Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych


Publikacja: Dz. U. poz. 98
Tekst:   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2016 r.pdf (699 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-01-21
Data wejścia w życie: 2016-02-21