Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Specyfikacje Wejścia-Wyjścia

Bramka e-Deklaracje

  • Specyfikacja We-Wy v.2.1 przedstawiająca zasady wymiany informacji pomiędzy systemem informatycznym e-Deklaracje a oprogramowaniem interfejsowym przeznaczonym do przekazywania dokumentów do systemu e-Deklaracje (z dnia 1.03.2016 r.).
     
  • Specyfikacja We-Wy - środowisko testowe v.2.1 przedstawiająca zasady wymiany informacji pomiędzy środowiskiem testowym systemu informatycznego e-Deklaracje a testowanym oprogramowaniem interfejsowym przeznaczonym do przekazywania dokumentów do systemu e-Deklaracje (z dnia 1.03.2016 r.).

 

Bramka UBD

  • Specyfikacja We-Wy UBD v.0.1.1 przedstawiająca zasady wymiany informacji pomiędzy systemem informatycznym e-Deklaracje a oprogramowaniem interfejsowym przeznaczonym do przekazywania wielopozycyjnych dokumentów do systemu e-Deklaracje (z dnia 14.01.2015 r.).
  • Specyfikacja We-Wy UBD - środowisko testowe v.0.1.1 przedstawiająca zasady wymiany informacji pomiędzy środowiskiem testowym systemu informatycznego e-Deklaracje a testowanym oprogramowaniem interfejsowym przeznaczonym do przekazywania wielopozycyjnych dokumentów do systemu e-Deklaracje (z dnia 14.01.2015 r.).