Komunikaty

Udostępnienie aplikacji e-mikrofirma

Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie www.jpk.mf.gov.pl zamieszczono do pobrania bezpłatną aplikację e-mikrofirma.

Jest to prosta aplikacja dla mikroprzedsiębiorców, która umożliwia:

- wystawianie faktur krajowych,

- zapisywanie faktur zakupu,

- automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów.

Kolejna wersja, której udostępnienie jest planowane na koniec stycznia 2018, pozwoli dodatkowo na:

- dodanie sprzedaży paragonowej,

- automatyczne wygenerowanie na podstawie ewidencji VAT pliku JPK_VAT,

- wysłanie JPK_VAT do systemu Ministerstwa Finansów oraz pobranie UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Udostępniona, pierwsza wersja aplikacji daje już teraz możliwość ewidencjonowania dokumentów. Kolejna wersja pozwoli  na automatyczne wygenerowanie pliku JPK_VAT.

UWAGI:

  1. Aplikacja e-mikrofirma nie jest programem finansowo-księgowym. Użytkownik powinien samodzielnie weryfikować poprawność wprowadzonych i wygenerowanych danych zgodnie z obwiązującymi przepisami.
  2. Do uruchomienia aplikacji potrzebny jest komputer wyposażony w system Windows 7 lub nowszy w wersji 32-bitowej, lub 64-bitowej, z zainstalowanym środowiskiem Java w wersji 1.8.0_151, lub wyższej.