System Obsługi i Wsparcia Podatnika

W celu zapewnienia szybkiej, sprawnej i komfortowej obsługi klientów od dnia 1 września 2015 r. weszły w życie przepisy powołujące Centrum Obsługi. Zadaniem Centrum jest wyjście naprzeciw potrzebom klientów jednostek Administracji Skarbowej poprzez zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie bieżących spraw załatwianych w urzędach.

Centrum obsługi

Od 1 września 2015 r. administracja skarbowa uruchomiła w 50 urzędach skarbowych na terenie całego kraju Centra Obsługi, dzięki którym podatnicy mogą załatwiać swoje sprawy w wybranym z wykazu miejscu.

Zakres usług świadczonych w centrach obsługi

Zakres usług świadczonych w centrach obsługi w obszarze Administracji Skarbowej:

  • przyjmowanie podań i deklaracji, wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą,
  • udzielanie informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych,
  • zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego,
  • informowanie o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

Powyższe usługi świadczone będą niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego.

Wnioski:

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry