Formularze do wydrukowania - VAT


L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
201820172016201520142013
1Deklaracja dla podatku od towarów i usługtylko elektronicznieVAT-7(17)VAT-7(16)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2016
VAT-7(17)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za sierpień 2016
VAT-7(14)
VAT-7(15)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015
VAT-7(14)VAT-7(13)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2013 r. do rozliczenia za marzec 2013 r.
VAT-7(14)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
2Deklaracja dla podatku od towarów i usług--VAT-7D(7)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za I kwartał 2016
VAT-7D(8)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2016
VAT-7D(5)
VAT-7D(6)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2015
VAT-7D(5)VAT-7D(4)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za I kwartał 2013
VAT-7D(5)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za II kwartał 2013
3Deklaracja dla podatku od towarów i usługtylko elektronicznieVAT-7K(11)VAT-7K(10)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za I kwartał 2016
VAT-7K(11)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2016
VAT-7K(8)
VAT-7K(9)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2015
VAT-7K(8)VAT-7K(7)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za I kwartał 2013
VAT-7K(8)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za II kwartał 2013
4Deklaracja dla podatku od towarów i usługtylko elektronicznieVAT-8(8)VAT-8(7)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2016
VAT-8(8)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za sierpień 2016
VAT-8(5)
VAT-8(6)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015
VAT-8(5)VAT-8(4)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za marzec 2013
VAT-8(5)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
5Deklaracja dla podatku od towarów i usługtylko elektronicznieVAT-9M(6)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2017 r.
VAT-9M(7)
VAT-9M(5)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2016
VAT-9M(6)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za sierpień 2016
VAT-9M(3)
VAT-9M(4)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015
VAT-9M(3)VAT-9M(2)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za marzec 2013
VAT-9M(3)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
6Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportuVAT-10(5)VAT-10(5)VAT-10(5)VAT-10(4)VAT-10(4)VAT-10(3)
dotyczy formularzy składanych do 31.03.2013
VAT-10(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2013
7Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportuVAT-11(5)VAT-11(5)VAT-11(5)VAT-11(4)VAT-11(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2014
VAT-11(3)
VAT-11(2)
dotyczy formularzy składanych do 31.03.2013
VAT-11(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2013
8Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtuVAT-12(3)VAT-12(3)VAT-12(3)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za styczeń 2016
VAT-12(2)VAT-12(2)VAT-12(1)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za marzec 2013
VAT-12(2)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
9Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowegoVAT-13(1)VAT-13(1)VAT-13(1)VAT-13(1)VAT-13(1)VAT-13(1)
10Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowychtylko elektronicznieVAT-14(2)VAT-14(1)---
11Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowychtylko elektronicznieVAT-14/A(2)VAT-14/A(1)---
12Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium krajuVAT-21(2)VAT-21(2)VAT-21(2)VAT-21(2)VAT-21(2)VAT-21(2)
VAT-21(2)
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013
13Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiegoVAT-22(2)VAT-22(2)VAT-22(2)VAT-22(2)VAT-22(2)VAT-22(2)
14Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportuVAT-23(2)VAT-23(2)VAT-23(2)VAT-23(2)VAT-23(2)VAT-23(2)
15Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu----VAT-24(2)VAT-24(2)
16Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego----VAT-25(2)VAT-25(2)
17Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczejVAT-26(1)VAT-26(1)VAT-26(1)VAT-26(1)VAT-26(1)
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2014
-
18Informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowymtylko elektronicznieVAT-27(1)VAT-27(1)VAT-27(1)
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2015
--
19Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnejVAT-28(2)VAT-28(2)VAT-28(1)VAT-28(1)--
20Przyjęcie kaucji gwarancyjnejVAT-28/A(2)VAT-28/A(2)VAT-28/A(1)VAT-28/A(1)--
21Przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnejVAT-28/B(2)VAT-28/B(2)VAT-28/B(1)VAT-28/B(1)--
22Podwyższenie ważności kaucji gwarancyjnejVAT-28/C(2)VAT-28/C(2)VAT-28/C(1)VAT-28/C(1)--
23Zwrot kaucji gwarancyjnejVAT-28/D(2)VAT-28/D(2)VAT-28/D(1)VAT-28/D(1)--
24Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachVAT-28/E(1)-----
25Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachtylko elektronicznieVAT-UE(3)VAT-UE(3)VAT-UE(3)VAT-UE(3)VAT-UE(2)
VAT-UE(3)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2013
26Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów-VAT-UE/A(3)VAT-UE/A(3)VAT-UE/A(3)VAT-UE/A(3)VAT-UE/A(2)
VAT-UE/A(3)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2013
27Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów-VAT-UE/B(3)VAT-UE/B(3)VAT-UE/B(3)VAT-UE/B(3)VAT-UE/B(2)
VAT-UE/B(3)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2013
28Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług-VAT-UE/C(2)VAT-UE/C(2)VAT-UE/C(2)VAT-UE/C(2)VAT-UE/C(2)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2013
29Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachtylko elektronicznieVAT-UEK(3)VAT-UEK(3)VAT-UEK(3)VAT-UEK(3)VAT-UEK(2)
VAT-UEK(3)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2013
30Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usługVAT-R(13)VAT-R(12)
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2017
VAT-R(13)
VAT-R(12)VAT-R(11)VAT-R(11)VAT-R(11)
31Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługVAT-Z(5)VAT-Z(4)
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2017
VAT-Z(5)
VAT-Z(4)VAT-Z(4)VAT-Z(4)VAT-Z(4)
32Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnegoVAT-ZD(1)VAT-ZD(1)VAT-ZD(1)VAT-ZD(1)VAT-ZD(1)VAT-ZD(1)
33Upoważnienie do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunkuUPR-1(1)UPR-1(1)----
34Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunkuUPR-2(1)UPR-2(1)----
35Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującejZ1Z1Z1Z1Z1Z1
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2013
36Zgłoszenie/aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis głównych danych dotyczących kasyZ2Z2Z2Z2Z2Z2
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2013
37Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasyZ3Z3Z3Z3Z3Z3
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2013
38Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasyZ4Z4Z4Z4Z4Z4
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2013
39Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującejProtokółProtokółProtokółProtokółProtokółProtokół