System Obsługi i Wsparcia Podatnika

W dniu 24 grudnia 2015 r.  ogłoszona została ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2015 poz. 2184)

Nowelizacja ustawy zakłada wejście w życie części artykułów ustawy o administracji podatkowej z dniem 1 lipca 2016 r. Oznacza to między innymi przesuniecie terminu wdrożenia produktów Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika - usługi asystenta podatnika oraz zmiany we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Z dniem 1 września 2015 r. weszły w życie i obowiązują przepisy ustawy dotyczące utworzenia centrów obsługi w urzędach skarbowych.

24 czerwca 2016 r. ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 905), która zakłada przesunięcie daty wejścia w życie części przepisów ustawy o administracji podatkowej z dnia 1 lipca 2016 r. na dzień 1 stycznia 2017 r. Oznacza to między innymi przesunięcie terminu wdrożenia we wszystkich urzędach skarbowych usługi asystenta podatnika.

Transformacja i rozwój Administracji Podatkowej na stronie BIP Ministerstwa Finansów, w zakładce Administracja Podatkowa (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry