JPK_VAT

Przedsiębiorco!
Wysłałeś JPK_VAT? Sprawdź jego status i pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).