Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Wtyczka (plug-in) niezbędna przy składaniu dokumentów bezpośrednio z formularzy interaktywnych

Niezbędna do składania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych, wypełnianych w interaktywnych formularzach w formacie PDF, dostępnych na stronie www.e-Deklaracje.gov.pl.

UWAGA: Przed wypełnieniem i wysłaniem deklaracji prosimy zainstalować najnowszą Wtyczkę (plugin).

 

Szczegółowy opis odinstalowania/instalacji wtyczki znajduje się w "Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2017 opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące"), dostępnej na stronie internetowej http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/instrukcje,  w rozdziałach:

2.2. Instalacja wtyczki (plugin) do programu Adobe Reader
2.2.1. Odinstalowanie wtyczki
2.2.2. Instalacja nowej wersji wtyczki

Wtyczka (plug-in) wersja 4.3.0 – opis najważniejszych zmian:
  • poprawione kodowanie do formatu UTF-8,
  • usunięte wsparcie dla Adobe Acrobat/Reader w wersji 8.x lub niższej.