Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Wtyczka (plug-in) niezbędna przy składaniu dokumentów bezpośrednio z formularzy interaktywnych

Niezbędna do składania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych, wypełnianych w interaktywnych formularzach w formacie PDF, dostępnych na stronie www.e-Deklaracje.gov.pl.

UWAGA: Przed wypełnieniem i wysłaniem deklaracji prosimy zainstalować najnowszą Wtyczkę (plugin).

 

Szczegółowy opis odinstalowania/instalacji wtyczki znajduje się w "Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2014 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (dane autoryzujące)", dostępnej na stronie internetowej http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/instrukcje,  w rozdziałach:

2.2. Instalacja wtyczki (plugin) do programu Adobe Reader
2.2.1. Odinstalowanie wtyczki
2.2.2. Instalacja nowej wersji wtyczki

Wtyczka (plug-in) wersja 4.2.0 – opis najważniejszych zmian:
  • zmieniony ekran danych autoryzujących (dostosowany do składania deklaracji i zeznań w 2016 roku).