Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące systemu e-Deklaracje:

39. Mam problem z połączeniem szyfrowanym z usługą Web Services systemu e-Deklaracje.

Zalecamy bieżące aktualizowanie systemu operacyjnego - instalowanie krytycznych i zalecanych poprawek wydawanych przez Microsoft

Jak sprawdzić czy posiadamy odpowiednie certyfikaty?

  1. Korzystając z przeglądarki Internet Explorer wybieramy z menu „Narzędzia", następnie „Opcje internetowe" i na zakładce „Zawartość" przycisk „Certyfikaty".
    Na zakładce „Zaufane główne urzędy certyfikacji" powinny być widoczne certyfikaty wystawione dla „Certum CA" i „Certum Trusted Network CA".


    Na zakładce „Pośrednie urzędy certyfikacji" powinien być widoczny certyfikat wystawiony dla „Certum Extended Validation CA SHA2".
  2. Korzystając z przeglądarki Firefox wybieramy z menu „Narzędzia", następnie „Opcje" i po wybraniu ikony „Zaawansowane" na zakładce „Szyfrowanie" wybieramy przycisk „Wyświetl certyfikaty". W nowym oknie menadżera certyfikatów na zakładce „Organy certyfikacji" powinny być widoczne certyfikaty Unizeto Certum.
  3. Korzystając z przeglądarki Google Chrome po wybraniu z menu „Narzędzia", następnie „Ustawienia" i wybraniu w dolnej części okna kategorii „Pokaż ustawienia zaawansowane" należy wybrać w kategorii „HTTP/SSL" przycisk „Zarządzaj certyfikatami". Widoczne będą okna identyczne jak w pkt 1.
  4. W przypadku braku któregoś z w/w certyfikatów można je pobrać i zainstalować ze strony http://www.certum.pl/certum/cert,wiedza_zaswiadczenia_klucze_certum.xml.


Uwaga:
Certyfikaty w zależności od używanej przeglądarki i wybranej i dostępnej wersji PEM, DER, CER i CRT mogą instalować się w przeglądarce bezpośrednio ze strony lub - po pobraniu i zapisaniu na lokalnym dysku użytkownika - należy je zainstalować samodzielnie.