HELPDESK

Pytania natury technicznej związane z funkcjonowaniem i obsługą systemu INTRASTAT można kierować do HelpDesk dla systemu INTRASTAT:

a) adres e-mail:

helpdesk.intrastat@kat.mofnet.gov.pl

b) telefony:

(33) 483-20-55 – numer ogólny – całodobowo

c) nr fax:

(33) 483-20-55 (całodobowo)

Pytania natury merytorycznej, które wiążą się z przepisami regulującymi problematykę zgłoszeń INTRASTAT można kierować do:

1.      Wydziału INTRASTAT w Izbie Celnej w Szczecinie:

       a)      adres e-mail:

intrastat.ic-szczecin@szc.mofnet.gov.pl;

       b)      telefony:

(91) 425-16-92; 425-16-99; 425-16-87; 425-16-33

2.      Centrum Informacji Służby Celnej (InfoSC):

a)      adrese-mail: 

info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

b)      telefony:

0 801-470-477 oraz +48 33 857-62-51

3Komórki ds. INTRASTAT

Systemy informatyczne MF

    Elektroniczne zgłoszenia INTRASTAT

    Elektroniczne zgłoszenia INTRASTAT

    INTRASTAT jest to system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów wspólnotowych, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego. Tym samym zgłoszenia INTRASTAT składane są w celu dostarczenia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Organem Krajowej Administracji Skarbowej właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań dotyczących kar pieniężnych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

    Więcej informacji o zasadach dokonywania zgłoszeń INTRASTAT znajduje się na stronie Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (link otwiera okno w innym serwisie)

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry