Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.


L.p.Struktura dokumentu XMLZa okresePUAP
oddo
CIT
1.CIT-6AR(1)_v1-02008-01-01
2.CIT-6AR(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
3.CIT-6AR(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
4.CIT-6AR(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
5.CIT-6R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
6.CIT-6R(2)_v1-02010-01-01
7.CIT-6R(2)_v2-0E2010-01-01ePUAP
8.CIT-6R(3)_v1-0E2015-01-01ePUAP
9.CIT-6R(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
10.CIT-8(21)_v2-12007-01-01
11.CIT-8(21)_v3-2E2009-11-01ePUAP
12.CIT-8(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
13.CIT-8(23)_v2-0E2016-01-01ePUAP
14.CIT-8(24)_v2-0E2016-03-05ePUAP
15.CIT-8(24)_v3-0E2017-02-06ePUAP
16.CIT-8(24)_v4-0E2017-06-20ePUAP
17.CIT-8(25)_v1-0E2017-09-26ePUAP
18.CIT-8A(8)_v1-02007-01-01
19.CIT-8A(8)_v2-2E2009-11-01ePUAP
20.CIT-8A(9)_v1-0E2015-01-01ePUAP
21.CIT-8A(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
22.CIT-8A(11)_v1-0E2016-03-05ePUAP
23.CIT-8A(12)_v1-0E2017-09-26ePUAP
24.CIT-8B(7)_v1-02007-01-01
25.CIT-8B(7)_v2-2E2009-11-01ePUAP
26.CIT-8B(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
27.CIT-8B(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
28.CIT-8B(10)_v1-0E2016-03-05ePUAP
29.CIT-8B(11)_v1-0E2017-01-01ePUAP
30.CIT-9R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
31.CIT-9R(2)_v1-02010-01-012012-01-22
32.CIT-9R(3)_v1-0E2010-02-07ePUAP
33.CIT-9R(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
34.CIT-9R(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
35.CIT-10R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
36.CIT-10Z(1)_v1-12010-01-01
37.CIT-10Z(1)_v2-1E2010-01-01ePUAP
38.CIT-10Z(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
39.CIT-10Z(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
40.CIT-11R(1)_v1-02008-01-01
41.CIT-11R(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
42.CIT-11R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
43.CIT-11R(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
44.CIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
45.CIT-CFC(2)_v1-1E2016-01-01ePUAP
46.CIT-D(3)_v2-02007-01-01
47.CIT-D(3)_v3-0E2009-11-01ePUAP
48.CIT-D(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
49.CIT-D(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
50.CIT-ST(7)_v1-02007-01-01
51.CIT-ST(7)_v1-2E2009-11-012014-08-31ePUAP
52.CIT-ST(7)_v2-0E2014-01-01ePUAP
53.CIT-VC(1)_v1-0E2014-03-03ePUAP
54.IFT-2(4)_v1-02008-01-012009-12-31
55.IFT-2(5)_v1-02010-01-01
56.IFT-2(5)_v1-0E2012-01-01ePUAP
57.IFT-2(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
58.IFT-2(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
59.IFT-2R(4)_v1-02007-01-012009-12-31
60.IFT-2R(5)_v1-02010-01-01
61.IFT-2R(5)_v1-0E2011-01-01ePUAP
62.IFT-2R(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
63.IFT-2R(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
64.CIT-8_O(8)_Z_v2-02007-01-01
65.CIT-8_O(9)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
66.CIT-8_O(10)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
67.CIT-8_O(11)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
68.CIT-BR(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
69.CIT-D(3)_Z_v2-02007-01-01
70.CIT-D(4)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
71.CIT-D(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
72.CIT-ST(7)_Z_v1-02007-01-01
73.CIT-ST(7)_Z_v3-0E2016-01-01ePUAP
74.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-02009-11-01
75.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-0E2012-01-01ePUAP
76.CIT-ST_A(5)_Z_v1-02009-11-01
PIT
77.IFT-1(7)_v1-02008-01-01
78.IFT-1(8)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
79.IFT-1(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
80.IFT-1(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
81.IFT-1(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
82.IFT-1(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
83.IFT-1(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
84.IFT-1R(7)_v1-02007-01-012010-12-31
85.IFT-1R(8)_v1-0E2011-01-012012-03-30ePUAP
86.IFT-1R(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
87.IFT-1R(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
88.IFT-1R(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
89.IFT-1R(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
90.IFT-1R(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
91.IFT-3(4)_v1-12008-01-012011-12-31
92.IFT-3(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
93.IFT-3(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
94.IFT-3(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
95.IFT-3(8)_v1-0E2017-03-14ePUAP
96.IFT-3R(4)_v1-12007-01-012011-12-31
97.IFT-3R(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
98.IFT-3R(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
99.IFT-3R(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
100.IFT-3R(8)_v1-0E2017-03-14ePUAP
101.PIT-4R(1)_v2-02007-01-012008-12-31
102.PIT-4R(2)_v1-02008-01-012009-12-31
103.PIT-4R(3)_v1-02009-01-01
104.PIT-4R(3)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
105.PIT-4R(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
106.PIT-4R(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
107.PIT-4R(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
108.PIT-6(8)_v1-02008-01-012008-12-31
109.PIT-6(8)_v2-02009-01-012011-12-31
110.PIT-6(9)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
111.PIT-6(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
112.PIT-6(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
113.PIT-6(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
114.PIT-8C(3)_v1-02008-01-012010-12-31
115.PIT-8C(4)_v1-02011-01-012011-12-31
116.PIT-8C(5)_v1-1E2012-01-012013-10-24ePUAP
117.PIT-8C(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
118.PIT-8C(7)_v1-0E2014-01-01ePUAP
119.PIT-8C(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
120.PIT-8S(3)_v1-02008-01-012011-04-30
121.PIT-11(16)_K_v1-02008-01-012008-12-31
122.PIT-11(16)_v1-02008-01-012008-12-31
123.PIT-11(17)_K_v1-02009-01-012010-12-31
124.PIT-11(17)_v1-12009-01-012010-12-31
125.PIT-11(18)_K_v1-02011-01-012011-12-11
126.PIT-11(18)_v1-02011-01-012011-12-11
127.PIT-11(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
128.PIT-11(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
129.PIT-11(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
130.PIT-11(22)_v1-1E2015-01-01ePUAP
131.PIT-11(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
132.PIT-11A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
133.PIT-11K(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
134.PIT-11K(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
135.PIT-11K(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
136.PIT-11K(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
137.PIT-11K(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
138.PIT-14(5)_v1-02008-01-012011-12-12
139.PIT-14(6)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
140.PIT-14(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
141.PIT-36(12)_v1-02007-01-012007-12-31
142.PIT-36(12)_v2-02008-01-012008-12-31
143.PIT-36(14)_v1-02008-01-012008-12-31
144.PIT-36(14)_v2-02009-01-012009-12-31
145.PIT-36(16)_v1-02010-01-012010-12-31
146.PIT-36(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
147.PIT-36(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
148.PIT-36(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
149.PIT-36(20)_v1-1E2014-01-01ePUAP
150.PIT-36(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
151.PIT-36(23)_v1-1E2016-04-02ePUAP
152.PIT-36(24)_v1-0E2017-08-24ePUAP
153.PIT-36(25)_v1-0E2018-01-01ePUAP
154.PIT-37(12)_v1-02007-01-012007-12-31
155.PIT-37(12)_v2-02008-01-012008-12-31
156.PIT-37(14)_v1-02008-01-012008-12-31
157.PIT-37(14)_v2-02009-01-012009-12-31
158.PIT-37(16)_v1-02010-01-012010-12-31
159.PIT-37(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
160.PIT-37(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
161.PIT-37(19)_v1-0E2013-10-01ePUAP
162.PIT-37(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
163.PIT-37(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
164.PIT-37(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
165.PIT-37(23)_v1-0E2016-04-02ePUAP
166.PIT-37(24)_v1-0E2018-01-01ePUAP
167.PIT-40(16)_v1-02008-01-012008-12-31
168.PIT-40(16)_v2-02009-01-012011-12-11
169.PIT-40(17)_v1-0E2011-01-012013-11-24ePUAP
170.PIT-40(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
171.PIT-40(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
172.PIT-40(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
173.PIT-40(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
174.PIT-40A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
175.PIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
176.PIT-CFC(2)_v1-1E2016-01-01ePUAP
177.PIT-R(13)_v1-02008-01-012010-12-31
178.PIT-R(14)_v1-02011-01-012011-12-10
179.PIT-R(15)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
180.PIT-R(16)_v1-0E2013-01-01ePUAP
181.PIT-R(17)_v1-0E2014-01-01ePUAP
182.PIT-R(18)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
183.IFT-A(2)_Z_v1-02007-01-012011-12-31
184.IFT_A(3)_Z_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
185.IFT_A(4)_Z_v1-0E2012-03-312014-12-31ePUAP
186.IFT_A(5)_Z_v1-1E2015-01-01ePUAP
187.PIT-2K(4)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
188.PIT-2K(5)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
189.PIT-2K(6)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
190.PIT-2K(7)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
191.PIT-2K(8)_Z_v2-0E2014-01-01ePUAP
192.PIT-R(13)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
193.PIT-R(14)_Z_v1-02011-01-012011-12-10
194.PIT-R(15)_Z_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
195.PIT-R(16)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
196.PIT-R(17)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
197.PIT-R(18)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
198.PIT_B(10)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
199.PIT_B(11)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
200.PIT_B(13)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
201.PIT_BR(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
202.PIT_BR(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
203.PIT_B(14)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
204.PIT_D(19)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
205.PIT_D(20)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
206.PIT_D(21)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
207.PIT_D(22)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
208.PIT_D(23)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
209.PIT_D(24)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
210.PIT_D(25)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
211.PIT_D(26)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
212.PIT_DS(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
213.PIT_DS(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
214.PIT_M(4)_Z_v1-02007-01-012010-12-31
215.PIT_M(5)_Z_v1-0E2011-01-01ePUAP
216.PIT_M(6)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
217.PIT_M(7)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
218.PIT_O(15)_Z3X_v1-02007-01-012007-12-31
219.PIT_O(16)_Z3X_v1-02008-01-012009-12-31
220.PIT_O(17)_Z3X_v1-02010-01-012010-12-31
221.PIT_O(18)_Z3X_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
222.PIT_O(19)_Z3X_v1-0E2013-01-01ePUAP
223.PIT_O(20)_Z3X_v1-0E2014-01-01ePUAP
224.PIT_O(21)_Z3X_v1-0E2015-01-01ePUAP
225.PIT_O(22)_Z3X_v1-0E2016-01-01ePUAP
226.PIT-OP(1)_v1-1E2017-03-15ePUAP
227.PIT_UZ(1)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
228.PIT-WZ(1)_v1-0E2017-03-14ePUAP
229.PIT_Z(2)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
230.PIT_Z(3)_Z36_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
231.PIT_Z(4)_Z36_v1-0E2013-01-01ePUAP
232.PIT_Z(5)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
233.PIT_Z(6)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
234.PIT_ZG(2)_Z36_v1-02007-01-012007-12-31
235.PIT_ZG(3)_Z36_v1-02008-01-012010-12-31
236.PIT_ZG(4)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
237.PIT_ZG(5)_Z36_v2-0E2014-01-01ePUAP
238.SSE-R(4)_Z_v1-0E2007-01-01ePUAP
239.SSE-R(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
240.SSE-R_A(2)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
241.SSE_A(1)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
PPW
242.PIT-38(4)_v1-02007-01-012007-12-31
243.PIT-38(5)_v1-02008-01-012009-12-31
244.PIT-38(6)_v1-02010-01-012010-12-31
245.PIT-38(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
246.PIT-38(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
247.PIT-38(9)_v1-0E2013-01-012013-12-31ePUAP
248.PIT-38(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
249.PIT-38(11)_v1-1E2015-01-01ePUAP
250.PIT-38(12)_v1-0E2018-01-01ePUAP
Załączniki
251.PIT_ZG(2)_Z38_v1-02007-01-012007-12-31
252.PIT_ZG(3)_Z38_v1-02008-01-012010-12-31
253.PIT_ZG(4)_Z38_v1-0E2011-01-01ePUAP
254.PIT_ZG(5)_Z38_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPL
255.PIT-6L(8)_v1-02008-01-012008-12-31
256.PIT-6L(8)_v2-02009-01-012011-12-31
257.PIT-6L(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
258.PIT-6L(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
259.PIT-6L(11)_v1-0E2014-01-01ePUAP
260.PIT-36L(4)_v1-02007-01-012007-12-31
261.PIT-36L(5)_v1-02008-01-012010-12-31
262.PIT-36L(6)_v1-02010-01-012010-12-31
263.PIT-36L(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
264.PIT-36L(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
265.PIT-36L(9)_v1-0E2013-12-10ePUAP
266.PIT-36L(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
267.PIT-36L(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
268.PIT-36L(12)_v1-0E2016-04-02ePUAP
269.PIT-36L(13)_v1-0E2017-08-24ePUAP
270.PIT-36L(14)_v1-0E2018-01-01ePUAP
Załączniki
271.PIT_B(10)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
272.PIT_B(11)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
273.PIT_B(13)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
274.PIT_B(14)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
275.PIT_Z(2)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
276.PIT_Z(3)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
277.PIT_Z(5)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
278.PIT_Z(6)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
279.PIT_ZG(2)_Z36L_v1-02007-01-012007-12-31
280.PIT_ZG(3)_Z36L_v1-02008-01-012010-12-31
281.PIT_ZG(4)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
282.PIT_ZG(5)_Z36L_v2-0E2014-01-01ePUAP
PPR
283.PIT-8AR(1)_v2-02007-01-012011-12-31
284.PIT-8AR(1)_v1-1E2011-01-012011-12-31ePUAP
285.PIT-8AR(2)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
286.PIT-8AR(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
287.PIT-8AR(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
288.PIT-8AR(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
289.PIT-8AR(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
290.PIT-23(5)_v1-02008-01-012011-12-31
291.PIT-23(6)_v1-0E2012-01-012012-01-14ePUAP
292.PIT-39(1)_v1-12009-01-012009-12-31
293.PIT-39(2)_v1-02010-01-012010-12-31
294.PIT-39(3)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
295.PIT-39(4)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
296.PIT-39(5)_v1-0E2013-12-10ePUAP
297.PIT-39(6)_v1-0E2014-01-01ePUAP
298.PIT-39(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
299.PIT-39(8)_v1-0E2018-01-01ePUAP
Załączniki
300.PIT_ZG(3)_Z39_v1-02009-01-012010-12-31
301.PIT_ZG(4)_Z39_v1-0E2011-01-01ePUAP
302.PIT_ZG(5)_Z39_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPD
303.PIT-19A(4)_v1-02008-01-012010-12-31
304.PIT-19A(5)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
305.PIT-19A(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
306.PIT-19A(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
307.PIT-19A(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PPE
308.PIT-28(14)_v1-12008-01-012009-12-31
309.PIT-28(15)_v1-02010-01-012010-12-31
310.PIT-28(16)_v1-1E2011-01-012013-11-27ePUAP
311.PIT-28(17)_v1-0E2013-01-01ePUAP
312.PIT-28(18)_v1-0E2014-01-01ePUAP
313.PIT-28(19)_v2-0E2016-01-01ePUAP
314.PIT-28(20)_v1-0E2018-01-01ePUAP
Załączniki
315.PIT-28_A(11)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
316.PIT-28_A(12)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
317.PIT-28_A(13)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
318.PIT-28_A(14)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
319.PIT-28_A(15)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
320.PIT-28_A(16)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
321.PIT-28_B(10)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
322.PIT-28_B(11)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
323.PIT-28_B(12)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
324.PIT-28_B(13)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
325.PIT-28_B(14)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
326.PIT_O(16)_Z28_v1-02008-01-012009-12-31
327.PIT_O(17)_Z28_v1-02010-01-012010-12-31
328.PIT_O(18)_Z28_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
329.PIT_O(19)_Z28_v1-0E2013-01-01ePUAP
330.PIT_O(20)_Z28_v1-0E2014-01-01ePUAP
331.PIT_O(21)_Z28_v1-0E2015-01-01ePUAP
332.PIT_O(22)_Z28_v1-0E2016-01-01ePUAP
KP
333.PIT-16(9)_v1-02009-01-012011-12-31
334.PIT-16(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
335.PIT-16(9)_ZL_v1-02009-01-01
336.PIT-16(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
337.PIT-16(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
338.PIT-16(13)_v1-0E2015-01-01ePUAP
339.PIT-16(14)_v1-0E2016-01-01ePUAP
340.PIT-16A(5)_v1-02008-01-012010-12-31
341.PIT-16A(6)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
342.PIT-16A(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
343.PIT-16A(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
344.PIT-16A(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
345.PIT-16Z(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
346.PIT-16Z(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
347.PIT-16Z(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
348.PIT-16Z(13)_v1-1E2015-01-01ePUAP
GL
349.POG-3A(2)_v2-02008-01-012008-12-31
350.POG-3A(3)_v1-12009-01-012009-10-30
351.POG-3C(2)_v1-02008-01-012008-12-31
352.POG-3C(3)_v1-02009-01-012009-10-30
353.POG-3D(2)_v1-02008-01-012008-12-31
354.POG-3D(3)_v1-02009-01-012009-10-30
355.POG-R(2)_v1-02008-01-012008-12-31
356.POG-R(3)_v1-02009-01-012009-10-30
PCC
357.PCC-2(3)_v1-02008-01-012008-12-31
358.PCC-2(4)_v1-02009-01-012011-12-31
359.PCC-2(5)_v1-0E2011-12-01ePUAP
360.PCC-2(7)_v1-2E2016-01-01ePUAP
361.PCC-2(7)_v2-0E2017-01-18ePUAP
362.PCC-2(7)_v3-0E2018-01-26ePUAP
363.PCC-3(1)_v1-02008-01-012008-12-31
364.PCC-3(2)_v1-02009-01-01
365.PCC-3(2)_v2-1E2012-01-01ePUAP
366.PCC-3(4)_v2-0E2014-09-01ePUAP
367.PCC-3(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
368.PCC-3/A(2)_v1-0E2014-09-01ePUAP
369.PCC-3/A(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PSD
370.PSD-1(1)_v1-0E2016-09-01ePUAP
SD
371.SD-2(3)_v1-02008-01-012011-12-31
372.SD-2(4)_v1-0E2012-01-01ePUAP
373.SD-2(6)_v1-2E2016-01-01ePUAP
374.SD-2(6)_v2-0E2017-01-18ePUAP
375.SD-2(6)_v3-0E2018-01-26ePUAP
376.SD-3(2)_v1-02007-01-012011-09-30
377.SD-3(4)_v1-1E2011-10-012014-08-31ePUAP
378.SD-3(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
379.SD-3(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
380.SD-3/A(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
381.SD-3/A(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
382.SD-Z2(2)_v1-02007-01-012008-12-31
383.SD-Z2(3)_v1-02009-01-012011-09-30
384.SD-Z2(4)_v1-1E2011-10-01ePUAP
385.SD-Z2(5)_v1-0E2014-10-25ePUAP
386.SD-Z2(6)_v1-1E2016-01-01ePUAP
SPW
387.SPW-1(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
388.SPW-2(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
389.SPW-1_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
390.SPW-2_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
VAT
391.VAP-1(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
392.VAP-R(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
393.VAP-Z(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
394.VAT-7(9)_v2-02008-01-012009-12-31
395.VAT-7(10)_v1-02008-01-012009-12-31
396.VAT-7(11)_v1-02010-01-01
397.VAT-7(12)_v1-02011-01-012013-12-31
398.VAT-7(12)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
399.VAT-7(13)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
400.VAT-7(14)_v1-0E2013-04-01ePUAP
401.VAT-7(15)_v1-1E2015-07-01ePUAP
402.VAT-7(16)_v1-0E2016-01-01ePUAP
403.VAT-7(17)_v1-0E2016-08-01ePUAP
404.VAT-7D(1)_v1-02009-01-012009-12-31
405.VAT-7D(2)_v1-02010-01-01
406.VAT-7D(3)_v1-02011-01-012013-12-31
407.VAT-7D(3)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
408.VAT-7D(4)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
409.VAT-7D(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
410.VAT-7D(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
411.VAT-7D(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
412.VAT-7D(8)_v1-0E2016-08-01ePUAP
413.VAT-7K(3)_v2-02008-01-012009-12-31
414.VAT-7K(4)_v1-02008-01-012009-12-31
415.VAT-7K(5)_v1-02010-01-01
416.VAT-7K(6)_v1-12011-01-012013-12-31
417.VAT-7K(6)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
418.VAT-7K(7)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
419.VAT-7K(8)_v1-0E2013-04-01ePUAP
420.VAT-7K(9)_v1-0E2015-07-01ePUAP
421.VAT-7K(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
422.VAT-7K(11)_v1-0E2016-08-01ePUAP
423.VAT-8(1)_v2-02008-01-012009-12-31
424.VAT-8(2)_v1-02008-01-012009-12-31
425.VAT-8(3)_v1-02010-01-01
426.VAT-8(4)_v1-02011-01-012013-03-31
427.VAT-8(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
428.VAT-8(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
429.VAT-8(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
430.VAT-8(8)_v1-0E2016-08-01ePUAP
431.VAT-9(1)_v2-02008-01-012009-12-31
432.VAT-9(2)_v1-02008-12-012009-12-31
433.VAT-9M(1)_v1-02010-01-01
434.VAT-9M(2)_v1-02011-01-012013-03-31
435.VAT-9M(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
436.VAT-9M(4)_v1-0E2015-07-01ePUAP
437.VAT-9M(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
438.VAT-9M(6)_v1-0E2016-08-01ePUAP
439.VAT-9M(7)_v1-0E2017-01-11ePUAP
440.VAT-10(1)_v2-02008-01-012009-12-31
441.VAT-10(2)_v1-02008-12-01
442.VAT-10(3)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
443.VAT-10(4)_v1-0E2013-04-01ePUAP
444.VAT-10(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
445.VAT-11(1)_v2-02008-01-01
446.VAT-11(2)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
447.VAT-11(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
448.VAT-11(4)_v1-0E2014-03-01ePUAP
449.VAT-11(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
450.VAT-12(1)_v2-02013-01-012013-03-31
451.VAT-12(2)_v1-0E2013-04-01ePUAP
452.VAT-12(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
453.VAT-13(1)_v1-1E2013-01-01ePUAP
454.VAT-21(2)_v1-02004-05-012013-08-22
455.VAT-21(2)_v1-2E2004-05-01ePUAP
456.VAT-23(1)_v2-12008-01-012012-07-18
457.VAT-23(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
458.VAT-24(1)_v2-02008-01-012012-07-18
459.VAT-24(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
460.VAT-26(1)_v1-1E2014-05-14ePUAP
461.VAT-27(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
462.VAT-27(2)_v1-0E2017-01-11ePUAP
463.VAT-27K(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
464.VAT-28(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
465.VAT-28(2)_v1-0E2017-01-19ePUAP
466.VAT-R(7)_v2-02008-01-012009-12-31
467.VAT-R(8)_v1-02009-01-012009-12-31
468.VAT-R(9)_v1-02010-01-01
469.VAT-R(10)_v1-12011-01-012011-06-30
470.VAT-R(11)_v1-0E2011-07-01ePUAP
471.VAT-R(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
472.VAT-R(13)_v1-2E2017-03-01ePUAP
473.VAT-REF(1)_v1-12009-01-01
474.VAT-REF(2)_v1-02009-01-01
475.VAT-REF(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
476.VAT-REF(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
477.VAT-UE(1)_v2-02007-01-012009-12-31
478.VAT-UE(2)_v1-02010-01-012011-10-24
479.VAT-UE(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
480.VAT-UE(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
481.VAT-UE(4)_v1-0E2017-01-11ePUAP
482.VAT-UEK(1)_v2-02007-01-012009-12-31
483.VAT-UEK(2)_v1-02010-01-012011-10-18
484.VAT-UEK(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
485.VAT-UEK(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
486.VAT-UEK(4)_v1-0E2017-01-11ePUAP
487.VAT-Z(4)_v2-02008-01-01
488.VAT-Z(5)_v1-0E2017-01-11ePUAP
489.VAT-Z(5)_v1-2E2017-03-01ePUAP
490.VIN-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
491.VIN-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
492.VIN-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
493.VIU-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
494.VIU-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
495.VIU-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
496.VAT-28_A(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
497.VAT-28_B(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
498.VAT-28_C(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
499.VAT-28_D(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
500.VAT-R_UE(1)_Z_v2-02009-12-31
501.VAT-ZD(1)_v2-0E2016-08-01ePUAP
502.VAT-ZT(4)_v1-02008-01-012008-11-30
503.VAT-ZT(5)_v1-02008-01-01
504.VAT-ZT(5)_v2-0E2016-08-01ePUAP
505.VAT-ZZ(4)_v1-02008-01-012008-11-30
506.VAT-ZZ(5)_v1-02008-01-01
507.VAT-ZZ(5)_v2-1E2016-08-01ePUAP
FIN
508.FIN-1(1)_v1-0E2016-02-18ePUAP
VAP
509.VAP-1(1)_v1-2E2012-01-01ePUAP
WZP
510.WZP-1K(3)_v1-02006-01-01
511.WZP-1M(3)_v1-02008-01-01
512.WZP-1R(3)_v1-02006-01-01
WZS
513.WZS-1K(3)_v1-02006-01-01
514.WZS-1M(3)_v1-02008-01-01
515.WZS-1R(3)_v1-02006-01-01
NIP
516.NIP-2(10)_1-1E2014-12-012018-02-26ePUAP
517.NIP-2(11)_1-0E2018-02-27ePUAP
518.NIP-3(4)_v1-12009-01-012010-12-31
519.NIP-3(5)_v1-02011-01-012012-12-31
520.NIP-7(1)_1-1E2013-07-012014-04-08ePUAP
521.NIP-7(2)_1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
522.NIP-7(3)_1-1E2014-12-012018-02-26ePUAP
523.NIP-7(4)_1-0E2018-02-27ePUAP
524.NIP-8(1)_1-2E2014-12-01ePUAP
525.NIP-8(2)_1-0E2018-03-01ePUAP
526.NIP-8(2)_1-1E2018-03-07ePUAP
ZAP
527.ZAP-3(1)_1-0E2013-07-012013-08-20ePUAP
528.ZAP-3(1)_v1-1E2013-08-212014-04-08ePUAP
529.ZAP-3(2)_v1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
530.ZAP-3(3)_v1-0E2014-12-01ePUAP
531.ZAP-3(4)_1-0E2018-03-01ePUAP
ZAW
532.ZAW-E2(2)_v1-02008-01-01
533.ZAW-K(3)2016-01-01ePUAP
ZAŁĄCZNIKI OGÓLNE
534.NAD-ZP(2)_v1-02009-01-01
535.NAD-ZP(2)_v2-0E2016-08-01ePUAP
536.ORD-ZU(2)_v1-02007-01-01
537.ORD-ZU(2)_v2-0E2007-01-01ePUAP
538.ORD-ZU(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
539.ORD-ZU1(1)_v3-0E2006-01-01ePUAP
540.SSE-R(2)_Z_v1-02007-01-01
541.SSE-R_A(2)_Z_v1-02007-01-01
542.SSE_A(1)_Z_v1-02007-01-01
INNE
543.CBC-P(1)2017-10-23ePUAP
544.CBC-P(1)2017-12-07ePUAP
545.CBC-R(1)2017-12-07ePUAP
546.CRS-1(1)2017-08-26ePUAP
547.DT-1(4)2012-01-01ePUAP
548.DT-1(5)2016-01-01ePUAP
549.FAT-1(1)_v1-0E2016-05-05ePUAP
550.FAT-1(2)_v1-0E2016-06-19ePUAP
551.IGH-1(1)_v1-0E2017-09-06ePUAP
552.OPL-1P(1)2017-09-26ePUAP
553.OPO-1(1)_v1-1E2016-07-01ePUAP
554.ORD-IN(3)_v1-0EnieaktualnyePUAP
555.ORD-IN(4)_v1-0E2012-01-012013-02-25ePUAP
556.ORD-IN(5)_v1-0E2013-01-01ePUAP
557.ORD-IN2016-01-29ePUAP
558.ORD-IN2017-03-01ePUAP
559.ORD-IN(8)2017-11-10ePUAP
560.ORD-IN(8)2017-11-17ePUAP
561.ORD-IN/A(6)2017-11-10ePUAP
562.ORD-OG(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
563.ORD-OG(2)_v1-0E2015-04-10ePUAP
564.ORD-OG_v1-0E2016-02-16ePUAP
565.ORD-OG2017-03-01ePUAP
566.ORD-OG2017-11-17ePUAP
567.ORD-M_v1-0E2015-04-23ePUAP
568.ORD-TK(1)_v2-12006-01-012012-03-01
569.ORD-TK(2)_v1-0E2005-01-012013-08-21ePUAP
570.ORD-TK(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
571.ORD-TK(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
572.ORD-U(1)_v2-02007-01-012008-06-30
573.ORD-U(2)_v1-12006-08-012010-11-30
574.ORD-U(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
575.ORD-U(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
576.ORD-U1(3)_v1-0E2010-12-01ePUAP
577.ORD-W1(1)_v2-02008-01-012011-11-30
578.ORD-W1(2)_v1-0E2011-12-012013-01-31ePUAP
579.ORD-W1(3)_v2-0E2013-01-01ePUAP
580.ORD-W1(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
581.ORD-WS(2)2017-11-10ePUAP
582.ORD-WS/A(2)_v1-0E2017-11-10ePUAP
583.ORD-WS/B(2)_v1-0E2017-11-10ePUAP
584.PPO-1(1)_v1-0E2016-07-01ePUAP
585.TW-1(1)_v1-2E2014-11-07ePUAP
586.TW-1(3)_v1-3E2017-04-03ePUAP
587.UPL-1P(1)2017-09-26ePUAP
588.WGH2017-11-17ePUAP
589.ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH2017-02-22ePUAP
Definicje
590.ElementarneTypyDanych_v2-0
591.ElementarneTypyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
592.ElementarneTypyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
593.SIG-2008_v2-0
594.SIG-VAP_v1-0
595.SPR_MT(1)_Z_v1-0E2012-01-01ePUAP
596.SPR_MT(1)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
597.StrukturyDanych_v2-0
598.StrukturyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
599.StrukturyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
600.StrukturyDanychMoss_v1-0E2014-09-25ePUAP
601.StrukturyDanychMoss_v2-0E2015-01-01ePUAP
Słowniki
602.KodyCechKrajow_v1-1
603.KodyCechKrajow_v2-02013-05-21
604.KodyCechKrajow_v3-0E2013-05-22ePUAP
605.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v1-0
606.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0
607.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0EePUAP
608.KodyGmin_v1-0
609.KodyGmin_v2-0
610.KodyGmin_v3-02011-01-012011-12-31
611.KodyGmin_v3-1E2012-01-012012-12-31ePUAP
612.KodyGmin_v3-2E2013-01-01ePUAP
613.KodyGmin_v4-0E2015-01-01ePUAP
614.KodyGmin_v5-0E2016-01-01ePUAP
615.KodyGmin_v6-0E2017-01-01ePUAP
616.KodyKrajowUE_v1-02013-05-21
617.KodyKrajowUE_v2-0E2013-05-22ePUAP
618.KodyKrajow_v3-0
619.KodyKrajow_v4-0E2011-06-20ePUAP
620.KodyKrajow_v4-1E2016-01-01ePUAP
621.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v1-12010-12-31
622.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v2-02013-06-09
623.KodyNaczelnikowUS_v2-1E2013-06-10ePUAP
624.KodyOrganowRejestrowych_v1-0E2013-09-17ePUAP
625.KodyOrganowRejestrowych_v2-0E2014-04-09ePUAP
626.KodyPKD_v1-0
627.KodyPKD_v1-0EePUAP
628.KodyRodzajowRejestrow_v1-0E2013-09-17ePUAP
629.KodyUrzedowSkarbowych_v2-0
630.KodyUrzedowSkarbowych_v3-0
631.KodyUrzedowSkarbowych_v4-0E2016-01-01ePUAP
632.OpisyTowarow_v1-0
633.OpisyTowarow_v2-0
634.OpisyTowarow_v2-0E2011-06-21ePUAP
Potwierdzenie
635.Potwierdzenie_v6-0
Wzory i wizualizacje dokumentów do Uniwersalnej Bramki Dokumentów
- za rok 2014
636.PIT-11Z(21)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
637.PIT-40Z(20)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
638.PIT-8CZ(7)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
639.PIT-RZ(17)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
- za rok 2015
640.PIT-11Z(22)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
641.PIT-8CZ(8)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
642.PIT-RZ(18)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
643.PIT-11Z(23)_2-0E2015-01-01ePUAP
644.PIT-40Z(22)_2-1E2015-01-01ePUAP
- za rok 2016
645.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
646.PIT-8CZ(8)_2-0E2016-01-01ePUAP
647.PIT-RZ(18)_2-0E2016-01-01ePUAP
648.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
649.PIT-40Z(22)_2-1E2016-01-01ePUAP
- za rok 2017
650.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
651.PIT-8CZ(8)_2-0E2016-01-01ePUAP
652.PIT-RZ(18)_2-0E2016-01-01ePUAP
653.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
654.PIT-40Z(22)_2-1E2016-01-01ePUAP
- podpis
655.PodpisDaneAutoryzujace_v1-0
ostatnia aktualizacja tabeli: 2018.02.21 08:30

Legenda:
Schematy, których nazwy wyróżniono (np.: PIT-36(14)_v2-0) oznaczają możliwość podpisania podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących ("dane autoryzujące").