Asystent podatnika

Wraz z utworzeniem pierwszych 50 centrów obsługi w kraju, pilotażowo od 1 września 2015 r. wprowadzona została w tych jednostkach usługa asystenta podatnika.

W dniu 24 grudnia 2015 r.  ogłoszona została ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2015 poz. 2184)

Nowelizacja ustawy zakłada wejście w życie części artykułów ustawy o administracji podatkowej z dniem 1 lipca 2016 r. Oznacza to między innymi przesuniecie terminu wdrożenia usługi asystenta podatnika.

24 czerwca 2016 r. ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 905), która zakłada przesunięcie daty wejścia w życie części przepisów ustawy o administracji podatkowej z dnia 1 lipca 2016 r. na dzień 1 stycznia 2017 r. Oznacza to między innymi przesunięcie terminu wdrożenia we wszystkich urzędach skarbowych usługi asystenta podatnika.

 

 

Pilotaż usługi asystenta podatnikaw centrach obsługi

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2015 r. zakończył się czas składania wniosków o wyznaczenie asystenta podatnika w centrach obsługi w ramach prowadzonego pilotażu. Pilotaż usługi asystenta podatnika przeprowadzony w okresie od 1 września do 31 grudnia 2015 r. dotyczy podatników którzy w tym czasiezłożyli stosowny wniosek.

Zebrane w trakcie trwania pilotażu dane pozwolą na uzyskanie istotnych informacji, które docelowo pozwolą optymalnie zaprojektować usługę.

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry