Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Instrukcje związane ze zwrotem podatku od wartości dodanej (VAT-REF)

Materiał informacyjny opisujący najczęstsze przyczyny występowania błędu 415 dla wniosków VAT-REF.
Instrukcja wypełniania wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim (VAT-REF) / Manual for filling in application for refund of the value added tax (VAT) payable in an other member state (VAT-REF).
Informacje Komisji Europejskiej o zasadach nowej procedury zwrotu VAT.
Tabela kodów i pod-kodów w procedurze VAT-Refund.
Lista preferencji VAT-Refund / List of preferences VAT-Refund.
Punkty kontaktowe w państwach członkowskich zwrotu w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej.
Zasady wysyłania wiadomości dotyczących wniosków VAT-REF.
Zmiana preferencji Republiki Włoskiej w zakresie wniosków VAT-Refund.