Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Informacja dla użytkowników certyfikatów kwalifikowanych wydanych przez MobiCert

Na podstawie decyzji Ministra Gospodarki znak DHU-1-4332-93/13 z dnia 12 listopada 2013 r. Narodowe Centrum Certyfikacji, pełniące funkcję głównego urzędu certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce, wykreśliło z dniem 13 listopada 2013 r. z rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne firmę MobiCert Sp. z o.o. (http://www.nccert.pl/karta8.htm).

 

W związku z powyższym wszystkie dokumenty elektroniczne składane do systemu e-Deklaracje podpisane certyfikatem kwalifikowanym tego wystawcy będą odrzucane.

 

Więcej informacji na temat aktualnej listy podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne i podpisu elektronicznego na stronie Ministerstwa Gospodarki (http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Dzialalnosc+gospodarcza+i+e-przedsiebiorczosc/Podpis+elektroniczny).