Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym


Publikacja: Dz. U. poz. 2269
Tekst:   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym.pdf (500 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-12-30
Data wejścia w życie: 2016-01-01