Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - Inne

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego.
Wyróżnione * formularze interaktywne można również złożyć bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego (dane autoryzujące).

L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
201420132012201120102009
1Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiemNIP-7(2)
INSTRUKCJA
NIP-7(2)
INSTRUKCJA
----
2Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osóbORD-TK(3)
INSTRUKCJA
ORD-TK(2)
INSTRUKCJA
ORD-TK(3)
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013
INSTRUKCJA
ORD-TK(2)
dotyczy formularzy składanych od 15.03.2012
ORD-TK(1)ORD-TK(1)ORD-TK(1)
3Informacja o umowach zawartych z nierezydentami - ważny od 1 lipca 2008 r.ORD-U(4)
INSTRUKCJA
ORD-U(3)
INSTRUKCJA
ORD-U(4)
dotyczy formularzy składanych od 21.11.2013
INSTRUKCJA
ORD-U(3)
dotyczy formularzy składanych od 15.03.2012
ORD-U(2)ORD-U(2)ORD-U(2)
4Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącymi nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)ORD-W1(3)
INSTRUKCJA
ORD-W1(2)
INSTRUKCJA
ORD-W1(3)
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013
INSTRUKCJA
ORD-W1(2)ORD-W1(2)ORD-W1(2)ORD-W1(2)
5Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnikaPCC-2(5)
INSTRUKCJA
PCC-2(5)
INSTRUKCJA
PCC-2(5)PCC-2(4)PCC-2(4)PCC-2(4)
6Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnychPCC-3(4)*
INSTRUKCJA
PCC-3(2)*
dotyczy formularzy składanych do 31.08.2014
INSTRUKCJA
PCC-3(2)*
INSTRUKCJA
PCC-3(2)*PCC-3(2)PCC-3(2)PCC-3(2)
7Informacja o pozostałych podatnikachPCC-3A(2)
INSTRUKCJA
-----
8Deklaracja dla podatku od gier (ryczałt)-----POG-R(3)
dotyczy formularzy składanych do 30.10.2009
9Deklaracja dla podatku od gier-----POG-3A(3)
dotyczy formularzy składanych do 30.10.2009
10Deklaracja dla podatku od gier-----POG-3C(3)
dotyczy formularzy składanych do 30.10.2009
11Deklaracja dla podatku od gier-----POG-3D(3)
dotyczy formularzy składanych do 30.10.2009
12Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowymPT-1(1)
INSTRUKCJA
PT-1(1)
INSTRUKCJA
----
13Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnegoPT-2(1)
INSTRUKCJA
PT-2(1)
INSTRUKCJA
----
14Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatkuSD-2(4)
INSTRUKCJA
SD-2(4)
INSTRUKCJA
SD-2(4)SD-2(3)SD-2(3)SD-2(3)
15Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowychSD-3(5)
INSTRUKCJA
SD-3(4)
INSTRUKCJA
SD-3(4)
INSTRUKCJA
SD-3(4)SD-3(2)
SD-3(4)
dotyczy formularzy składanych od 23.10.2011
SD-3(2)SD-3(2)
16Informacja o pozostałych podatnikachSD-3A(5)
INSTRUKCJA
-----
17Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowychSD-Z2(5)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2014
INSTRUKCJA
SD-Z2(4)
INSTRUKCJA
SD-Z2(4)
INSTRUKCJA
SD-Z2(4)SD-Z2(3)
dotyczy formularzy składanych do 30.09.2011
SD-Z2(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.10.2011
SD-Z2(3)SD-Z2(3)
18Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za kwartałWZP-1K(3)
INSTRUKCJA
WZP-1K(3)
INSTRUKCJA
WZP-1K(3)WZP-1K(3)WZP-1K(3)WZP-1K(3)
19Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zyskuWZP-1M(3)
INSTRUKCJA
WZP-1M(3)
INSTRUKCJA
WZP-1M(3)WZP-1M(3)WZP-1M(3)WZP-1M(3)
20Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za rok obrotowyWZP-1R(3)
INSTRUKCJA
WZP-1R(3)
INSTRUKCJA
WZP-1R(3)WZP-1R(3)WZP-1R(3)WZP-1R(3)
21Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za kwartałWZS-1K(3)
INSTRUKCJA
WZS-1K(3)
INSTRUKCJA
WZS-1K(3)WZS-1K(3)WZS-1K(3)WZS-1K(3)
22Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zyskuWZS-1M(3)
INSTRUKCJA
WZS-1M(3)
INSTRUKCJA
WZS-1M(3)WZS-1M(3)WZS-1M(3)WZS-1M(3)
23Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za rok obrotowyWZS-1R(3)
INSTRUKCJA
WZS-1R(3)
INSTRUKCJA
WZS-1R(3)WZS-1R(3)WZS-1R(3)WZS-1R(3)
24Zgłoszenie osoby upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej - dotyczą aktualizacji-----ZAW-E2(2)
dotyczy formularzy składanych do 08.04.2009
25Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiemZAP-3(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
INSTRUKCJA
ZAP-3(2)
INSTRUKCJA
ZAP-3(2)
INSTRUKCJA
----