Kalkulator VAT

Kalkulator VAT umożliwia przeliczenie podanej kwoty z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku – wyliczenie kwoty netto na podstawie podanej kwoty brutto (łącznie z podatkiem) i odwrotnie (z kwoty brutto na kwotę netto).

Wprowadzone dane i uzyskane na ich podstawie wielkości można zachować w czytelnej formie, drukując je lub przesyłając na dowolny adres e-mailowy.