HELPDESK

Pytania natury technicznej związane z funkcjonowaniem i obsługą systemu ECS można kierować do HelpDesk dla systemu ECS:

a) adres e-mail:

helpdesk@ecs.mofnet.gov.pl

b) telefony:

(33) 483-20-55 – numer ogólny – całodobowo

c) nr fax:

(33) 483-20-55 (całodobowo)

Pytania natury merytorycznej, które wiążą się z przepisami regulującymi problematykę zgłoszeń wywozowych można kierować do Centrum Informacji Służby Celnej (InfoSC):

a) adres e-mail:

info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

b) telefony:

0 801-470-477 oraz +48 33 857-62-51 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00)

Systemy informatyczne MF

10.03.2015 Informacja uzupełniająca do pkt. 9.9 Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych i wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS, wersja 4.0


Tekst:
 Informacja uzupełniająca.pdf (39 KB)
Status: Obowiązujący