Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych


    Publikacja: Dz. U. z 2016 r. poz. 1050
    Tekst:   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 r.pdf (689 KB)
    Status: Obowiązujący
    Data ogłoszenia: 2016-07-19
    Data wejścia w życie: 2016-07-27