Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Stan danych na dzień:

Lata 2008-2018

Wykres prezentujący ilość dokumentów złożonych do systemu e-Deklaracje w latach 2008-2018 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF

Rok 2018

Dynamika składania deklaracji w 2018 r. - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Deklaracje od 1.01.2018 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF

Rok 2017

Deklaracje od 1.01.2017 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba dokumentów złożonych w 2017 r. - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba złożonych deklaracji w podziale na grupy w roku 2017 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF

Rok 2016

Deklaracje od 1.01.2016 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba dokumentów złożonych w 2016 r. - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba złożonych deklaracji w podziale na grupy w roku 2016 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF

Rok 2015

Deklaracje od 1.01.2015 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba dokumentów złożonych w 2015 r. - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba złożonych deklaracji w podziale na grupy w roku 2015 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF

Rok 2014

Deklaracje od 1.01.2014 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba dokumentów złożonych w 2014 r. - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba złożonych deklaracji w podziale na grupy w roku 2014 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF

Rok 2013

Deklaracje od 1.01.2013 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba dokumentów złożonych w 2013 r. - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba złożonych deklaracji w podziale na grupy w roku 2013 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF

Rok 2012

Deklaracje od 1.01.2012 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba dokumentów złożonych w 2012 r. - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba złożonych deklaracji w podziale na grupy w roku 2012 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF

Rok 2011

Deklaracje od 1.01.2011 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba dokumentów złożonych w 2011 r. - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba złożonych deklaracji w podziale na grupy w roku 2011 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF

Rok 2010

Deklaracje od 1.01.2010 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba dokumentów złożonych w 2010 r. - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba złożonych deklaracji w podziale na grupy w roku 2010 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF

Rok 2009

Deklaracje od 1.01.2009 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba dokumentów złożonych w 2009 r. - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba złożonych deklaracji w podziale na grupy w roku 2009 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF

Rok 2008

Deklaracje od 1.01.2008 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba dokumentów złożonych w 2008 r. - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF
Liczba złożonych deklaracji w podziale na grupy w roku 2008 - Kliknięcie otwiera okno z wykresem
Pobierz dane: XLS XML RDF