W bazie wiedzy są gromadzone poklasyfikowane na obszary tematyczne akty prawne, takie jak ustawy czy rozporządzenia. Dodatkowo znajdują się tam formularze, broszury, umowy międzynarodowe, protokoły, instrukcje, pisma, komunikaty czy obwieszczenia. Każdy z prezentowanych dokumentów może zawierać linki do dokumentów powiązanych. Do przeglądania większości z nich niezbędny jest bezpłatny program Adobe Acrobat (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Treści archiwalne z zakresu podatków są również dostępne w dziale Podatki (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) w poprzednim serwisie Ministerstwa Finansów. 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych


Publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.
Tekst: ISAP Kancelarii Sejmu RP
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 1991-09-10
Data wejścia w życie: 1992-01-01


OSTATNIO DODANE