Informacje podstawowe na temat obligacji detalicznych

  Informacje podstawowe na temat obligacji detalicznych

  Obligacje skarbowe to bezpieczna, zyskowna i prosta forma lokowania pieniędzy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Emitowane są od dawna na wszystkich rynkach finansowych i stanowią podstawowy instrument finansowy na świecie. Uznawane są za najbezpieczniejszą i jedną z bardziej atrakcyjnych lokat kapitału zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i podmiotów prawnych.

  Łączą one w sobie główne cechy optymalnej formy oszczędzania, a więc:
  • pełne bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy i gwarancję ich zwrotu wraz z należnymi odsetkami;
  • atrakcyjny zysk;
  • możliwość szybkiego wycofania pieniędzy.

  Oferta detalicznych papierów skarbowych zachęca do stworzenia własnego, przemyślanego portfela inwestycyjnego złożonego z papierów o zróżnicowanym horyzoncie czasowym, różnych zasadach oprocentowania i naliczania odsetek.

   

  Tylko w czerwcu, po raz pierwszy w ofercie, dostępna będzie nowa 10-miesięczna premiowa obligacja oszczędnościowa (POS0419).

  Premiowa Obligacja Skarbowa (POS) to propozycja nowej formy oszczędzania, która łączy gwarantowany zysk w postaci odsetek (1,50% w skali roku) z szansą na wygranie premii pieniężnej. Obligacja premiowa łączy zalety obligacji oszczędnościowych z elementem gry losowej. Każda kupiona obligacja to szansa na wygranie premii w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł a nawet 10.000 zł. Im większa liczba nabytych obligacji tym większa szansa na wygranie premii.

  Cechy obligacji premiowych:

   

                krótki – tylko 10-miesieczny okres oszczędzania,

                szansa uzyskania dodatkowej premii pieniężnej nawet do 10.000 zł,

                dodatkowo gwarantowany zysk 1,50% w skali roku.

   

  Obligacja 10-miesięczna będzie dostępna w sprzedaży tylko w czerwcu.
  Tak jak w przypadku pozostałych obligacji skarbowych oszczędzanie będzie można rozpocząć już od kwoty 100 zł – tyle wynosi cena jednej obligacji. Jest ona stała przez cały okres sprzedaży. Na zakup obligacji premiowych można przeznaczyć dowolną kwotę, bez limitów.


  W ofercie adresowanej do inwestorów indywidualnych znajduje się pięć typów oszczędnościowych obligacji skarbowych 3- miesięczne oraz 2-, 3-, 4- i 10-letnie, które przeznaczone są dla osób fizycznych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji wpisanych do rejestru sądowego.
  Oferowane są w cyklach miesięcznych.
  Wartość nominalna jednej detalicznej obligacji Skarbu Państwa wynosi 100 zł, co umożliwia rozpoczęcie inwestycji w papiery skarbowe osobom dysponującym relatywnie niedużymi funduszami. 

   

  Rodzinne Obligacje Skarbowe to nowy produkt kierowany do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+". Rodzinne Obligacje Skarbowe to bezpieczna forma oszczędzania, zapewniająca zysk. Dzięki nim zrealizujesz przyszłe potrzeby Twoich dzieci. Możesz oszczędzać już od 100 zł. W ofercie znajdują się obligacje 6-letnie (ROS) i 12-letnie (ROD), termin wykupu obligacji pozwala swobodnie dostosować okres oszczędzania do przyszłych planów. Oprocentowanie obligacji rodzinnych, oparte jest na inflacji powiększonej o preferencyjną marżę. Jednocześnie kapitalizacja odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym, znacznie zwiększa zyskowność tej formy oszczędzania.

  Więcej informacji na temat detalicznych obligacji skarbowych dostępnych jest na stronie www.obligacjeskarbowe.pl

   Jak kupić?    Akty prawne

  Informacje odnośnie: w jaki sposób i gdzie można dokonać zakupu detalicznych obligacji skarbowych.

  Dodatkowo linki umożliwiające przejście do Wyszukiwarki Punktów Sprzedaży Obligacji oraz do Szczegółowych instrukcji dotyczących zakupu przez Internet i Telefon.

  Rozporządzenie Ministra Finansów regulujące kwestie sprzedaży detalicznych obligacji skarbowych oraz Regulaminy obsługi obligacji detalicznych za pomocą systemów teleinformatycznych.
   Baza transakcji    Wyszukiwarka listów emisyjnych
  Plik zawiera wyniki sprzedaży obligacji detalicznych. Katalog listów emisyjnych umożliwiający wyszukanie listu emisyjnego wybranej serii obligacji.
   Bieżąca oferta    Użyteczne pliki
  Opis dotyczący aktualnych warunków sprzedaży oraz listy emisyjne danej serii obligacji. Pliki zawierające dane z bieżącymi i historycznymi wartościami oprocentowania danych serii obligacji.
   Wyniki sprzedaży    
  Informacja na temat wyników sprzedaży obligacji oferowanych w sieci detalicznej publikowane w cyklu miesięcznym.  

   

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry