Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach


Publikacja: Dz. U. poz. 2268
Tekst:   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach.pdf (629 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-30
Data wejścia w życie: 2017-01-01