Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – nowe Rozporządzenie MF

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014r., poz. 1544), określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia.

Rozporządzenie stanowi kolejny krok wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 111 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług  – zawęża zakres stosowanych zwolnień od obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.