v1-02008-01-012010-12-31
312.PIT_ZG(4)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
313.PIT_ZG(5)_Z36L_v2-0E2014-01-01ePUAP
PPR
314.PIT-8AR(1)_v2-02007-01-012011-12-31
315.PIT-8AR(1)_v1-1E2011-01-012011-12-31ePUAP
316.PIT-8AR(2)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
317.PIT-8AR(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
318.PIT-8AR(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
319.PIT-8AR(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
320.PIT-8AR(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
321.PIT-8AR(7)_v1-0E2019-01-01ePUAP
322.PIT-23(5)_v1-02008-01-012011-12-31
323.PIT-23(6)_v1-0E2012-01-012012-01-14ePUAP
324.PIT-39(1)_v1-12009-01-012009-12-31
325.PIT-39(2)_v1-02010-01-012010-12-31
326.PIT-39(3)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
327.PIT-39(4)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
328.PIT-39(5)_v1-0E2013-12-10ePUAP
329.PIT-39(6)_v1-0E2014-01-01ePUAP
330.PIT-39(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
331.PIT-39(8)_v1-0E2018-01-01ePUAP
332.PIT-39(9)_v1-0E2019-01-01ePUAP
Załączniki
333.PIT_ZG(3)_Z39_v1-02009-01-012010-12-31
334.PIT_ZG(4)_Z39_v1-0E2011-01-01ePUAP
335.PIT_ZG(5)_Z39_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPD
336.PIT-19A(4)_v1-02008-01-012010-12-31
337.PIT-19A(5)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
338.PIT-19A(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
339.PIT-19A(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
340.PIT-19A(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PPE
341.PIT-28(14)_v1-12008-01-012009-12-31
342.PIT-28(15)_v1-02010-01-012010-12-31
343.PIT-28(16)_v1-1E2011-01-012013-11-27ePUAP
344.PIT-28(17)_v1-0E2013-01-01ePUAP
345.PIT-28(18)_v1-0E2014-01-01ePUAP
346.PIT-28(19)_v2-0E2016-01-01ePUAP
347.PIT-28(20)_v1-0E2018-01-01ePUAP
Załączniki
348.PIT-28_A(11)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
349.PIT-28_A(12)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
350.PIT-28_A(13)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
351.PIT-28_A(14)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
352.PIT-28_A(15)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
353.PIT-28_A(16)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
354.PIT-28_B(10)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
355.PIT-28_B(11)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
356.PIT-28_B(12)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
357.PIT-28_B(13)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
358.PIT-28_B(14)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
359.PIT_O(16)_Z28_v1-02008-01-012009-12-31
360.PIT_O(17)_Z28_v1-02010-01-012010-12-31
361.PIT_O(18)_Z28_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
362.PIT_O(19)_Z28_v1-0E2013-01-01ePUAP
363.PIT_O(20)_Z28_v1-0E2014-01-01ePUAP
364.PIT_O(21)_Z28_v1-0E2015-01-01ePUAP
365.PIT_O(22)_Z28_v1-0E2016-01-01ePUAP
KP
366.PIT-16(9)_v1-02009-01-012011-12-31
367.PIT-16(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
368.PIT-16(9)_ZL_v1-02009-01-01
369.PIT-16(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
370.PIT-16(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
371.PIT-16(13)_v1-0E2015-01-01ePUAP
372.PIT-16(14)_v1-0E2016-01-01ePUAP
373.PIT-16A(5)_v1-02008-01-012010-12-31
374.PIT-16A(6)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
375.PIT-16A(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
376.PIT-16A(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
377.PIT-16A(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
378.PIT-16Z(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
379.PIT-16Z(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
380.PIT-16Z(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
381.PIT-16Z(13)_v1-1E2015-01-01ePUAP
GL
382.POG-3A(2)_v2-02008-01-012008-12-31
383.POG-3A(3)_v1-12009-01-012009-10-30
384.POG-3C(2)_v1-02008-01-012008-12-31
385.POG-3C(3)_v1-02009-01-012009-10-30
386.POG-3D(2)_v1-02008-01-012008-12-31
387.POG-3D(3)_v1-02009-01-012009-10-30
388.POG-R(2)_v1-02008-01-012008-12-31
389.POG-R(3)_v1-02009-01-012009-10-30
PCC
390.PCC-2(3)_v1-02008-01-012008-12-31
391.PCC-2(4)_v1-02009-01-012011-12-31
392.PCC-2(5)_v1-0E2011-12-01ePUAP
393.PCC-2(7)_v1-2E2016-01-01ePUAP
394.PCC-2(7)_v2-0E2017-01-18ePUAP
395.PCC-2(7)_v3-0E2018-01-26ePUAP
396.PCC-3(1)_v1-02008-01-012008-12-31
397.PCC-3(2)_v1-02009-01-01
398.PCC-3(2)_v2-1E2012-01-01ePUAP
399.PCC-3(4)_v2-0E2014-09-01ePUAP
400.PCC-3(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
401.PCC-3/A(2)_v1-0E2014-09-01ePUAP
402.PCC-3/A(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PSD
403.PSD-1(1)_v1-0E2016-09-01ePUAP
SD
404.SD-2(3)_v1-02008-01-012011-12-31
405.SD-2(4)_v1-0E2012-01-01ePUAP
406.SD-2(6)_v1-2E2016-01-01ePUAP
407.SD-2(6)_v2-0E2017-01-18ePUAP
408.SD-2(6)_v3-0E2018-01-26ePUAP
409.SD-3(2)_v1-02007-01-012011-09-30
410.SD-3(4)_v1-1E2011-10-012014-08-31ePUAP
411.SD-3(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
412.SD-3(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
413.SD-3/A(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
414.SD-3/A(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
415.SD-Z2(2)_v1-02007-01-012008-12-31
416.SD-Z2(3)_v1-02009-01-012011-09-30
417.SD-Z2(4)_v1-1E2011-10-01ePUAP
418.SD-Z2(5)_v1-0E2014-10-25ePUAP
419.SD-Z2(6)_v1-1E2016-01-01ePUAP
SPW
420.SPW-1(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
421.SPW-2(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
422.SPW-1_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
423.SPW-2_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
VAT
424.VAP-1(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
425.VAP-R(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
426.VAP-Z(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
427.VAT-7(9)_v2-02008-01-012009-12-31
428.VAT-7(10)_v1-02008-01-012009-12-31
429.VAT-7(11)_v1-02010-01-01
430.VAT-7(12)_v1-02011-01-012013-12-31
431.VAT-7(12)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
432.VAT-7(13)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
433.VAT-7(14)_v1-0E2013-04-01ePUAP
434.VAT-7(15)_v1-1E2015-07-01ePUAP
435.VAT-7(16)_v1-0E2016-01-01ePUAP
436.VAT-7(17)_v1-0E2016-08-01ePUAP
437.VAT-7(18)_v1-1E2018-08-27ePUAP
438.VAT-7D(1)_v1-02009-01-012009-12-31
439.VAT-7D(2)_v1-02010-01-01
440.VAT-7D(3)_v1-02011-01-012013-12-31
441.VAT-7D(3)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
442.VAT-7D(4)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
443.VAT-7D(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
444.VAT-7D(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
445.VAT-7D(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
446.VAT-7D(8)_v1-0E2016-08-01ePUAP
447.VAT-7K(3)_v2-02008-01-012009-12-31
448.VAT-7K(4)_v1-02008-01-012009-12-31
449.VAT-7K(5)_v1-02010-01-01
450.VAT-7K(6)_v1-12011-01-012013-12-31
451.VAT-7K(6)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
452.VAT-7K(7)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
453.VAT-7K(8)_v1-0E2013-04-01ePUAP
454.VAT-7K(9)_v1-0E2015-07-01ePUAP
455.VAT-7K(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
456.VAT-7K(11)_v1-0E2016-08-01ePUAP
457.VAT-7K(12)_v1-2E2018-08-28ePUAP
458.VAT-8(1)_v2-02008-01-012009-12-31
459.VAT-8(2)_v1-02008-01-012009-12-31
460.VAT-8(3)_v1-02010-01-01
461.VAT-8(4)_v1-02011-01-012013-03-31
462.VAT-8(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
463.VAT-8(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
464.VAT-8(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
465.VAT-8(8)_v1-0E2016-08-01ePUAP
466.VAT-8(9)_v1-0E2018-05-17ePUAP
467.VAT-9(1)_v2-02008-01-012009-12-31
468.VAT-9(2)_v1-02008-12-012009-12-31
469.VAT-9M(1)_v1-02010-01-01
470.VAT-9M(2)_v1-02011-01-012013-03-31
471.VAT-9M(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
472.VAT-9M(4)_v1-0E2015-07-01ePUAP
473.VAT-9M(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
474.VAT-9M(6)_v1-0E2016-08-01ePUAP
475.VAT-9M(7)_v1-0E2017-01-11ePUAP
476.VAT-9M(8)_v1-0E2018-05-17ePUAP
477.VAT-10(1)_v2-02008-01-012009-12-31
478.VAT-10(2)_v1-02008-12-01
479.VAT-10(3)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
480.VAT-10(4)_v1-0E2013-04-01ePUAP
481.VAT-10(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
482.VAT-11(1)_v2-02008-01-01
483.VAT-11(2)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
484.VAT-11(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
485.VAT-11(4)_v1-0E2014-03-01ePUAP
486.VAT-11(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
487.VAT-12(1)_v2-02013-01-012013-03-31
488.VAT-12(2)_v1-0E2013-04-01ePUAP
489.VAT-12(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
490.VAT-12(4)_v1-0E2018-05-17ePUAP
491.VAT-13(1)_v1-1E2013-01-01ePUAP
492.VAT-21(2)_v1-02004-05-012013-08-22
493.VAT-21(2)_v1-2E2004-05-01ePUAP
494.VAT-23(1)_v2-12008-01-012012-07-18
495.VAT-23(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
496.VAT-24(1)_v2-02008-01-012012-07-18
497.VAT-24(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
498.VAT-26(1)_v1-1E2014-05-14ePUAP
499.VAT-27(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
500.VAT-27(2)_v1-0E2017-01-11ePUAP
501.VAT-27K(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
502.VAT-28(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
503.VAT-28(2)_v1-0E2017-01-19ePUAP
504.VAT-R(7)_v2-02008-01-012009-12-31
505.VAT-R(8)_v1-02009-01-012009-12-31
506.VAT-R(9)_v1-02010-01-01
507.VAT-R(10)_v1-12011-01-012011-06-30
508.VAT-R(11)_v1-0E2011-07-01ePUAP
509.VAT-R(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
510.VAT-R(13)_v1-2E2017-03-01ePUAP
511.VAT-REF(1)_v1-12009-01-01
512.VAT-REF(2)_v1-02009-01-01
513.VAT-REF(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
514.VAT-REF(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
515.VAT-UE(1)_v2-02007-01-012009-12-31
516.VAT-UE(2)_v1-02010-01-012011-10-24
517.VAT-UE(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
518.VAT-UE(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
519.VAT-UE(4)_v1-0E2017-01-11ePUAP
520.VAT-UEK(1)_v2-02007-01-012009-12-31
521.VAT-UEK(2)_v1-02010-01-012011-10-18
522.VAT-UEK(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
523.VAT-UEK(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
524.VAT-UEK(4)_v1-0E2017-01-11ePUAP
525.VAT-Z(4)_v2-02008-01-01
526.VAT-Z(5)_v1-1E2017-01-13ePUAP
527.VAT-Z(5)_v1-2E2017-03-01ePUAP
528.VIN-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
529.VIN-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
530.VIN-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
531.VIU-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
532.VIU-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
533.VIU-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
534.VAT-28_A(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
535.VAT-28_B(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
536.VAT-28_C(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
537.VAT-28_D(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
538.VAT-R_UE(1)_Z_v2-02009-12-31
539.VAT-ZD(1)_v2-0E2016-08-01ePUAP
540.VAT-ZT(4)_v1-02008-01-012008-11-30
541.VAT-ZT(5)_v1-02008-01-01
542.VAT-ZT(5)_v2-0E2016-08-01ePUAP
543.VAT-ZZ(4)_v1-02008-01-012008-11-30
544.VAT-ZZ(5)_v1-02008-01-01
545.VAT-ZZ(5)_v2-1E2016-08-01ePUAP
FIN
546.FIN-1(1)_v1-0E2016-02-18ePUAP
VAP
547.VAP-1(1)_v1-2E2012-01-01ePUAP
WZP
548.WZP-1K(3)_v1-02006-01-01
549.WZP-1M(3)_v1-02008-01-01
550.WZP-1R(3)_v1-02006-01-01
WZS
551.WZS-1K(3)_v1-02006-01-01
552.WZS-1M(3)_v1-02008-01-01
553.WZS-1R(3)_v1-02006-01-01
NIP
554.NIP-2(10)_1-1E2014-12-012018-02-26ePUAP
555.NIP-2(11)_1-0E2018-02-27ePUAP
556.NIP-3(4)_v1-12009-01-012010-12-31
557.NIP-3(5)_v1-02011-01-012012-12-31
558.NIP-7(1)_1-1E2013-07-012014-04-08ePUAP
559.NIP-7(2)_1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
560.NIP-7(3)_1-1E2014-12-012018-02-26ePUAP
561.NIP-7(4)_1-0E2018-02-27ePUAP
562.NIP-8(1)_1-2E2014-12-01ePUAP
563.NIP-8(2)_1-0E2018-03-01ePUAP
564.NIP-8(2)_1-1E2018-03-07ePUAP
ZAP
565.ZAP-3(1)_1-0E2013-07-012013-08-20ePUAP
566.ZAP-3(1)_v1-1E2013-08-212014-04-08ePUAP
567.ZAP-3(2)_v1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
568.ZAP-3(3)_v1-0E2014-12-01ePUAP
569.ZAP-3(4)_1-0E2018-03-01ePUAP
ZAW
570.ZAW-E2(2)_v1-02008-01-01
571.ZAW-K(3)2016-01-01ePUAP
572.ZAW-K(3)2016-10-12ePUAP
ZAŁĄCZNIKI OGÓLNE
573.NAD-ZP(2)_v1-02009-01-01
574.NAD-ZP(2)_v2-0E2016-08-01ePUAP
575.ORD-ZU(2)_v1-02007-01-01
576.ORD-ZU(2)_v2-0E2007-01-01ePUAP
577.ORD-ZU(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
578.ORD-ZU1(1)_v3-0E2006-01-01ePUAP
579.SSE-R(2)_Z_v1-02007-01-01
580.SSE-R_A(2)_Z_v1-02007-01-01
581.SSE_A(1)_Z_v1-02007-01-01
INNE
582.CBC-P(1)2017-10-23ePUAP
583.CBC-P(1)2017-12-07ePUAP
584.CBC-P(2)2018-11-28ePUAP
585.CBC-R(1)2017-12-07ePUAP
586.CRS-1(1)2017-08-26ePUAP
587.DT-1(4)2012-01-01ePUAP
588.DT-1(5)2016-01-01ePUAP
589.FAT-1(1)_v1-0E2016-05-05ePUAP
590.FAT-1(2)_v1-0E2016-06-19ePUAP
591.FAT-1(3)_v1-0E2018-04-04ePUAP
592.IGH-1(1)_v1-0E2017-09-06ePUAP
593.IGH-1(1)_v1-1E2018-07-18ePUAP
594.OPD-1(2)2018-12-04ePUAP
595.OPL-1(5)2018-11-02ePUAP
596.OPL-1P(1)2017-09-26ePUAP
597.OPO-1(1)_v1-1E2016-07-01ePUAP
598.OPS-1(2)2018-12-04ePUAP
599.ORD-HZ(4)2018-10-12ePUAP
600.ORD-IN(3)_v1-0EnieaktualnyePUAP
601.ORD-IN(4)_v1-0E2012-01-012013-02-25ePUAP
602.ORD-IN(5)_v1-0E2013-01-01ePUAP
603.ORD-IN2016-01-29ePUAP
604.ORD-IN2017-03-01ePUAP
605.ORD-IN(8)2017-11-10ePUAP
606.ORD-IN(8)2017-11-17ePUAP
607.ORD-IN/A(6)2017-11-10ePUAP
608.ORD-OG(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
609.ORD-OG(2)_v1-0E2015-04-10ePUAP
610.ORD-OG_v1-0E2016-02-16ePUAP
611.ORD-OG2017-03-01ePUAP
612.ORD-OG2017-11-17ePUAP
613.ORD-M_v1-0E2015-04-23ePUAP
614.ORD-TK(1)_v2-12006-01-012012-03-01
615.ORD-TK(2)_v1-0E2005-01-012013-08-21ePUAP
616.ORD-TK(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
617.ORD-TK(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
618.ORD-U(1)_v2-02007-01-012008-06-30
619.ORD-U(2)_v1-12006-08-012010-11-30
620.ORD-U(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
621.ORD-U(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
622.ORD-U1(3)_v1-0E2010-12-01ePUAP
623.ORD-W1(1)_v2-02008-01-012011-11-30
624.ORD-W1(2)_v1-0E2011-12-012013-01-31ePUAP
625.ORD-W1(3)_v2-0E2013-01-01ePUAP
626.ORD-W1(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
627.ORD-WS(2)2017-11-10ePUAP
628.ORD-WS/A(2)_v1-0E2017-11-10ePUAP
629.ORD-WS/B(2)_v1-0E2017-11-10ePUAP
630.PPD-1(2)2018-11-28ePUAP
631.PPO-1(1)_v1-0E2016-07-01ePUAP
632.PPS-1(2)2018-11-28ePUAP
633.TW-1(1)_v1-2E2014-11-07ePUAP
634.TW-1(3)_v1-3E2017-04-03ePUAP
635.UPL-1(6)2018-11-02ePUAP
636.UPL-1P(1)2017-09-26ePUAP
637.WGH2017-11-17ePUAP
638.WIA-WN2018-11-02ePUAP
639.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH UZYSKANYCH W WYNIKU WYKONYWANIA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ REGULUJĄCYCH STATYSTYKĘ INTRASTAT i EXTRASTAT2018-09-25ePUAP
640.WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE2018-11-26ePUAP
641.Wzór informacji o czynnościach notarialnych, których równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej 2017-10-19ePUAP
642.Wzór informacji identyfikującej instytucję obowiązaną w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej2017-10-19ePUAP
643.Wzór informacji o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji, przekazywanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej2017-10-19ePUAP
644.Wzór informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych, których równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej2017-10-19ePUAP
645.Wzór informacji o wykonanym transferze środków pieniężnych, o równowartości przekraczającej 15000 euro, przekazywanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej2017-10-30ePUAP
646.ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH2017-02-22ePUAP
647.ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH2018-02-23ePUAP
648.ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH2018-03-21ePUAP
Definicje
649.ElementarneTypyDanych_v2-0
650.ElementarneTypyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
651.ElementarneTypyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
652.SIG-2008_v2-0
653.SIG-VAP_v1-0
654.SPR_MT(1)_Z_v1-0E2012-01-01ePUAP
655.SPR_MT(1)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
656.StrukturyDanych_v2-0
657.StrukturyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
658.StrukturyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
659.StrukturyDanychMoss_v1-0E2014-09-25ePUAP
660.StrukturyDanychMoss_v2-0E2015-01-01ePUAP
Słowniki
661.KodyCechKrajow_v1-1
662.KodyCechKrajow_v2-02013-05-21
663.KodyCechKrajow_v3-0E2013-05-22ePUAP
664.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v1-0
665.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0
666.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0EePUAP
667.KodyGmin_v1-0
668.KodyGmin_v2-0
669.KodyGmin_v3-02011-01-012011-12-31
670.KodyGmin_v3-1E2012-01-012012-12-31ePUAP
671.KodyGmin_v3-2E2013-01-01ePUAP
672.KodyGmin_v4-0E2015-01-01ePUAP
673.KodyGmin_v5-0E2016-01-01ePUAP
674.KodyGmin_v6-0E2017-01-01ePUAP
675.KodyKrajowUE_v1-02013-05-21
676.KodyKrajowUE_v2-0E2013-05-22ePUAP
677.KodyKrajow_v3-0
678.KodyKrajow_v4-0E2011-06-20ePUAP
679.KodyKrajow_v4-1E2016-01-01ePUAP
680.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v1-12010-12-31
681.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v2-02013-06-09
682.KodyNaczelnikowUS_v2-1E2013-06-10ePUAP
683.KodyOrganowRejestrowych_v1-0E2013-09-17ePUAP
684.KodyOrganowRejestrowych_v2-0E2014-04-09ePUAP
685.KodyPKD_v1-0
686.KodyPKD_v1-0EePUAP
687.KodyRodzajowRejestrow_v1-0E2013-09-17ePUAP
688.KodyUrzedowSkarbowych_v2-0
689.KodyUrzedowSkarbowych_v3-0
690.KodyUrzedowSkarbowych_v4-0E2016-01-01ePUAP
691.OpisyTowarow_v1-0
692.OpisyTowarow_v2-0
693.OpisyTowarow_v2-0E2011-06-21ePUAP
Potwierdzenie
694.Potwierdzenie_v6-0
Wzory i wizualizacje dokumentów do Uniwersalnej Bramki Dokumentów
- za rok 2014
695.PIT-11Z(21)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
696.PIT-40Z(20)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
697.PIT-8CZ(7)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
698.PIT-RZ(17)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
- za rok 2015
699.PIT-11Z(22)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
700.PIT-8CZ(8)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
701.PIT-RZ(18)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
702.PIT-11Z(23)_2-0E2015-01-01ePUAP
703.PIT-40Z(22)_2-1E2015-01-01ePUAP
- za rok 2016
704.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
705.PIT-8CZ(8)_2-0E2016-01-01ePUAP
706.PIT-RZ(18)_2-0E2016-01-01ePUAP
707.PIT-40Z(22)_2-1E2016-01-01ePUAP
- za rok 2017
708.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
709.PIT-8CZ(8)_2-0E2016-01-01ePUAP
710.PIT-RZ(18)_2-0E2016-01-01ePUAP
711.PIT-40Z(22)_2-1E2016-01-01ePUAP
- za rok 2018
712.PIT-11Z(24)_2-0E2019-01-01ePUAP
713.PIT-8CZ(9)_2-0E2019-01-01ePUAP
714.PIT-RZ(19)_2-0E2019-01-01ePUAP
- podpis
715.PodpisDaneAutoryzujace_v1-0
ostatnia aktualizacja tabeli: 2018.12.14 11:40

Legenda:
Schematy, których nazwy wyróżniono (np.: PIT-36(14)_v2-0) oznaczają możliwość podpisania podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących ("dane autoryzujące").