Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Informacje techniczne dotyczące systemu e-Deklaracje

W związku z odnotowaniem zgłoszeń informujących o problemie z dostępem do systemu e-Deklaracje po przerwie technicznej w okresie 05-06.10.2013 r. Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na poniższe aspekty:
 1. Dostęp realizowany jest standardowymi protokołami http + ssl.
 2. Klient do zestawienia połączenia musi posiadać poprawnie zainstalowane certyfikaty:
  1. główny (root) – Certum Trusted Network CA
  2. pośredni – Certum Extended Validation CA
  Certyfikaty te dostępne są do pobrania na stronie Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM  http://www.certum.pl/certum/cert,wiedza_zaswiadczenia_klucze_certum.xml 
 3. Łącząc się z usługa systemu e-Deklaracje należy korzystać z oficjalnego adresu DNS który nie podlega zmianom.  Adres IP serwera usługi  może się zmieniać i wtedy może być wymagana zmiana ustawień w lokalnych systemach zabezpieczeń (ostatnia zmiana miała miejsce 7 października 2013 r.) Z tego względu nie jest zalecane posługiwanie się adresem IP.
 4. Prawidłowy adres DNS bramki usługi WS to https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl
 5. Opis WSDL usługi WS dostępny jest po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty?wsdl