Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.


L.p.Struktura dokumentu XMLZa okresePUAP
oddo
CIT
1.CIT-6AR(1)_v1-02008-01-01
2.CIT-6AR(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
3.CIT-6AR(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
4.CIT-6AR(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
5.CIT-6R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
6.CIT-6R(2)_v1-02010-01-01
7.CIT-6R(2)_v2-0E2010-01-01ePUAP
8.CIT-6R(3)_v1-0E2015-01-01ePUAP
9.CIT-6R(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
10.CIT-8(21)_v2-12007-01-01
11.CIT-8(21)_v3-2E2009-11-01ePUAP
12.CIT-8(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
13.CIT-8(23)_v2-0E2016-01-01ePUAP
14.CIT-8(24)_v2-0E2016-03-05ePUAP
15.CIT-8(24)_v3-0E2017-02-06ePUAP
16.CIT-8A(8)_v1-02007-01-01
17.CIT-8A(8)_v2-2E2009-11-01ePUAP
18.CIT-8A(9)_v1-0E2015-01-01ePUAP
19.CIT-8A(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
20.CIT-8A(11)_v1-0E2016-03-05ePUAP
21.CIT-8B(7)_v1-02007-01-01
22.CIT-8B(7)_v2-2E2009-11-01ePUAP
23.CIT-8B(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
24.CIT-8B(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
25.CIT-8B(10)_v1-0E2016-03-05ePUAP
26.CIT-9R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
27.CIT-9R(2)_v1-02010-01-012012-01-22
28.CIT-9R(3)_v1-0E2010-02-07ePUAP
29.CIT-9R(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
30.CIT-9R(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
31.CIT-10R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
32.CIT-10Z(1)_v1-12010-01-01
33.CIT-10Z(1)_v2-1E2010-01-01ePUAP
34.CIT-10Z(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
35.CIT-10Z(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
36.CIT-11R(1)_v1-02008-01-01
37.CIT-11R(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
38.CIT-11R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
39.CIT-11R(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
40.CIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
41.CIT-CFC(2)_v1-1E2016-01-01ePUAP
42.CIT-D(3)_v2-02007-01-01
43.CIT-D(3)_v3-0E2009-11-01ePUAP
44.CIT-D(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
45.CIT-D(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
46.CIT-ST(7)_v1-02007-01-01
47.CIT-ST(7)_v1-2E2009-11-012014-08-31ePUAP
48.CIT-ST(7)_v2-0E2014-01-01ePUAP
49.CIT-VC(1)_v1-0E2014-03-03ePUAP
50.IFT-2(4)_v1-02008-01-012009-12-31
51.IFT-2(5)_v1-02010-01-01
52.IFT-2(5)_v1-0E2012-01-01ePUAP
53.IFT-2(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
54.IFT-2(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
55.IFT-2R(4)_v1-02007-01-012009-12-31
56.IFT-2R(5)_v1-02010-01-01
57.IFT-2R(5)_v1-0E2011-01-01ePUAP
58.IFT-2R(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
59.IFT-2R(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
60.CIT-8_O(8)_Z_v2-02007-01-01
61.CIT-8_O(9)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
62.CIT-8_O(10)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
63.CIT-8_O(11)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
64.CIT-BR(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
65.CIT-D(3)_Z_v2-02007-01-01
66.CIT-D(4)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
67.CIT-D(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
68.CIT-ST(7)_Z_v1-02007-01-01
69.CIT-ST(7)_Z_v3-0E2016-01-01ePUAP
70.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-02009-11-01
71.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-0E2012-01-01ePUAP
72.CIT-ST_A(5)_Z_v1-02009-11-01
PIT
73.IFT-1(7)_v1-02008-01-01
74.IFT-1(8)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
75.IFT-1(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
76.IFT-1(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
77.IFT-1(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
78.IFT-1(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
79.IFT-1(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
80.IFT-1R(7)_v1-02007-01-012010-12-31
81.IFT-1R(8)_v1-0E2011-01-012012-03-30ePUAP
82.IFT-1R(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
83.IFT-1R(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
84.IFT-1R(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
85.IFT-1R(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
86.IFT-1R(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
87.IFT-3(4)_v1-12008-01-012011-12-31
88.IFT-3(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
89.IFT-3(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
90.IFT-3(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
91.IFT-3R(4)_v1-12007-01-012011-12-31
92.IFT-3R(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
93.IFT-3R(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
94.IFT-3R(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
95.PIT-4R(1)_v2-02007-01-012008-12-31
96.PIT-4R(2)_v1-02008-01-012009-12-31
97.PIT-4R(3)_v1-02009-01-01
98.PIT-4R(3)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
99.PIT-4R(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
100.PIT-4R(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
101.PIT-4R(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
102.PIT-6(8)_v1-02008-01-012008-12-31
103.PIT-6(8)_v2-02009-01-012011-12-31
104.PIT-6(9)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
105.PIT-6(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
106.PIT-6(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
107.PIT-6(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
108.PIT-8C(3)_v1-02008-01-012010-12-31
109.PIT-8C(4)_v1-02011-01-012011-12-31
110.PIT-8C(5)_v1-1E2012-01-012013-10-24ePUAP
111.PIT-8C(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
112.PIT-8C(7)_v1-0E2014-01-01ePUAP
113.PIT-8C(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
114.PIT-8S(3)_v1-02008-01-012011-04-30
115.PIT-11(16)_K_v1-02008-01-012008-12-31
116.PIT-11(16)_v1-02008-01-012008-12-31
117.PIT-11(17)_K_v1-02009-01-012010-12-31
118.PIT-11(17)_v1-12009-01-012010-12-31
119.PIT-11(18)_K_v1-02011-01-012011-12-11
120.PIT-11(18)_v1-02011-01-012011-12-11
121.PIT-11(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
122.PIT-11(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
123.PIT-11(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
124.PIT-11(22)_v1-1E2015-01-01ePUAP
125.PIT-11(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
126.PIT-11A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
127.PIT-11K(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
128.PIT-11K(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
129.PIT-11K(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
130.PIT-11K(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
131.PIT-11K(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
132.PIT-14(5)_v1-02008-01-012011-12-12
133.PIT-14(6)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
134.PIT-14(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
135.PIT-36(12)_v1-02007-01-012007-12-31
136.PIT-36(12)_v2-02008-01-012008-12-31
137.PIT-36(14)_v1-02008-01-012008-12-31
138.PIT-36(14)_v2-02009-01-012009-12-31
139.PIT-36(16)_v1-02010-01-012010-12-31
140.PIT-36(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
141.PIT-36(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
142.PIT-36(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
143.PIT-36(20)_v1-1E2014-01-01ePUAP
144.PIT-36(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
145.PIT-36(23)_v1-1E2016-04-02ePUAP
146.PIT-37(12)_v1-02007-01-012007-12-31
147.PIT-37(12)_v2-02008-01-012008-12-31
148.PIT-37(14)_v1-02008-01-012008-12-31
149.PIT-37(14)_v2-02009-01-012009-12-31
150.PIT-37(16)_v1-02010-01-012010-12-31
151.PIT-37(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
152.PIT-37(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
153.PIT-37(19)_v1-0E2013-10-01ePUAP
154.PIT-37(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
155.PIT-37(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
156.PIT-37(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
157.PIT-37(23)_v1-0E2016-04-02ePUAP
158.PIT-40(16)_v1-02008-01-012008-12-31
159.PIT-40(16)_v2-02009-01-012011-12-11
160.PIT-40(17)_v1-0E2011-01-012013-11-24ePUAP
161.PIT-40(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
162.PIT-40(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
163.PIT-40(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
164.PIT-40(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
165.PIT-40A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
166.PIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
167.PIT-CFC(2)_v1-1E2016-01-01ePUAP
168.PIT-R(13)_v1-02008-01-012010-12-31
169.PIT-R(14)_v1-02011-01-012011-12-10
170.PIT-R(15)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
171.PIT-R(16)_v1-0E2013-01-01ePUAP
172.PIT-R(17)_v1-0E2014-01-01ePUAP
173.PIT-R(18)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
174.IFT-A(2)_Z_v1-02007-01-012011-12-31
175.IFT_A(3)_Z_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
176.IFT_A(4)_Z_v1-0E2012-03-312014-12-31ePUAP
177.IFT_A(5)_Z_v1-1E2015-01-01ePUAP
178.PIT-2K(4)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
179.PIT-2K(5)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
180.PIT-2K(6)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
181.PIT-2K(7)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
182.PIT-2K(8)_Z_v2-0E2014-01-01ePUAP
183.PIT-R(13)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
184.PIT-R(14)_Z_v1-02011-01-012011-12-10
185.PIT-R(15)_Z_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
186.PIT-R(16)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
187.PIT-R(17)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
188.PIT-R(18)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
189.PIT_B(10)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
190.PIT_B(11)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
191.PIT_B(13)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
192.PIT_BR(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
193.PIT_BR(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
194.PIT_B(14)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
195.PIT_D(19)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
196.PIT_D(20)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
197.PIT_D(21)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
198.PIT_D(22)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
199.PIT_D(23)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
200.PIT_D(24)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
201.PIT_D(25)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
202.PIT_D(26)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
203.PIT_DS(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
204.PIT_DS(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
205.PIT_M(4)_Z_v1-02007-01-012010-12-31
206.PIT_M(5)_Z_v1-0E2011-01-01ePUAP
207.PIT_M(6)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
208.PIT_M(7)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
209.PIT_O(15)_Z3X_v1-02007-01-012007-12-31
210.PIT_O(16)_Z3X_v1-02008-01-012009-12-31
211.PIT_O(17)_Z3X_v1-02010-01-012010-12-31
212.PIT_O(18)_Z3X_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
213.PIT_O(19)_Z3X_v1-0E2013-01-01ePUAP
214.PIT_O(20)_Z3X_v1-0E2014-01-01ePUAP
215.PIT_O(21)_Z3X_v1-0E2015-01-01ePUAP
216.PIT_O(22)_Z3X_v1-0E2016-01-01ePUAP
217.PIT_UZ(1)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
218.PIT_Z(2)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
219.PIT_Z(3)_Z36_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
220.PIT_Z(4)_Z36_v1-0E2013-01-01ePUAP
221.PIT_Z(5)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
222.PIT_Z(6)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
223.PIT_ZG(2)_Z36_v1-02007-01-012007-12-31
224.PIT_ZG(3)_Z36_v1-02008-01-012010-12-31
225.PIT_ZG(4)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
226.PIT_ZG(5)_Z36_v2-0E2014-01-01ePUAP
227.SSE-R(4)_Z_v1-0E2007-01-01ePUAP
228.SSE-R(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
229.SSE-R_A(2)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
230.SSE_A(1)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
PPW
231.PIT-38(4)_v1-02007-01-012007-12-31
232.PIT-38(5)_v1-02008-01-012009-12-31
233.PIT-38(6)_v1-02010-01-012010-12-31
234.PIT-38(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
235.PIT-38(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
236.PIT-38(9)_v1-0E2013-01-012013-12-31ePUAP
237.PIT-38(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
238.PIT-38(11)_v1-1E2015-01-01ePUAP
Załączniki
239.PIT_ZG(2)_Z38_v1-02007-01-012007-12-31
240.PIT_ZG(3)_Z38_v1-02008-01-012010-12-31
241.PIT_ZG(4)_Z38_v1-0E2011-01-01ePUAP
242.PIT_ZG(5)_Z38_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPL
243.PIT-6L(8)_v1-02008-01-012008-12-31
244.PIT-6L(8)_v2-02009-01-012011-12-31
245.PIT-6L(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
246.PIT-6L(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
247.PIT-6L(11)_v1-0E2014-01-01ePUAP
248.PIT-36L(4)_v1-02007-01-012007-12-31
249.PIT-36L(5)_v1-02008-01-012010-12-31
250.PIT-36L(6)_v1-02010-01-012010-12-31
251.PIT-36L(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
252.PIT-36L(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
253.PIT-36L(9)_v1-0E2013-12-10ePUAP
254.PIT-36L(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
255.PIT-36L(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
256.PIT-36L(12)_v1-0E2016-04-02ePUAP
Załączniki
257.PIT_B(10)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
258.PIT_B(11)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
259.PIT_B(13)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
260.PIT_B(14)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
261.PIT_Z(2)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
262.PIT_Z(3)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
263.PIT_Z(5)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
264.PIT_Z(6)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
265.PIT_ZG(2)_Z36L_v1-02007-01-012007-12-31
266.PIT_ZG(3)_Z36L_v1-02008-01-012010-12-31
267.PIT_ZG(4)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
268.PIT_ZG(5)_Z36L_v2-0E2014-01-01ePUAP
PPR
269.PIT-8AR(1)_v2-02007-01-012011-12-31
270.PIT-8AR(1)_v1-1E2011-01-012011-12-31ePUAP
271.PIT-8AR(2)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
272.PIT-8AR(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
273.PIT-8AR(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
274.PIT-8AR(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
275.PIT-8AR(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
276.PIT-23(5)_v1-02008-01-012011-12-31
277.PIT-23(6)_v1-0E2012-01-012012-01-14ePUAP
278.PIT-39(1)_v1-12009-01-012009-12-31
279.PIT-39(2)_v1-02010-01-012010-12-31
280.PIT-39(3)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
281.PIT-39(4)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
282.PIT-39(5)_v1-0E2013-12-10ePUAP
283.PIT-39(6)_v1-0E2014-01-01ePUAP
284.PIT-39(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
285.PIT_ZG(3)_Z39_v1-02009-01-012010-12-31
286.PIT_ZG(4)_Z39_v1-0E2011-01-01ePUAP
287.PIT_ZG(5)_Z39_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPD
288.PIT-19A(4)_v1-02008-01-012010-12-31
289.PIT-19A(5)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
290.PIT-19A(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
291.PIT-19A(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
292.PIT-19A(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PPE
293.PIT-28(14)_v1-12008-01-012009-12-31
294.PIT-28(15)_v1-02010-01-012010-12-31
295.PIT-28(16)_v1-1E2011-01-012013-11-27ePUAP
296.PIT-28(17)_v1-0E2013-01-01ePUAP
297.PIT-28(18)_v1-0E2014-01-01ePUAP
298.PIT-28(19)_v2-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
299.PIT-28_A(11)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
300.PIT-28_A(12)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
301.PIT-28_A(13)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
302.PIT-28_A(14)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
303.PIT-28_A(15)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
304.PIT-28_A(16)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
305.PIT-28_B(10)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
306.PIT-28_B(11)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
307.PIT-28_B(12)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
308.PIT-28_B(13)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
309.PIT-28_B(14)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
310.PIT_O(16)_Z28_v1-02008-01-012009-12-31
311.PIT_O(17)_Z28_v1-02010-01-012010-12-31
312.PIT_O(18)_Z28_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
313.PIT_O(19)_Z28_v1-0E2013-01-01ePUAP
314.PIT_O(20)_Z28_v1-0E2014-01-01ePUAP
315.PIT_O(21)_Z28_v1-0E2015-01-01ePUAP
316.PIT_O(22)_Z28_v1-0E2016-01-01ePUAP
KP
317.PIT-16(9)_v1-02009-01-012011-12-31
318.PIT-16(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
319.PIT-16(9)_ZL_v1-02009-01-01
320.PIT-16(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
321.PIT-16(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
322.PIT-16(13)_v1-0E2015-01-01ePUAP
323.PIT-16(14)_v1-0E2016-01-01ePUAP
324.PIT-16A(5)_v1-02008-01-012010-12-31
325.PIT-16A(6)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
326.PIT-16A(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
327.PIT-16A(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
328.PIT-16A(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
329.PIT-16Z(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
330.PIT-16Z(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
331.PIT-16Z(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
332.PIT-16Z(13)_v1-1E2015-01-01ePUAP
GL
333.POG-3A(2)_v2-02008-01-012008-12-31
334.POG-3A(3)_v1-12009-01-012009-10-30
335.POG-3C(2)_v1-02008-01-012008-12-31
336.POG-3C(3)_v1-02009-01-012009-10-30
337.POG-3D(2)_v1-02008-01-012008-12-31
338.POG-3D(3)_v1-02009-01-012009-10-30
339.POG-R(2)_v1-02008-01-012008-12-31
340.POG-R(3)_v1-02009-01-012009-10-30
PCC
341.PCC-2(3)_v1-02008-01-012008-12-31
342.PCC-2(4)_v1-02009-01-012011-12-31
343.PCC-2(5)_v1-0E2011-12-01ePUAP
344.PCC-2(7)_v1-2E2016-01-01ePUAP
345.PCC-2(7)_v2-0E2017-01-18ePUAP
346.PCC-3(1)_v1-02008-01-012008-12-31
347.PCC-3(2)_v1-02009-01-01
348.PCC-3(2)_v2-1E2012-01-01ePUAP
349.PCC-3(4)_v2-0E2014-09-01ePUAP
350.PCC-3(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
351.PCC-3/A(2)_v1-0E2014-09-01ePUAP
352.PCC-3/A(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PSD
353.PSD-1(1)_v1-0E2016-09-01ePUAP
SD
354.SD-2(3)_v1-02008-01-012011-12-31
355.SD-2(4)_v1-0E2012-01-01ePUAP
356.SD-2(6)_v1-2E2016-01-01ePUAP
357.SD-2(6)_v2-0E2017-01-18ePUAP
358.SD-3(2)_v1-02007-01-012011-09-30
359.SD-3(4)_v1-1E2011-10-012014-08-31ePUAP
360.SD-3(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
361.SD-3(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
362.SD-3/A(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
363.SD-3/A(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
364.SD-Z2(2)_v1-02007-01-012008-12-31
365.SD-Z2(3)_v1-02009-01-012011-09-30
366.SD-Z2(4)_v1-1E2011-10-01ePUAP
367.SD-Z2(5)_v1-0E2014-10-25ePUAP
368.SD-Z2(6)_v1-1E2016-01-01ePUAP
SPW
369.SPW-1(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
370.SPW-2(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
371.SPW-1_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
372.SPW-2_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
VAT
373.VAP-1(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
374.VAP-R(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
375.VAP-Z(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
376.VAT-7(9)_v2-02008-01-012009-12-31
377.VAT-7(10)_v1-02008-01-012009-12-31
378.VAT-7(11)_v1-02010-01-01
379.VAT-7(12)_v1-02011-01-012013-12-31
380.VAT-7(12)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
381.VAT-7(13)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
382.VAT-7(14)_v1-0E2013-04-01ePUAP
383.VAT-7(15)_v1-1E2015-07-01ePUAP
384.VAT-7(16)_v1-0E2016-01-01ePUAP
385.VAT-7(17)_v1-0E2016-08-01ePUAP
386.VAT-7D(1)_v1-02009-01-012009-12-31
387.VAT-7D(2)_v1-02010-01-01
388.VAT-7D(3)_v1-02011-01-012013-12-31
389.VAT-7D(3)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
390.VAT-7D(4)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
391.VAT-7D(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
392.VAT-7D(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
393.VAT-7D(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
394.VAT-7D(8)_v1-0E2016-08-01ePUAP
395.VAT-7K(3)_v2-02008-01-012009-12-31
396.VAT-7K(4)_v1-02008-01-012009-12-31
397.VAT-7K(5)_v1-02010-01-01
398.VAT-7K(6)_v1-12011-01-012013-12-31
399.VAT-7K(6)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
400.VAT-7K(7)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
401.VAT-7K(8)_v1-0E2013-04-01ePUAP
402.VAT-7K(9)_v1-0E2015-07-01ePUAP
403.VAT-7K(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
404.VAT-7K(11)_v1-0E2016-08-01ePUAP
405.VAT-8(1)_v2-02008-01-012009-12-31
406.VAT-8(2)_v1-02008-01-012009-12-31
407.VAT-8(3)_v1-02010-01-01
408.VAT-8(4)_v1-02011-01-012013-03-31
409.VAT-8(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
410.VAT-8(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
411.VAT-8(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
412.VAT-8(8)_v1-0E2016-08-01ePUAP
413.VAT-9(1)_v2-02008-01-012009-12-31
414.VAT-9(2)_v1-02008-12-012009-12-31
415.VAT-9M(1)_v1-02010-01-01
416.VAT-9M(2)_v1-02011-01-012013-03-31
417.VAT-9M(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
418.VAT-9M(4)_v1-0E2015-07-01ePUAP
419.VAT-9M(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
420.VAT-9M(6)_v1-0E2016-08-01ePUAP
421.VAT-9M(7)_v1-0E2017-01-11ePUAP
422.VAT-10(1)_v2-02008-01-012009-12-31
423.VAT-10(2)_v1-02008-12-01
424.VAT-10(3)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
425.VAT-10(4)_v1-0E2013-04-01ePUAP
426.VAT-10(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
427.VAT-11(1)_v2-02008-01-01
428.VAT-11(2)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
429.VAT-11(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
430.VAT-11(4)_v1-0E2014-03-01ePUAP
431.VAT-11(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
432.VAT-12(1)_v2-02013-01-012013-03-31
433.VAT-12(2)_v1-0E2013-04-01ePUAP
434.VAT-12(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
435.VAT-13(1)_v1-1E2013-01-01ePUAP
436.VAT-21(2)_v1-02004-05-012013-08-22
437.VAT-21(2)_v1-2E2004-05-01ePUAP
438.VAT-23(1)_v2-12008-01-012012-07-18
439.VAT-23(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
440.VAT-24(1)_v2-02008-01-012012-07-18
441.VAT-24(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
442.VAT-26(1)_v1-1E2014-05-14ePUAP
443.VAT-27(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
444.VAT-27(2)_v1-0E2017-01-11ePUAP
445.VAT-27K(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
446.VAT-28(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
447.VAT-R(7)_v2-02008-01-012009-12-31
448.VAT-R(8)_v1-02009-01-012009-12-31
449.VAT-R(9)_v1-02010-01-01
450.VAT-R(10)_v1-12011-01-012011-06-30
451.VAT-R(11)_v1-0E2011-07-01ePUAP
452.VAT-R(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
453.VAT-R(13)_v1-2E2017-03-01ePUAP
454.VAT-REF(1)_v1-12009-01-01
455.VAT-REF(2)_v1-02009-01-01
456.VAT-REF(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
457.VAT-REF(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
458.VAT-UE(1)_v2-02007-01-012009-12-31
459.VAT-UE(2)_v1-02010-01-012011-10-24
460.VAT-UE(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
461.VAT-UE(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
462.VAT-UE(4)_v1-0E2017-01-11ePUAP
463.VAT-UEK(1)_v2-02007-01-012009-12-31
464.VAT-UEK(2)_v1-02010-01-012011-10-18
465.VAT-UEK(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
466.VAT-UEK(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
467.VAT-UEK(4)_v1-0E2017-01-11ePUAP
468.VAT-Z(4)_v2-02008-01-01
469.VAT-Z(5)_v1-0E2017-01-11ePUAP
470.VAT-Z(5)_v1-2E2017-03-01ePUAP
471.VIN-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
472.VIN-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
473.VIN-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
474.VIU-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
475.VIU-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
476.VIU-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
477.VAT-28_A(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
478.VAT-28_B(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
479.VAT-28_C(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
480.VAT-28_D(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
481.VAT-R_UE(1)_Z_v2-02009-12-31
482.VAT-ZD(1)_v2-0E2016-08-01ePUAP
483.VAT-ZT(4)_v1-02008-01-012008-11-30
484.VAT-ZT(5)_v1-02008-01-01
485.VAT-ZT(5)_v2-0E2016-08-01ePUAP
486.VAT-ZZ(4)_v1-02008-01-012008-11-30
487.VAT-ZZ(5)_v1-02008-01-01
488.VAT-ZZ(5)_v2-1E2016-08-01ePUAP
FIN
489.FIN-1(1)_v1-0E2016-02-18ePUAP
VAP
490.VAP-1(1)_v1-2E2012-01-01ePUAP
WZP
491.WZP-1K(3)_v1-02006-01-01
492.WZP-1M(3)_v1-02008-01-01
493.WZP-1R(3)_v1-02006-01-01
WZS
494.WZS-1K(3)_v1-02006-01-01
495.WZS-1M(3)_v1-02008-01-01
496.WZS-1R(3)_v1-02006-01-01
NIP
497.NIP-2(10)_1-1E2014-12-01ePUAP
498.NIP-3(4)_v1-12009-01-012010-12-31
499.NIP-3(5)_v1-02011-01-012012-12-31
500.NIP-7(1)_1-1E2013-07-012014-04-08ePUAP
501.NIP-7(2)_1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
502.NIP-7(3)_1-1E2014-12-01ePUAP
503.NIP-8(1)_1-2E2014-12-01ePUAP
ZAP
504.ZAP-3(1)_1-0E2013-07-012013-08-20ePUAP
505.ZAP-3(1)_v1-1E2013-08-212014-04-08ePUAP
506.ZAP-3(2)_v1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
507.ZAP-3(3)_v1-0E2014-12-01ePUAP
ZAW
508.ZAW-E2(2)_v1-02008-01-01
509.ZAW-K(3)2016-01-01ePUAP
ZAŁĄCZNIKI OGÓLNE
510.NAD-ZP(2)_v1-02009-01-01
511.NAD-ZP(2)_v2-0E2016-08-01ePUAP
512.ORD-ZU(2)_v1-02007-01-01
513.ORD-ZU(2)_v2-0E2007-01-01ePUAP
514.ORD-ZU(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
515.ORD-ZU1(1)_v3-0E2006-01-01ePUAP
516.SSE-R(2)_Z_v1-02007-01-01
517.SSE-R_A(2)_Z_v1-02007-01-01
518.SSE_A(1)_Z_v1-02007-01-01
INNE
519.DT-1(4)2012-01-01ePUAP
520.DT-1(5)2016-01-01ePUAP
521.FAT-1(1)_v1-0E2016-05-05ePUAP
522.OPO-1(1)_v1-1E2016-07-01ePUAP
523.ORD-IN(3)_v1-0EnieaktualnyePUAP
524.ORD-IN(4)_v1-0E2012-01-012013-02-25ePUAP
525.ORD-IN(5)_v1-0E2013-01-01ePUAP
526.ORD-IN2016-01-29ePUAP
527.ORD-OG(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
528.ORD-OG(2)_v1-0E2015-04-10ePUAP
529.ORD-OG_v1-0E2016-02-16ePUAP
530.ORD-M_v1-0E2015-04-23ePUAP
531.ORD-TK(1)_v2-12006-01-012012-03-01
532.ORD-TK(2)_v1-0E2005-01-012013-08-21ePUAP
533.ORD-TK(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
534.ORD-TK(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
535.ORD-U(1)_v2-02007-01-012008-06-30
536.ORD-U(2)_v1-12006-08-012010-11-30
537.ORD-U(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
538.ORD-U(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
539.ORD-U1(3)_v1-0E2010-12-01ePUAP
540.ORD-W1(1)_v2-02008-01-012011-11-30
541.ORD-W1(2)_v1-0E2011-12-012013-01-31ePUAP
542.ORD-W1(3)_v2-0E2013-01-01ePUAP
543.ORD-W1(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
544.PPO-1(1)_v1-0E2016-07-01ePUAP
545.TW-1(1)_v1-2E2014-11-07ePUAP
Definicje
546.ElementarneTypyDanych_v2-0
547.ElementarneTypyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
548.ElementarneTypyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
549.SIG-2008_v2-0
550.SIG-VAP_v1-0
551.SPR_MT(1)_Z_v1-0E2012-01-01ePUAP
552.SPR_MT(1)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
553.StrukturyDanych_v2-0
554.StrukturyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
555.StrukturyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
556.StrukturyDanychMoss_v1-0E2014-09-25ePUAP
557.StrukturyDanychMoss_v2-0E2015-01-01ePUAP
Słowniki
558.KodyCechKrajow_v1-1
559.KodyCechKrajow_v2-02013-05-21
560.KodyCechKrajow_v3-0E2013-05-22ePUAP
561.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v1-0
562.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0
563.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0EePUAP
564.KodyGmin_v1-0
565.KodyGmin_v2-0
566.KodyGmin_v3-02011-01-012011-12-31
567.KodyGmin_v3-1E2012-01-012012-12-31ePUAP
568.KodyGmin_v3-2E2013-01-01ePUAP
569.KodyGmin_v4-0E2015-01-01ePUAP
570.KodyGmin_v5-0E2016-01-01ePUAP
571.KodyKrajowUE_v1-02013-05-21
572.KodyKrajowUE_v2-0E2013-05-22ePUAP
573.KodyKrajow_v3-0
574.KodyKrajow_v4-0E2011-06-20ePUAP
575.KodyKrajow_v4-1E2016-01-01ePUAP
576.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v1-12010-12-31
577.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v2-02013-06-09
578.KodyNaczelnikowUS_v2-1E2013-06-10ePUAP
579.KodyOrganowRejestrowych_v1-0E2013-09-17ePUAP
580.KodyOrganowRejestrowych_v2-0E2014-04-09ePUAP
581.KodyPKD_v1-0
582.KodyPKD_v1-0EePUAP
583.KodyRodzajowRejestrow_v1-0E2013-09-17ePUAP
584.KodyUrzedowSkarbowych_v2-0
585.KodyUrzedowSkarbowych_v3-0
586.KodyUrzedowSkarbowych_v4-0E2016-01-01ePUAP
587.OpisyTowarow_v1-0
588.OpisyTowarow_v2-0
589.OpisyTowarow_v2-0E2011-06-21ePUAP
Potwierdzenie
590.Potwierdzenie_v6-0
Wzory i wizualizacje dokumentów do Uniwersalnej Bramki Dokumentów
- za rok 2014
591.PIT-11Z(21)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
592.PIT-40Z(20)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
593.PIT-8CZ(7)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
594.PIT-RZ(17)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
- za rok 2015
595.PIT-11Z(22)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
596.PIT-8CZ(8)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
597.PIT-RZ(18)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
598.PIT-11Z(23)_2-0E2015-01-01ePUAP
599.PIT-40Z(22)_2-1E2015-01-01ePUAP
- za rok 2016
600.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
601.PIT-8CZ(8)_2-0E2016-01-01ePUAP
602.PIT-RZ(18)_2-0E2016-01-01ePUAP
603.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
604.PIT-40Z(22)_2-1E2016-01-01ePUAP
- podpis
605.PodpisDaneAutoryzujace_v1-0
ostatnia aktualizacja tabeli: 2017.02.10 13:40

Legenda:
Schematy, których nazwy wyróżniono (np.: PIT-36(14)_v2-0) oznaczają możliwość podpisania podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących ("dane autoryzujące").