HELPDESK

Centrum Wsparcia systemu EMCS PL funkcjonuje w siedzibie Krajowego Centrum Informatycznego Izby Celnej w Łodzi udzielając porad merytorycznych i technicznych w zakresie funkcjonowania przedmiotowego systemu .

Centrum Informatyczne czynne jest codziennie przez całą dobę. Pełnią w nim dyżury w trybie zmianowym administratorzy techniczni systemu EMCS PL.

Centrum wsparcia czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. W godzinach od 16.00 do 8.00 w ciągu tygodnia, a także w soboty, niedziele i dni wolne od pracy, dzwoniąc do helpdesk EMCS PL w Łodzi zostaniecie Państwo połączeni z dyżurującym administratorem systemu.


Telefon   +48 42 638 80 17
Faks        +48 42 638 80 50
Email      emcs.hd@ncts-centrum.mofnet.gov.pl
Adres      90-560 Łódź, ul. Karolewska 41

Systemy informatyczne MF

  EMCS PL - Informacje ogólne

  EMCS PL - Informacje ogólne

  System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS (Excise Movement and Control System) to stworzony, w ramach projektu prowadzonego przez Komisję Europejską, komputerowy system wykorzystywany do przemieszczania wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), w obrocie wewnątrzwspólnotowym pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz przemieszczania ww. wyrobów na terytorium Wspólnoty Europejskiej w ramach eksportu i importu. System ten zastępił  papierową wersję administracyjnego dokumentu towarzyszącego, dołączanego do każdej przesyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Stosowanie systemu do obsługi ww. przemieszczeń jest obowiązkowe.

  Uczestnikami systemu są podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wewnątrz Unii Europejskiej.

  Działanie EMCS

  1) Wysyłający wysyła projekt e-AD

  2a) Państwo członkowskie wysyłki dokonuje walidacji (sprawdzenia) e-AD i odsyła do wysyłającego nadając numer ARC

  2b) Administracja państwa członkowskiego wysyłki przesyła e-AD do państwa członkowskiego przeznaczenia

  2c) Administracja państwa członkowskiego przeznaczenia przesyła e-AD do odbiorcy wyrobów akcyzowych

  3) Wysyłający wysyła wyroby akcyzowe

  4) Wyroby akcyzowe przybywają do miejsca przeznaczenia

  5) Odbierający wyroby akcyzowe wysyła projekt raportu odbioru wyrobów

  6a) Administracja państwa członkowskiego odbioru dokonuje walidacji (sprawdzenia) raportu odbioru i odsyła go do odbiorcy

  6b) Administracja państwa członkowskiego przeznaczenia przesyła raport odbioru wyrobów do państwa członkowskiego wysyłki

  6c) Administracja państwa członkowskiego wysyłki przesyła raport odbioru do wysyłającego wyroby akcyzowe

  Korzyści stosowania systemu EMCS

  • uproszczenie przemieszczania wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy dzięki zastosowaniu elektronicznego administracyjnego dokumentu towarzyszącego i rezygnacji ze stosowania dokumentów papierowych (w tym ręcznego wypełniania administracyjnego dokumentu towarzyszącego, jego archiwizowania itp.);
  • możliwości automatycznego sprawdzenia kontrahentów do których wysyłane są wyroby przed dokonaniem wysyłki wyrobów (poprzez bazę SEED)
  • bieżące monitorowanie przemieszczania wyrobów akcyzowych;
  • możliwość natychmiastowego potwierdzania elektronicznego administracyjnego dokumentu towarzyszącego, umożliwiające otrzymanie wyrobów przez właściwego odbiorcę i minimalizujące ryzyko nieprawidłowych danych;
  • możliwość szybszego zwolnienia zabezpieczenia akcyzowego dzięki szybszemu potwierdzeniu zakończenia przemieszczania wyrobów;
  • możliwość integracji procesów w systemie EMCS z innymi systemami komputerowymi takimi jak SEED (System Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy) oraz ECS (Excise Control System).

  Wdrożenie systemu EMCS

  Wdrożenie Systemu EMCS zostało podzielone na trzy etapy, z których każdy zawiera określoną ilość funkcjonalności jakie w danym etapie były obsługiwane.

  1) Pierwsza faza (FS0) obsługiwała tylko zadania związane z odbiorem informacji związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy otrzymywanych z innych państw członkowskich, które zdecydowały się na wysyłkę elektronicznych komunikatów dotyczących przemieszczania. Państwa będące w fazie FS0 miały możliwość jedynie wysyłania raportu odbioru wyrobów.

  2) Druga faza (FS1) pozwoliła na obsługę głównych funkcjonalności systemu związanych m.in. z wysyłaniem ADT, jego anulowaniem, otrzymaniem raportu odbioru czy zmianą miejsca przeznaczenia wyrobów.

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry