Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw


Publikacja: Dz. U. poz. 2024
Tekst:   Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r..pdf (296 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-15
Data wejścia w życie: 2017-01-01
Informacje dodatkowe: - art. 1 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
- art. 1 pkt 7–9 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.