Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących


Publikacja: Dz. U. poz. 1544
Tekst:   pobierz plik.pdf (510 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-11-07
Data wejścia w życie: 2015-01-01