Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.


L.p.Struktura dokumentu XMLZa okresePUAP
oddo
CIT
1.CIT-6AR(1)_v1-02008-01-01
2.CIT-6AR(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
3.CIT-6AR(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
4.CIT-6AR(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
5.CIT-6R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
6.CIT-6R(2)_v1-02010-01-01
7.CIT-6R(2)_v2-0E2010-01-01ePUAP
8.CIT-6R(3)_v1-0E2015-01-01ePUAP
9.CIT-6R(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
10.CIT-8(21)_v2-12007-01-01
11.CIT-8(21)_v3-2E2009-11-01ePUAP
12.CIT-8(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
13.CIT-8(23)_v2-0E2016-01-01ePUAP
14.CIT-8(24)_v2-0E2016-03-05ePUAP
15.CIT-8(24)_v3-0E2017-02-06ePUAP
16.CIT-8(24)_v4-0E2017-06-20ePUAP
17.CIT-8(25)_v1-0E2017-09-26ePUAP
18.CIT-8A(8)_v1-02007-01-01
19.CIT-8A(8)_v2-2E2009-11-01ePUAP
20.CIT-8A(9)_v1-0E2015-01-01ePUAP
21.CIT-8A(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
22.CIT-8A(11)_v1-0E2016-03-05ePUAP
23.CIT-8A(12)_v1-0E2017-09-26ePUAP
24.CIT-8B(7)_v1-02007-01-01
25.CIT-8B(7)_v2-2E2009-11-01ePUAP
26.CIT-8B(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
27.CIT-8B(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
28.CIT-8B(10)_v1-0E2016-03-05ePUAP
29.CIT-8B(11)_v1-0E2017-01-01ePUAP
30.CIT-9R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
31.CIT-9R(2)_v1-02010-01-012012-01-22
32.CIT-9R(3)_v1-0E2010-02-07ePUAP
33.CIT-9R(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
34.CIT-9R(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
35.CIT-10R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
36.CIT-10Z(1)_v1-12010-01-01
37.CIT-10Z(1)_v2-1E2010-01-01ePUAP
38.CIT-10Z(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
39.CIT-10Z(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
40.CIT-11R(1)_v1-02008-01-01
41.CIT-11R(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
42.CIT-11R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
43.CIT-11R(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
44.CIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
45.CIT-CFC(2)_v1-1E2016-01-01ePUAP
46.CIT-D(3)_v2-02007-01-01
47.CIT-D(3)_v3-0E2009-11-01ePUAP
48.CIT-D(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
49.CIT-D(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
50.CIT-ST(7)_v1-02007-01-01
51.CIT-ST(7)_v1-2E2009-11-012014-08-31ePUAP
52.CIT-ST(7)_v2-0E2014-01-01ePUAP
53.CIT-VC(1)_v1-0E2014-03-03ePUAP
54.IFT-2(4)_v1-02008-01-012009-12-31
55.IFT-2(5)_v1-02010-01-01
56.IFT-2(5)_v1-0E2012-01-01ePUAP
57.IFT-2(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
58.IFT-2(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
59.IFT-2R(4)_v1-02007-01-012009-12-31
60.IFT-2R(5)_v1-02010-01-01
61.IFT-2R(5)_v1-0E2011-01-01ePUAP
62.IFT-2R(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
63.IFT-2R(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
64.CIT-8_O(8)_Z_v2-02007-01-01
65.CIT-8_O(9)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
66.CIT-8_O(10)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
67.CIT-8_O(11)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
68.CIT-BR(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
69.CIT-D(3)_Z_v2-02007-01-01
70.CIT-D(4)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
71.CIT-D(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
72.CIT-ST(7)_Z_v1-02007-01-01
73.CIT-ST(7)_Z_v3-0E2016-01-01ePUAP
74.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-02009-11-01
75.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-0E2012-01-01ePUAP
76.CIT-ST_A(5)_Z_v1-02009-11-01
PIT
77.IFT-1(7)_v1-02008-01-01
78.IFT-1(8)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
79.IFT-1(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
80.IFT-1(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
81.IFT-1(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
82.IFT-1(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
83.IFT-1(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
84.IFT-1R(7)_v1-02007-01-012010-12-31
85.IFT-1R(8)_v1-0E2011-01-012012-03-30ePUAP
86.IFT-1R(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
87.IFT-1R(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
88.IFT-1R(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
89.IFT-1R(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
90.IFT-1R(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
91.IFT-3(4)_v1-12008-01-012011-12-31
92.IFT-3(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
93.IFT-3(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
94.IFT-3(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
95.IFT-3(8)_v1-0E2017-03-14ePUAP
96.IFT-3R(4)_v1-12007-01-012011-12-31
97.IFT-3R(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
98.IFT-3R(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
99.IFT-3R(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
100.IFT-3R(8)_v1-0E2017-03-14ePUAP
101.PIT-4R(1)_v2-02007-01-012008-12-31
102.PIT-4R(2)_v1-02008-01-012009-12-31
103.PIT-4R(3)_v1-02009-01-01
104.PIT-4R(3)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
105.PIT-4R(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
106.PIT-4R(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
107.PIT-4R(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
108.PIT-6(8)_v1-02008-01-012008-12-31
109.PIT-6(8)_v2-02009-01-012011-12-31
110.PIT-6(9)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
111.PIT-6(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
112.PIT-6(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
113.PIT-6(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
114.PIT-8C(3)_v1-02008-01-012010-12-31
115.PIT-8C(4)_v1-02011-01-012011-12-31
116.PIT-8C(5)_v1-1E2012-01-012013-10-24ePUAP
117.PIT-8C(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
118.PIT-8C(7)_v1-0E2014-01-01ePUAP
119.PIT-8C(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
120.PIT-8S(3)_v1-02008-01-012011-04-30
121.PIT-11(16)_K_v1-02008-01-012008-12-31
122.PIT-11(16)_v1-02008-01-012008-12-31
123.PIT-11(17)_K_v1-02009-01-012010-12-31
124.PIT-11(17)_v1-12009-01-012010-12-31
125.PIT-11(18)_K_v1-02011-01-012011-12-11
126.PIT-11(18)_v1-02011-01-012011-12-11
127.PIT-11(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
128.PIT-11(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
129.PIT-11(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
130.PIT-11(22)_v1-1E2015-01-01ePUAP
131.PIT-11(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
132.PIT-11A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
133.PIT-11K(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
134.PIT-11K(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
135.PIT-11K(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
136.PIT-11K(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
137.PIT-11K(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
138.PIT-14(5)_v1-02008-01-012011-12-12
139.PIT-14(6)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
140.PIT-14(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
141.PIT-36(12)_v1-02007-01-012007-12-31
142.PIT-36(12)_v2-02008-01-012008-12-31
143.PIT-36(14)_v1-02008-01-012008-12-31
144.PIT-36(14)_v2-02009-01-012009-12-31
145.PIT-36(16)_v1-02010-01-012010-12-31
146.PIT-36(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
147.PIT-36(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
148.PIT-36(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
149.PIT-36(20)_v1-1E2014-01-01ePUAP
150.PIT-36(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
151.PIT-36(23)_v1-1E2016-04-02ePUAP
152.PIT-36(24)_v1-0E2017-08-24ePUAP
153.PIT-37(12)_v1-02007-01-012007-12-31
154.PIT-37(12)_v2-02008-01-012008-12-31
155.PIT-37(14)_v1-02008-01-012008-12-31
156.PIT-37(14)_v2-02009-01-012009-12-31
157.PIT-37(16)_v1-02010-01-012010-12-31
158.PIT-37(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
159.PIT-37(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
160.PIT-37(19)_v1-0E2013-10-01ePUAP
161.PIT-37(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
162.PIT-37(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
163.PIT-37(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
164.PIT-37(23)_v1-0E2016-04-02ePUAP
165.PIT-40(16)_v1-02008-01-012008-12-31
166.PIT-40(16)_v2-02009-01-012011-12-11
167.PIT-40(17)_v1-0E2011-01-012013-11-24ePUAP
168.PIT-40(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
169.PIT-40(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
170.PIT-40(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
171.PIT-40(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
172.PIT-40A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
173.PIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
174.PIT-CFC(2)_v1-1E2016-01-01ePUAP
175.PIT-R(13)_v1-02008-01-012010-12-31
176.PIT-R(14)_v1-02011-01-012011-12-10
177.PIT-R(15)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
178.PIT-R(16)_v1-0E2013-01-01ePUAP
179.PIT-R(17)_v1-0E2014-01-01ePUAP
180.PIT-R(18)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
181.IFT-A(2)_Z_v1-02007-01-012011-12-31
182.IFT_A(3)_Z_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
183.IFT_A(4)_Z_v1-0E2012-03-312014-12-31ePUAP
184.IFT_A(5)_Z_v1-1E2015-01-01ePUAP
185.PIT-2K(4)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
186.PIT-2K(5)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
187.PIT-2K(6)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
188.PIT-2K(7)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
189.PIT-2K(8)_Z_v2-0E2014-01-01ePUAP
190.PIT-R(13)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
191.PIT-R(14)_Z_v1-02011-01-012011-12-10
192.PIT-R(15)_Z_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
193.PIT-R(16)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
194.PIT-R(17)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
195.PIT-R(18)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
196.PIT_B(10)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
197.PIT_B(11)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
198.PIT_B(13)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
199.PIT_BR(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
200.PIT_BR(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
201.PIT_B(14)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
202.PIT_D(19)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
203.PIT_D(20)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
204.PIT_D(21)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
205.PIT_D(22)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
206.PIT_D(23)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
207.PIT_D(24)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
208.PIT_D(25)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
209.PIT_D(26)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
210.PIT_DS(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
211.PIT_DS(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
212.PIT_M(4)_Z_v1-02007-01-012010-12-31
213.PIT_M(5)_Z_v1-0E2011-01-01ePUAP
214.PIT_M(6)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
215.PIT_M(7)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
216.PIT_O(15)_Z3X_v1-02007-01-012007-12-31
217.PIT_O(16)_Z3X_v1-02008-01-012009-12-31
218.PIT_O(17)_Z3X_v1-02010-01-012010-12-31
219.PIT_O(18)_Z3X_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
220.PIT_O(19)_Z3X_v1-0E2013-01-01ePUAP
221.PIT_O(20)_Z3X_v1-0E2014-01-01ePUAP
222.PIT_O(21)_Z3X_v1-0E2015-01-01ePUAP
223.PIT_O(22)_Z3X_v1-0E2016-01-01ePUAP
224.PIT-OP(1)_v1-1E2017-03-15ePUAP
225.PIT_UZ(1)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
226.PIT-WZ(1)_v1-0E2017-03-14ePUAP
227.PIT_Z(2)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
228.PIT_Z(3)_Z36_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
229.PIT_Z(4)_Z36_v1-0E2013-01-01ePUAP
230.PIT_Z(5)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
231.PIT_Z(6)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
232.PIT_ZG(2)_Z36_v1-02007-01-012007-12-31
233.PIT_ZG(3)_Z36_v1-02008-01-012010-12-31
234.PIT_ZG(4)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
235.PIT_ZG(5)_Z36_v2-0E2014-01-01ePUAP
236.SSE-R(4)_Z_v1-0E2007-01-01ePUAP
237.SSE-R(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
238.SSE-R_A(2)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
239.SSE_A(1)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
PPW
240.PIT-38(4)_v1-02007-01-012007-12-31
241.PIT-38(5)_v1-02008-01-012009-12-31
242.PIT-38(6)_v1-02010-01-012010-12-31
243.PIT-38(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
244.PIT-38(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
245.PIT-38(9)_v1-0E2013-01-012013-12-31ePUAP
246.PIT-38(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
247.PIT-38(11)_v1-1E2015-01-01ePUAP
Załączniki
248.PIT_ZG(2)_Z38_v1-02007-01-012007-12-31
249.PIT_ZG(3)_Z38_v1-02008-01-012010-12-31
250.PIT_ZG(4)_Z38_v1-0E2011-01-01ePUAP
251.PIT_ZG(5)_Z38_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPL
252.PIT-6L(8)_v1-02008-01-012008-12-31
253.PIT-6L(8)_v2-02009-01-012011-12-31
254.PIT-6L(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
255.PIT-6L(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
256.PIT-6L(11)_v1-0E2014-01-01ePUAP
257.PIT-36L(4)_v1-02007-01-012007-12-31
258.PIT-36L(5)_v1-02008-01-012010-12-31
259.PIT-36L(6)_v1-02010-01-012010-12-31
260.PIT-36L(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
261.PIT-36L(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
262.PIT-36L(9)_v1-0E2013-12-10ePUAP
263.PIT-36L(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
264.PIT-36L(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
265.PIT-36L(12)_v1-0E2016-04-02ePUAP
266.PIT-36L(13)_v1-0E2017-08-24ePUAP
Załączniki
267.PIT_B(10)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
268.PIT_B(11)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
269.PIT_B(13)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
270.PIT_B(14)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
271.PIT_Z(2)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
272.PIT_Z(3)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
273.PIT_Z(5)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
274.PIT_Z(6)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
275.PIT_ZG(2)_Z36L_v1-02007-01-012007-12-31
276.PIT_ZG(3)_Z36L_v1-02008-01-012010-12-31
277.PIT_ZG(4)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
278.PIT_ZG(5)_Z36L_v2-0E2014-01-01ePUAP
PPR
279.PIT-8AR(1)_v2-02007-01-012011-12-31
280.PIT-8AR(1)_v1-1E2011-01-012011-12-31ePUAP
281.PIT-8AR(2)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
282.PIT-8AR(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
283.PIT-8AR(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
284.PIT-8AR(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
285.PIT-8AR(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
286.PIT-23(5)_v1-02008-01-012011-12-31
287.PIT-23(6)_v1-0E2012-01-012012-01-14ePUAP
288.PIT-39(1)_v1-12009-01-012009-12-31
289.PIT-39(2)_v1-02010-01-012010-12-31
290.PIT-39(3)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
291.PIT-39(4)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
292.PIT-39(5)_v1-0E2013-12-10ePUAP
293.PIT-39(6)_v1-0E2014-01-01ePUAP
294.PIT-39(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
295.PIT_ZG(3)_Z39_v1-02009-01-012010-12-31
296.PIT_ZG(4)_Z39_v1-0E2011-01-01ePUAP
297.PIT_ZG(5)_Z39_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPD
298.PIT-19A(4)_v1-02008-01-012010-12-31
299.PIT-19A(5)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
300.PIT-19A(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
301.PIT-19A(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
302.PIT-19A(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PPE
303.PIT-28(14)_v1-12008-01-012009-12-31
304.PIT-28(15)_v1-02010-01-012010-12-31
305.PIT-28(16)_v1-1E2011-01-012013-11-27ePUAP
306.PIT-28(17)_v1-0E2013-01-01ePUAP
307.PIT-28(18)_v1-0E2014-01-01ePUAP
308.PIT-28(19)_v2-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
309.PIT-28_A(11)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
310.PIT-28_A(12)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
311.PIT-28_A(13)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
312.PIT-28_A(14)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
313.PIT-28_A(15)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
314.PIT-28_A(16)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
315.PIT-28_B(10)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
316.PIT-28_B(11)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
317.PIT-28_B(12)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
318.PIT-28_B(13)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
319.PIT-28_B(14)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
320.PIT_O(16)_Z28_v1-02008-01-012009-12-31
321.PIT_O(17)_Z28_v1-02010-01-012010-12-31
322.PIT_O(18)_Z28_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
323.PIT_O(19)_Z28_v1-0E2013-01-01ePUAP
324.PIT_O(20)_Z28_v1-0E2014-01-01ePUAP
325.PIT_O(21)_Z28_v1-0E2015-01-01ePUAP
326.PIT_O(22)_Z28_v1-0E2016-01-01ePUAP
KP
327.PIT-16(9)_v1-02009-01-012011-12-31
328.PIT-16(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
329.PIT-16(9)_ZL_v1-02009-01-01
330.PIT-16(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
331.PIT-16(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
332.PIT-16(13)_v1-0E2015-01-01ePUAP
333.PIT-16(14)_v1-0E2016-01-01ePUAP
334.PIT-16A(5)_v1-02008-01-012010-12-31
335.PIT-16A(6)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
336.PIT-16A(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
337.PIT-16A(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
338.PIT-16A(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
339.PIT-16Z(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
340.PIT-16Z(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
341.PIT-16Z(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
342.PIT-16Z(13)_v1-1E2015-01-01ePUAP
GL
343.POG-3A(2)_v2-02008-01-012008-12-31
344.POG-3A(3)_v1-12009-01-012009-10-30
345.POG-3C(2)_v1-02008-01-012008-12-31
346.POG-3C(3)_v1-02009-01-012009-10-30
347.POG-3D(2)_v1-02008-01-012008-12-31
348.POG-3D(3)_v1-02009-01-012009-10-30
349.POG-R(2)_v1-02008-01-012008-12-31
350.POG-R(3)_v1-02009-01-012009-10-30
PCC
351.PCC-2(3)_v1-02008-01-012008-12-31
352.PCC-2(4)_v1-02009-01-012011-12-31
353.PCC-2(5)_v1-0E2011-12-01ePUAP
354.PCC-2(7)_v1-2E2016-01-01ePUAP
355.PCC-2(7)_v2-0E2017-01-18ePUAP
356.PCC-3(1)_v1-02008-01-012008-12-31
357.PCC-3(2)_v1-02009-01-01
358.PCC-3(2)_v2-1E2012-01-01ePUAP
359.PCC-3(4)_v2-0E2014-09-01ePUAP
360.PCC-3(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
361.PCC-3/A(2)_v1-0E2014-09-01ePUAP
362.PCC-3/A(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PSD
363.PSD-1(1)_v1-0E2016-09-01ePUAP
SD
364.SD-2(3)_v1-02008-01-012011-12-31
365.SD-2(4)_v1-0E2012-01-01ePUAP
366.SD-2(6)_v1-2E2016-01-01ePUAP
367.SD-2(6)_v2-0E2017-01-18ePUAP
368.SD-3(2)_v1-02007-01-012011-09-30
369.SD-3(4)_v1-1E2011-10-012014-08-31ePUAP
370.SD-3(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
371.SD-3(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
372.SD-3/A(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
373.SD-3/A(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
374.SD-Z2(2)_v1-02007-01-012008-12-31
375.SD-Z2(3)_v1-02009-01-012011-09-30
376.SD-Z2(4)_v1-1E2011-10-01ePUAP
377.SD-Z2(5)_v1-0E2014-10-25ePUAP
378.SD-Z2(6)_v1-1E2016-01-01ePUAP
SPW
379.SPW-1(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
380.SPW-2(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
381.SPW-1_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
382.SPW-2_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
VAT
383.VAP-1(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
384.VAP-R(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
385.VAP-Z(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
386.VAT-7(9)_v2-02008-01-012009-12-31
387.VAT-7(10)_v1-02008-01-012009-12-31
388.VAT-7(11)_v1-02010-01-01
389.VAT-7(12)_v1-02011-01-012013-12-31
390.VAT-7(12)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
391.VAT-7(13)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
392.VAT-7(14)_v1-0E2013-04-01ePUAP
393.VAT-7(15)_v1-1E2015-07-01ePUAP
394.VAT-7(16)_v1-0E2016-01-01ePUAP
395.VAT-7(17)_v1-0E2016-08-01ePUAP
396.VAT-7D(1)_v1-02009-01-012009-12-31
397.VAT-7D(2)_v1-02010-01-01
398.VAT-7D(3)_v1-02011-01-012013-12-31
399.VAT-7D(3)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
400.VAT-7D(4)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
401.VAT-7D(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
402.VAT-7D(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
403.VAT-7D(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
404.VAT-7D(8)_v1-0E2016-08-01ePUAP
405.VAT-7K(3)_v2-02008-01-012009-12-31
406.VAT-7K(4)_v1-02008-01-012009-12-31
407.VAT-7K(5)_v1-02010-01-01
408.VAT-7K(6)_v1-12011-01-012013-12-31
409.VAT-7K(6)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
410.VAT-7K(7)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
411.VAT-7K(8)_v1-0E2013-04-01ePUAP
412.VAT-7K(9)_v1-0E2015-07-01ePUAP
413.VAT-7K(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
414.VAT-7K(11)_v1-0E2016-08-01ePUAP
415.VAT-8(1)_v2-02008-01-012009-12-31
416.VAT-8(2)_v1-02008-01-012009-12-31
417.VAT-8(3)_v1-02010-01-01
418.VAT-8(4)_v1-02011-01-012013-03-31
419.VAT-8(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
420.VAT-8(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
421.VAT-8(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
422.VAT-8(8)_v1-0E2016-08-01ePUAP
423.VAT-9(1)_v2-02008-01-012009-12-31
424.VAT-9(2)_v1-02008-12-012009-12-31
425.VAT-9M(1)_v1-02010-01-01
426.VAT-9M(2)_v1-02011-01-012013-03-31
427.VAT-9M(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
428.VAT-9M(4)_v1-0E2015-07-01ePUAP
429.VAT-9M(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
430.VAT-9M(6)_v1-0E2016-08-01ePUAP
431.VAT-9M(7)_v1-0E2017-01-11ePUAP
432.VAT-10(1)_v2-02008-01-012009-12-31
433.VAT-10(2)_v1-02008-12-01
434.VAT-10(3)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
435.VAT-10(4)_v1-0E2013-04-01ePUAP
436.VAT-10(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
437.VAT-11(1)_v2-02008-01-01
438.VAT-11(2)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
439.VAT-11(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
440.VAT-11(4)_v1-0E2014-03-01ePUAP
441.VAT-11(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
442.VAT-12(1)_v2-02013-01-012013-03-31
443.VAT-12(2)_v1-0E2013-04-01ePUAP
444.VAT-12(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
445.VAT-13(1)_v1-1E2013-01-01ePUAP
446.VAT-21(2)_v1-02004-05-012013-08-22
447.VAT-21(2)_v1-2E2004-05-01ePUAP
448.VAT-23(1)_v2-12008-01-012012-07-18
449.VAT-23(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
450.VAT-24(1)_v2-02008-01-012012-07-18
451.VAT-24(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
452.VAT-26(1)_v1-1E2014-05-14ePUAP
453.VAT-27(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
454.VAT-27(2)_v1-0E2017-01-11ePUAP
455.VAT-27K(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
456.VAT-28(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
457.VAT-R(7)_v2-02008-01-012009-12-31
458.VAT-R(8)_v1-02009-01-012009-12-31
459.VAT-R(9)_v1-02010-01-01
460.VAT-R(10)_v1-12011-01-012011-06-30
461.VAT-R(11)_v1-0E2011-07-01ePUAP
462.VAT-R(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
463.VAT-R(13)_v1-2E2017-03-01ePUAP
464.VAT-REF(1)_v1-12009-01-01
465.VAT-REF(2)_v1-02009-01-01
466.VAT-REF(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
467.VAT-REF(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
468.VAT-UE(1)_v2-02007-01-012009-12-31
469.VAT-UE(2)_v1-02010-01-012011-10-24
470.VAT-UE(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
471.VAT-UE(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
472.VAT-UE(4)_v1-0E2017-01-11ePUAP
473.VAT-UEK(1)_v2-02007-01-012009-12-31
474.VAT-UEK(2)_v1-02010-01-012011-10-18
475.VAT-UEK(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
476.VAT-UEK(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
477.VAT-UEK(4)_v1-0E2017-01-11ePUAP
478.VAT-Z(4)_v2-02008-01-01
479.VAT-Z(5)_v1-0E2017-01-11ePUAP
480.VAT-Z(5)_v1-2E2017-03-01ePUAP
481.VIN-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
482.VIN-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
483.VIN-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
484.VIU-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
485.VIU-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
486.VIU-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
487.VAT-28_A(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
488.VAT-28_B(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
489.VAT-28_C(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
490.VAT-28_D(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
491.VAT-R_UE(1)_Z_v2-02009-12-31
492.VAT-ZD(1)_v2-0E2016-08-01ePUAP
493.VAT-ZT(4)_v1-02008-01-012008-11-30
494.VAT-ZT(5)_v1-02008-01-01
495.VAT-ZT(5)_v2-0E2016-08-01ePUAP
496.VAT-ZZ(4)_v1-02008-01-012008-11-30
497.VAT-ZZ(5)_v1-02008-01-01
498.VAT-ZZ(5)_v2-1E2016-08-01ePUAP
FIN
499.FIN-1(1)_v1-0E2016-02-18ePUAP
VAP
500.VAP-1(1)_v1-2E2012-01-01ePUAP
WZP
501.WZP-1K(3)_v1-02006-01-01
502.WZP-1M(3)_v1-02008-01-01
503.WZP-1R(3)_v1-02006-01-01
WZS
504.WZS-1K(3)_v1-02006-01-01
505.WZS-1M(3)_v1-02008-01-01
506.WZS-1R(3)_v1-02006-01-01
NIP
507.NIP-2(10)_1-1E2014-12-01ePUAP
508.NIP-3(4)_v1-12009-01-012010-12-31
509.NIP-3(5)_v1-02011-01-012012-12-31
510.NIP-7(1)_1-1E2013-07-012014-04-08ePUAP
511.NIP-7(2)_1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
512.NIP-7(3)_1-1E2014-12-01ePUAP
513.NIP-8(1)_1-2E2014-12-01ePUAP
ZAP
514.ZAP-3(1)_1-0E2013-07-012013-08-20ePUAP
515.ZAP-3(1)_v1-1E2013-08-212014-04-08ePUAP
516.ZAP-3(2)_v1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
517.ZAP-3(3)_v1-0E2014-12-01ePUAP
ZAW
518.ZAW-E2(2)_v1-02008-01-01
519.ZAW-K(3)2016-01-01ePUAP
ZAŁĄCZNIKI OGÓLNE
520.NAD-ZP(2)_v1-02009-01-01
521.NAD-ZP(2)_v2-0E2016-08-01ePUAP
522.ORD-ZU(2)_v1-02007-01-01
523.ORD-ZU(2)_v2-0E2007-01-01ePUAP
524.ORD-ZU(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
525.ORD-ZU1(1)_v3-0E2006-01-01ePUAP
526.SSE-R(2)_Z_v1-02007-01-01
527.SSE-R_A(2)_Z_v1-02007-01-01
528.SSE_A(1)_Z_v1-02007-01-01
INNE
529.CBC-P(1)2017-10-23ePUAP
530.CBC-P(1)2017-12-07ePUAP
531.CBC-R(1)2017-12-07ePUAP
532.CRS-1(1)2017-08-26ePUAP
533.DT-1(4)2012-01-01ePUAP
534.DT-1(5)2016-01-01ePUAP
535.FAT-1(1)_v1-0E2016-05-05ePUAP
536.FAT-1(2)_v1-0E2016-06-19ePUAP
537.IGH-1(1)_v1-0E2017-09-06ePUAP
538.OPL-1P(1)2017-09-26ePUAP
539.OPO-1(1)_v1-1E2016-07-01ePUAP
540.ORD-IN(3)_v1-0EnieaktualnyePUAP
541.ORD-IN(4)_v1-0E2012-01-012013-02-25ePUAP
542.ORD-IN(5)_v1-0E2013-01-01ePUAP
543.ORD-IN2016-01-29ePUAP
544.ORD-IN2017-03-01ePUAP
545.ORD-IN(8)2017-11-10ePUAP
546.ORD-IN(8)2017-11-17ePUAP
547.ORD-IN/A(6)2017-11-10ePUAP
548.ORD-OG(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
549.ORD-OG(2)_v1-0E2015-04-10ePUAP
550.ORD-OG_v1-0E2016-02-16ePUAP
551.ORD-OG2017-03-01ePUAP
552.ORD-OG2017-11-17ePUAP
553.ORD-M_v1-0E2015-04-23ePUAP
554.ORD-TK(1)_v2-12006-01-012012-03-01
555.ORD-TK(2)_v1-0E2005-01-012013-08-21ePUAP
556.ORD-TK(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
557.ORD-TK(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
558.ORD-U(1)_v2-02007-01-012008-06-30
559.ORD-U(2)_v1-12006-08-012010-11-30
560.ORD-U(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
561.ORD-U(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
562.ORD-U1(3)_v1-0E2010-12-01ePUAP
563.ORD-W1(1)_v2-02008-01-012011-11-30
564.ORD-W1(2)_v1-0E2011-12-012013-01-31ePUAP
565.ORD-W1(3)_v2-0E2013-01-01ePUAP
566.ORD-W1(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
567.ORD-WS(2)2017-11-10ePUAP
568.ORD-WS/A(2)_v1-0E2017-11-10ePUAP
569.ORD-WS/B(2)_v1-0E2017-11-10ePUAP
570.PPO-1(1)_v1-0E2016-07-01ePUAP
571.TW-1(1)_v1-2E2014-11-07ePUAP
572.TW-1(3)_v1-3E2017-04-03ePUAP
573.UPL-1P(1)2017-09-26ePUAP
574.WGH2017-11-17ePUAP
575.ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH2017-02-22ePUAP
Definicje
576.ElementarneTypyDanych_v2-0
577.ElementarneTypyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
578.ElementarneTypyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
579.SIG-2008_v2-0
580.SIG-VAP_v1-0
581.SPR_MT(1)_Z_v1-0E2012-01-01ePUAP
582.SPR_MT(1)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
583.StrukturyDanych_v2-0
584.StrukturyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
585.StrukturyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
586.StrukturyDanychMoss_v1-0E2014-09-25ePUAP
587.StrukturyDanychMoss_v2-0E2015-01-01ePUAP
Słowniki
588.KodyCechKrajow_v1-1
589.KodyCechKrajow_v2-02013-05-21
590.KodyCechKrajow_v3-0E2013-05-22ePUAP
591.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v1-0
592.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0
593.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0EePUAP
594.KodyGmin_v1-0
595.KodyGmin_v2-0
596.KodyGmin_v3-02011-01-012011-12-31
597.KodyGmin_v3-1E2012-01-012012-12-31ePUAP
598.KodyGmin_v3-2E2013-01-01ePUAP
599.KodyGmin_v4-0E2015-01-01ePUAP
600.KodyGmin_v5-0E2016-01-01ePUAP
601.KodyGmin_v6-0E2017-01-01ePUAP
602.KodyKrajowUE_v1-02013-05-21
603.KodyKrajowUE_v2-0E2013-05-22ePUAP
604.KodyKrajow_v3-0
605.KodyKrajow_v4-0E2011-06-20ePUAP
606.KodyKrajow_v4-1E2016-01-01ePUAP
607.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v1-12010-12-31
608.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v2-02013-06-09
609.KodyNaczelnikowUS_v2-1E2013-06-10ePUAP
610.KodyOrganowRejestrowych_v1-0E2013-09-17ePUAP
611.KodyOrganowRejestrowych_v2-0E2014-04-09ePUAP
612.KodyPKD_v1-0
613.KodyPKD_v1-0EePUAP
614.KodyRodzajowRejestrow_v1-0E2013-09-17ePUAP
615.KodyUrzedowSkarbowych_v2-0
616.KodyUrzedowSkarbowych_v3-0
617.KodyUrzedowSkarbowych_v4-0E2016-01-01ePUAP
618.OpisyTowarow_v1-0
619.OpisyTowarow_v2-0
620.OpisyTowarow_v2-0E2011-06-21ePUAP
Potwierdzenie
621.Potwierdzenie_v6-0
Wzory i wizualizacje dokumentów do Uniwersalnej Bramki Dokumentów
- za rok 2014
622.PIT-11Z(21)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
623.PIT-40Z(20)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
624.PIT-8CZ(7)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
625.PIT-RZ(17)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
- za rok 2015
626.PIT-11Z(22)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
627.PIT-8CZ(8)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
628.PIT-RZ(18)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
629.PIT-11Z(23)_2-0E2015-01-01ePUAP
630.PIT-40Z(22)_2-1E2015-01-01ePUAP
- za rok 2016
631.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
632.PIT-8CZ(8)_2-0E2016-01-01ePUAP
633.PIT-RZ(18)_2-0E2016-01-01ePUAP
634.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
635.PIT-40Z(22)_2-1E2016-01-01ePUAP
- podpis
636.PodpisDaneAutoryzujace_v1-0
Robocze wersje wzorów dokumentów planowane do wprowadzenia
Robocze
637.PIT_B(15)_Z36_v1-0E
638.PIT_B(15)_Z36L_v1-0E
639.PIT_DS(2)_Z36_v1-0E
640.PIT_DS(2)_Z36L_v1-0E
641.PIT_TP(1)_Z36_v1-0E
642.PIT_TP(1)_Z36L_v1-0E
643.PIT_ZG(5)_Z38_v2-0E
644.PIT_ZG(5)_Z39_v2-0E
645.Schemat_PIT-36(25)_v1-0
646.Schemat_PIT-36L(14)_v1-0
647.Schemat_PIT-37(24)_v1-0
648.Schemat_PIT-38(12)_v1-0
649.Schemat_PIT-39(8)_v1-0
ostatnia aktualizacja tabeli: 2017.11.30 16:00

Legenda:
Schematy, których nazwy wyróżniono (np.: PIT-36(14)_v2-0) oznaczają możliwość podpisania podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących ("dane autoryzujące").