Wyszukiwarki

W zakładce dostępne są wyszukiwarki:

  • Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT - usługa umożliwiająca sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT.

  • Sprawdzenie statusu NIP - usługa umożliwiająca sprawdzenie statusu NIP- czy numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest poprawny, unieważniony, uchylony, czy też nie istnieje.

  • Potwierdzanie numeru VAT UE (VIES) – umożliwia uzyskanie potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r.
     
  • Wyszukiwarka OPP - umożliwia wyszukanie organizacji pożytku publicznego w Rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego
     
  • Wyszukiwarka SIP - umożliwia przeszukiwanie interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry