Zmiana rozporządzenia MF w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane  (Dz. U. z 2018 r. poz. 304) wprowadzone zostały zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz. U. poz. 932 oraz z 2017 r. poz. 632).

Zmiana polega na wprowadzeniu możliwości podpisywania - do dnia 31 grudnia 2018 r. - przez podatnika będącego osobą fizyczną ksiąg przesyłanych za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie MF, zestawem unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących tego podatnika (tzw. danymi autoryzującymi). Na podpis ten składają się dane dotyczące podatnika:

1) identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;

2) imię (pierwsze);

3) nazwisko;

4) data urodzenia;

5) kwota przychodu wykazana, odpowiednio, w:

a) poz. 45 zeznania PIT-28,

b) poz. 90 zeznania PIT-36 albo poz. 141, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,

c) poz. 13 lub poz. 18 zeznania PIT-36L,

d) poz. 64 zeznania PIT-37 albo poz. 95, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,

e) poz. 24 zeznania PIT-38,

f) poz. 20 zeznania PIT-39,

g) poz. 57 rocznego obliczenia podatku PIT-40,

h) poz. 38 rocznego obliczenia podatku PIT-40A,

– za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi, albo wartość „0" (zero), gdy za ten rok

podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2018 r.