Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Informacja na temat certyfikatu SSL serwera testowego usługi Web Services systemu e-Deklaracje

Wystawiony dla:
    CN = test-bramka.edeklaracje.gov.pl
    C = PL
Wystawiony przez:
   CN = Certum Domain Validation CA SHA2
   OU = Certum Certification Authority
   O = Unizeto Technologies S.A.
   C = PL

Szczegóły certyfikatu:
    Numer seryjny: ‎173944ad1b0fb0795d962734a0d57b05 HEX
    Ważny od: 08 czerwca 2017 14:22:01
    Ważny do: 07 czerwca 2020 14:22:01

Zaświadczenia certyfikacyjne i klucze urzędu certyfikacji dostępne są na stronie  https://www.certum.pl/certum/cert,wiedza_zaswiadczenia_klucze_certum.xml .

Główne klucze urzędu Certum:

Pośrednie klucze urzędu dla certyfikatów SSL opartych o funkcję skrótu SHA-2: