Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie


Publikacja: Dz. U. poz. 2282
Tekst:   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.pdf (252 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-30
Data wejścia w życie: 2017-01-01