Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - VAT

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego.
Wyróżnione * formularze interaktywne można również złożyć bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego (dane autoryzujące).
Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
201520142013201220112010
1Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-7(14)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2015
INSTRUKCJA
VAT-7(15)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015
INSTRUKCJA
VAT-7(14)*
INSTRUKCJA
VAT-7(13)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2013 r. do rozliczenia za marzec 2013 r.
INSTRUKCJA
VAT-7(14)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
INSTRUKCJA
VAT-7(12)*VAT-7(12)*VAT-7(11)
2Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-7D(5)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2015
INSTRUKCJA
VAT-7D(6)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2015
INSTRUKCJA
VAT-7D(5)*
INSTRUKCJA
VAT-7D(4)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za I kwartał 2013
INSTRUKCJA
VAT-7D(5)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za II kwartał 2013
INSTRUKCJA
VAT-7D(3)*VAT-7D(3)*VAT-7D(2)
3Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-7K(8)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2015
INSTRUKCJA
VAT-7K(9)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2015
INSTRUKCJA
VAT-7K(8)*
INSTRUKCJA
VAT-7K(7)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za I kwartał 2013
INSTRUKCJA
VAT-7K(8)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za II kwartał 2013
INSTRUKCJA
VAT-7K(6)*VAT-7K(6)*VAT-7K(5)
4Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-8(5)
INSTRUKCJA
VAT-8(6)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015
INSTRUKCJA
VAT-8(5)
INSTRUKCJA
VAT-8(4)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za marzec 2013
INSTRUKCJA
VAT-8(5)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
INSTRUKCJA
VAT-8(4)VAT-8(4)VAT-8(3)
5Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-9M(3)
INSTRUKCJA
VAT-9M(4)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015
INSTRUKCJA
VAT-9M(3)
INSTRUKCJA
VAT-9M(2)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za marzec 2013
INSTRUKCJA
VAT-9M(3)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
INSTRUKCJA
VAT-9M(2)VAT-9M(2)VAT-9M(1)
6Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportuVAT-10(4)
INSTRUKCJA
VAT-10(4)
INSTRUKCJA
VAT-10(3)
dotyczy formularzy składanych do 31.03.2013
INSTRUKCJA
VAT-10(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2013
INSTRUKCJA
VAT-10(2)
dotyczy formularzy składanych do 08.06.2012
VAT-10(3)
dotyczy formularzy składanych od 09.06.2012
VAT-10(2)VAT-10(2)
7Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportuVAT-11(4)
INSTRUKCJA
VAT-11(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2014
INSTRUKCJA
VAT-11(3)
INSTRUKCJA
VAT-11(2)
dotyczy formularzy składanych do 31.03.2013
INSTRUKCJA
VAT-11(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2013
INSTRUKCJA
VAT-11(1)
dotyczy formularzy składanych do 08.06.2012
VAT-11(2)
dotyczy formularzy składanych od 09.06.2012
VAT-11(1)VAT-11(1)
8Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtuVAT-12(2)
INSTRUKCJA
VAT-12(2)
INSTRUKCJA
VAT-12(1)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za marzec 2013
INSTRUKCJA
VAT-12(2)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
INSTRUKCJA
VAT-12(1)VAT-12(1)VAT-12(1)
9Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowegoVAT-13(1)
INSTRUKCJA
VAT-13(1)
INSTRUKCJA
VAT-13(1)
INSTRUKCJA
---
10Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium krajuVAT-21(2)
INSTRUKCJA
VAT-21(2)
INSTRUKCJA
VAT-21(2)
INSTRUKCJA
VAT-21(2)
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013
INSTRUKCJA
VAT-21(2)VAT-21(2)VAT-21(2)
11Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportuVAT-23(2)
INSTRUKCJA
VAT-23(2)
INSTRUKCJA
VAT-23(2)
INSTRUKCJA
VAT-23(1)
dotyczy formularzy składanych do 01.08.2012
VAT-23(2)
dotyczy formularzy składanych od 02.08.2012
VAT-23(1)VAT-23(1)
12Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu-VAT-24(2)
INSTRUKCJA
VAT-24(2)
INSTRUKCJA
VAT-24(1)
dotyczy formularzy składanych do 01.08.2012
VAT-24(2)
dotyczy formularzy składanych od 02.08.2012
VAT-24(1)VAT-24(1)
13Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczejVAT-26(1)
INSTRUKCJA
VAT-26(1)
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2014
INSTRUKCJA
----
14Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowymVAT-27(1)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015
INSTRUKCJA
-----
15Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowymVAT-27K(1)*
INSTRUKCJA
-----
16Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskimVAT-REF(4)
INSTRUKCJA
VAT-REF(3)
INSTRUKCJA
VAT-REF(2)
INSTRUKCJA
VAT-REF(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2013
INSTRUKCJA
VAT-REF(2)VAT-REF(2)VAT-REF(2)
17Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachVAT-UE(3)*
INSTRUKCJA
VAT-UE(3)*
INSTRUKCJA
VAT-UE(2)
INSTRUKCJA
VAT-UE(3)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2013
INSTRUKCJA
VAT-UE(2)VAT-UE(2)VAT-UE(2)
18Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachVAT-UEK(3)*
INSTRUKCJA
VAT-UEK(3)*
INSTRUKCJA
VAT-UEK(2)
INSTRUKCJA
VAT-UEK(3)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2013
INSTRUKCJA
VAT-UEK(2)VAT-UEK(2)VAT-UEK(2)
19Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usługVAT-R(11)
INSTRUKCJA
VAT-R(11)
INSTRUKCJA
VAT-R(11)
INSTRUKCJA
VAT-R(11)--
20Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługVAT-Z(4)
INSTRUKCJA
VAT-Z(4)
INSTRUKCJA
VAT-Z(4)
INSTRUKCJA
VAT-Z(4)--
21Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VATVIN-R(2)
INSTRUKCJA
-----
22Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VATVIU-R(2)
INSTRUKCJA
-----
23Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnejVIN-D(1)
INSTRUKCJA
-----
24Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnejVIU-D(1)
INSTRUKCJA
-----