Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług


Publikacja: Dz. U. poz. 2273
Tekst:   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.pdf (764 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-30
Data wejścia w życie: 2017-01-01