JPK dla mikroprzedsiębiorców

  1. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)

  JPK_VAT:

  • to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa,
  • przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej  w określonym układzie i formacie (schemat xml) do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

  2. Kto składa JPK_VAT

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców.

  Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

  Ważne!

  Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:

  • twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro,
  • zatrudniasz mniej niż 10 osób,

  JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży.

   

  3. Kiedy NIE składasz JPK_VAT

  Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o:

  • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
  • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),
  • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

  4. Kiedy złożyć JPK_VAT

  Od 1 stycznia 2018 r. będziesz mieć obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.

  Przykładowo:

  do 25 lutego wyślesz informację za styczeń,

  do 25 marca wyślesz informację za luty itd.

  Złóż JPK już teraz! Dzięki temu:

  • otrzymasz szybszy zwrot VAT – do 25. dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r.,
  • sprawdzisz, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotujesz się do niego wcześniej,
  • upewnisz się, czy twoje rozliczenie jest poprawne.

  5. Jak złożyć JPK_VAT

  JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

  Już teraz możesz testować elektroniczne składanie JPK_VAT dzięki aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0, która umożliwia bezpłatne i bezpieczne wygenerowanie oraz wysłanie pliku.

  Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.

  Z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach Ministerstwo Finansów w początkach 2018 r. udostępni specjalną bezpłatną aplikację do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyłania JPK_VAT.

  Utwórz i wyślij JPK_VAT – krok po kroku

  Utwórz prawidłowy JPK_VAT

  Jeśli rozliczasz się z VAT i nie korzystasz z usług biur rachunkowych lub programów księgowych, skorzystaj z bezpłatnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów:

  Krok 1 pobierz tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik csv),

  Krok 2 wpisz dane z rejestru VAT w odpowiednie kolumny i wiersze tabeli (są one niezbędne do wygenerowania JPK_VAT). Opis, jak to zrobić, znajdziesz w broszurze informacyjnej oraz w opisie struktury i formatu danych pliku csv.

  Wypełniony plik csv stanowi źródło JPK_VAT i jest gotowy do wysyłki przez aplikację Klient JPK 2.0.

  Możesz też utworzyć JPK_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki za jego pośrednictwem plików JPK_VAT lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0.

  Wyślij JPK_VAT

  Krok 3 Załóż profil zaufany

  Do wysyłania plików JPK_VAT potrzebujesz certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego (eG0). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.

  Profil zaufany – w odróżnieniu do certyfikatu kwalifikowanego – jest bezpłatny. Sprawdź, jak założyć profil zaufany (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Krok 4 Pobierz aplikację Klient JPK 2.0 do wysyłania JPK

  Po uzyskaniu profilu zaufanego (eG0) pobierz i zainstaluj aplikację Klient JPK 2.0. Służy ona do konwersji pliku w formacie csv do pliku w formacie xml oraz do wysyłki plików JPK. Wybierz aplikację w wersji dla systemu operacyjnego, którego używasz na twoim komputerze (Windows, Linux).

  W plikach do pobrania znajdziesz aplikację Klient JPK 2.0, Klient JPK 2.0 Demo, instrukcję instalacji i obsługi aplikacji, przykładowy plik w formacie xml przekonwertowany z pliku csv (link otwiera nowe okno) oraz inne pliki. UWAGA, Klient JPK 2.0 wersja Demo służy do testowego generowania i przygotowywania do wysyłki JPK_VAT.

  Jeśli nie korzystasz z aplikacji Klient JPK 2.0, zapoznaj się z informacjami na temat opracowanej przez Ministerstwo Finansów „Specyfikacji interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego wersja 2.3" (link otwiera nowe okno).

  Krok 5 Pobierz UPO_JPK

  Po wysłaniu JPK możesz pobrać formularz UPO_JPK (Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK). Dzięki niemu:

  • potwierdzisz odbiór pliku JPK,
  • sprawdzisz status przedłożonego dokumentu,
  • pobierzesz UPO dla dokumentu, który otrzymał status „200".

  Do prawidłowego działania formularza UPO_JPK niezbędne jest zainstalowanie w systemie programu Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony producenta (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Po złożeniu pliku JPK_VAT mogą pojawić się zdarzenia gospodarcze, które wymagają zmian w ewidencji VAT (np. otrzymasz fakturę korygującą od kontrahenta za zakupy dla firmy, wystawisz fakturę korygującą za dokonaną sprzedaż czy wystawisz klientom faktury do paragonów, z których obrót już rozliczyłeś i wykazałeś w złożonym wcześniej pliku). Złóż wtedy korektę JPK_VAT. Przy składaniu korekty JPK_VAT oznacz cel złożenia: 2. Korekta musi obejmować wszystkie zmiany w JPK. Nie ma ograniczeń co do ilości przesyłanych korekt.

  Kliknij, aby zobaczyć przykładowe schematy JPK_VAT

  1. Przykład wypełnionego całego pliku JPK_VAT: Nagłówek – zawiera dane przedsiębiorcy
   Przykład wypełnionego całego pliku JPK_VAT: Nagłówek – zawiera dane przedsiębiorcy
  2. Przykład wypełnionego całego pliku JPK_VAT: Sprzedaż – dane dotyczące sprzedaży towarów i usług
   Przykład wypełnionego całego pliku JPK_VAT: Sprzedaż – dane dotyczące sprzedaży towarów i usług
  3. Przykład wypełnionego całego pliku JPK_VAT: Zakup – faktury zakupu towarów i usług
   Przykład wypełnionego całego pliku JPK_VAT: Zakup – faktury zakupu towarów i usług
  4. Przykład jak zaznaczyć korektę JPK_VAT
   Przykład jak zaznaczyć korektę JPK_VAT
  5. Przykład wypełnionego JPK_VAT dla odwrotnego obciążenia
   Przykład wypełnionego JPK_VAT dla odwrotnego obciążenia
  6. Przykład wypełnionego JPK_VAT sprzedaży detalicznej – raport fiskalny okresowy
   Przykład wypełnionego JPK_VAT sprzedaży detalicznej – raport fiskalny okresowy
  7. Przykład wypełnionego JPK_VAT dla WDT i WNT
   Przykład wypełnionego JPK_VAT dla WDT i WNT

  6. Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

  Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

  Ile wynosi grzywna

  Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2017 r. jest to:

  • od 200 zł do 4000 zł (kara nałożona mandatem),
  • od 200 zł do 20 000 zł (kara nałożona nakazem sądu),
  • od 200 zł do 40 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).

  Wysokość grzywny lub mandatu karnego ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

  W przypadku przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2017 r. wynosi od 66,66 zł do 26 664 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest to:

  • od 666,60 do 5 332 800 zł kara wymierzona nakazem sądu,
  • od 666,60 zł do 19 199 995,20 zł kara wymierzona wyrokiem sądu.

  Pozostałe obowiązki podatnika

  Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać mikroprzedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorcę, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej, do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat:

  • faktur,
  • ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • wyciągów bankowych,
  • obrotów magazynowych.

  W takiej sytuacji będziesz mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Możesz je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli ci to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.

  Możesz zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. Wystąp z umotywowanym wnioskiem przed upływem terminu złożenia JPK_VAT do właściwego dla ciebie naczelnika urzędu skarbowego.

  7. Pytania i odpowiedzi

   

  WYSYŁANIE PLIKU

  1)  W jaki sposób przygotować plik JPK_VAT?

  Podatnik który nie korzysta z oprogramowania księgowego z możliwością generowania plików w formacie XML, w celu przygotowania własnego pliku może pobrać plik JPK_VAT.csv,udostępniony przez Ministerstwo Finansów i wypełnić według własnych potrzeb w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym.

  Tak przygotowany plik można wysłać z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0.

  2)  Jak wysłać JPK_VAT? Czy można to zrobić samemu?

  Przygotowany JPK_VAT w formacie CSV należy w aplikacji Klient JPK 2.0 zamienić (przekonwertować) na format XML, używając opcji „Konwersja pliku CSV do XML". Tak przygotowany dokument jest gotowy do wysyłki, której dokonuje się poprzez użycie opcji „Wyślij dokument" aplikacji Klient JPK 2.0.

  3)  Jak podpisywać JPK_VAT?

  JPK_VAT mogą być podpisywane w aplikacji Klient JPK 2.0kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eGo).

  Wysyłka pliku JPK_VAT w czyimś imieniu wymaga uprzedniego złożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji  składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

  4) Co jest dowodem prawidłowego wysłania JPK_VAT?

  Dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK_VAT jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO".

  5)  Jak pobrać UPO dla wysłanego JPK_VAT?

  W celu pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla poprawnie wysłanego JPK_VAT można skorzystać z funkcjonalności aplikacji Klient JPK 2.0 (kafel „Historia") lub aktywnego formularza UPO_JPK.pdf

  6) Co jest przyczyną błędu wysyłki JPK_VAT dla komunikatu „zainicjowanie wysyłania nie powiodło się".

  Przyczyną błędu może być:

  ·  użycie nieprawidłowego Certyfikatu z kluczem publicznym Ministerstwa Finansów,

  · niewłaściwe określenie lokalizacji pliku sterownika czytnika karty kryptograficznej,

  · niewłaściwe ustawienia konfiguracyjne podpisu w programie podpisującym, z którego pochodzi dany podpis.

  7)  Co oznacza komunikat błędu „400"?

  Błąd dotyczy inicjowania sesji wysyłki tego samego dokumentu.

  8) Czy firma prowadząca ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przy pomocy programu Microsoft Excel musi przesyłać w okresach miesięcznych JPK_VAT? Czy Microsoft Excel jest programem komputerowym?

  Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel), należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane do comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej JPK_VAT.

  Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej.

  9) Czy istnieje możliwość wysyłki JPK_VAT dotyczącego np. spółki lub innego podmiotu za pomocą Profilu Zaufanego? Czy konieczne jest w tym przypadku złożenie UPL-1?

  Pliki JPK_VAT mogą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eGo). Szczegółowe informacje dotyczące założenia profilu zaufanego są dostępne pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany. W przypadku, gdy spółka lub inny podmiot ustanowi pełnomocnika należy złożyć UPL-1.

   

  JPK_VAT A DEKLARACJE VAT

  10) Jeżeli podatnik rozlicza się w VAT kwartalnie i składa deklaracje VAT-7K, to czy może przesyłać JPK_VAT również kwartalnie?

  Nie. JPK_VAT musi być przesyłany za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

  11) W związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT, czy przedsiębiorstwo może nadal zachować możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie?

  Tak, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług pozwalają na kwartalne składanie deklaracji VAT.

  12)  Czy JPK_VAT powinien uzgadniać się z danymi zawartymi w deklaracji VAT?

  Zarówno JPK_VAT, jak i deklaracja VAT powinny być odzwierciedleniem ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Dane ujęte w JPK_VAT powinny zatem być zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji VAT. W celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia błędów i wątpliwości, zmodyfikowano wersję struktury JPK_VAT tak, by odzwierciedlała w układzietabelarycznym aktualnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.

  13) Czy podatnik, który składa „zerową" deklarację VAT, ma obowiązek przesłania JPK_VAT?

  Podatnicy, którzy mają obowiązek na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupu, mają również obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT.

  W takim przypadku należy wypełnić nagłówek pliku JPK_VAT oraz część zawierającą dane identyfikujące podmiot. Pozostałych pozycji nie należy wypełniać.

  14) Czy rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składa deklaracje VAT i prowadzi jedynie działalność rolniczą podlega obowiązkowi składania JPK_VAT?

  Tak, rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, ma obowiązek przesyłania plików JPK_VAT.

   

  FAKTURY

  15) Czy w JPK_VAT powinny być wykazywane wszystkie wystawione faktury, czy też jedna kwota zbiorcza, obejmująca sumę wystawionych faktur?

  W JPK_VAT muszą być ujęte wszystkie wystawione faktury (faktura po fakturze).

  16) Jak wykazać w JPK_VAT fakturę do paragonu?

  W przypadku faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej dla podatników VAT należy wykazać fakturę w JPK_VAT. Jeżeli faktura jest wystawiona na podatnika VAT po zaksięgowaniu sprzedaży paragonowej, należy wyksięgować zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury.

  W przypadku wystawienia faktury po wysłaniu JPK_VAT za dany okres należy przesłać skorygowany plik ze wykazaną fakturą.

  Nie trzeba dokonywać zmian w zapisach ewidencji VAT, w sytuacji wystawienia faktury do sprzedaży paragonowej dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Taka sprzedaż może być udokumentowana wyłącznie paragonami i wpisana zbiorczo – wówczas w poszczególnych pozycjach obowiązkowych należy wpisać „sprzedaż paragonowa". Jeżeli więc faktura została wystawiona na rzecz konsumenta, wówczas takiej nie trzeba wykazywać odrębnie w JPK_VAT.

  17) Czy w JPK _VAT dokumenty muszą być ułożone wg daty ujęcia w ewidencji VAT?

  Nie, kolejność zapisu faktur w JPK_VAT nie ma znaczenia. Istotne jest, aby zawartość ewidencji odpowiadała deklaracji lub jej korekcie. Kwestia numeracji należy do decyzji podatnika.

  18) Jak ująć zmianę JPK_VAT w sytuacji, gdy wartość korekt ujemnych powoduje, że wartości deklaracji są ujemne? Czy kwoty powinny być prezentowane z minusem?

  Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też (tj. ze znakiem minus) należy je wykazać w JPK_VAT.

  19) Czy w polach od K_10 do K_38 w JPK_VAT wprowadzamy zbiorcze dane z faktury w podziale według stawek VAT, czy każdą pozycję faktury oddzielnie?

  Wykazujemy zbiorcze dane, w podziale według stawek VAT

  20) Czy pole „K_44" dla „Ewidencji zakupu VAT" opisane jako „Wartość faktury netto" ma dotyczyć tylko tej część faktury, w której dokumentuje ona transakcje z kwotą podatku różną od zera (tj. innych niż zwolnione z VAT, opodatkowane stawką VAT 0%), czy całości faktury?

  Biorąc pod uwagę, że odpowiednie pola JPK_VAT mają uzgadniać się z deklaracją VAT w przypadku wypełniania pola K_44 należy przyjąć identyczną metodę, to znaczy uwzględnić tylko część faktury, która dokumentuje transakcje zawierające kwotę podatku do odliczenia. Jeżeli więc podatnik odlicza np. 50% kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa, to wykazuje tylko 50% kwoty netto z takiej faktury. Podatnik nie powinien wykazywać w ogóle faktur ze zwolnieniem, stawką 0% VAT.

  21) Jak ma postąpić podatnik w sytuacji, gdy otrzyma od dostawcy fakturę VAT na dwie pozycje. Jedna pozycja faktury jest zasadna, a druga nie. Otrzymał fakturę korygującą od ww. dostawcy, która koryguje pozycję drugą faktury podstawowej. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie ma prawa do odliczenia VAT z pozycji drugiej faktury.Czy w takim przypadku ująć pozycję drugą faktury podstawowej netto/VAT w rejestrze oraz analogicznie korektę do niej -netto/-VAT, czy tylko pierwszą (zasadną) pozycję faktury, a pominąć pozycję drugą faktury i korektę do niej?

  JPK _VAT ma być odzwierciedleniem ewidencji w podatku VAT. Zatem nabywca wykazuje tylko podatek VAT z faktur, który podlega odliczeniu zgodnie z przepisami. W tym przypadku należy ująć w JPK_VAT pierwszą zasadną pozycję z faktury.

  22) Czy pozycja „podatek należny" może zawierać znak minus w przypadku ujęcia większej ilości faktur korygujących w stosunku do faktur sprzedażowych ?

  Jeżeli kwoty podatku należnego przyjmują wartości ujemne, to należy je tak wykazać w JPK_VAT.

   

  PARAGONY

  23) Czy jeżeli podatnik posiada kilka kas rejestrujących, może dokonać jednego zapisu zbiorczego na podstawie kilku raportów okresowych, czy każdy raport okresowy z każdej kasy powinien być wprowadzony odrębnie?

  Podatnik może dokonać jednego zapisu zbiorczego dla wszystkich posiadanych kas rejestrujących.

  24) Czy w strukturze JPK_VAT należy uwzględniać także paragony fiskalne do momentu utworzenia oddzielnej struktury dla paragonów fiskalnych?

  Tak, zbiorczo na podstawie dowodu „Raport fiskalny okresowy".

   

  KOREKTY JPK_VAT

  25)  W jakich sytuacjach podatnik ma obowiązek przesłania korekty JPK_VAT?

  Korektę JPK_VAT należy złożyć między innymi: w przypadku zmiany pozycji dotyczących: podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat, w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację. Korektę JPK_VAT składa się z oznaczonym celem złożenia: 2.

  26) Czy podatnik VAT, który składał JPK_VAT a nie był do tego zobowiązany, jest zobowiązany składać korekty w przypadku zmian danych, które podatnik zobowiązany do składania musiałby korygować?

  Tak, powinien w takim przypadku złożyć korektę.

  27)  Czy należy wysyłać korektę JPK_VAT w sytuacji dokonania korekty deklaracji VAT-7, która polega wyłącznie na zmianie kwot: kwota do zwrotu na rachunek bankowy podatnika i kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?

  W takim przypadku nie ma podstaw do złożenia korekty JPK_VAT.

  28) W jakim terminie należy złożyć korektę JPK_VAT?

  W przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji VAT miesięcznie, korektę JPK_VAT należy złożyć niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT-7 lub po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu błędnych danych kontrahenta.

  W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie korekty za poszczególne miesiące należy złożyć niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.

   

  OBRÓT ZAGRANICZNY

  29) Czy JPK_VAT dotyczy także podmiotów zarejestrowanych w VAT na terytorium Polski, które nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności?

  Tak, JPK_VAT dotyczy również podmiotów niemających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności a zarejestrowanych w Polce jako podatnicy VAT. Z wykonywaniem na terytorium kraju czynności podlegających opodatkowaniu VAT, z tytułu których podatnik zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego, bezpośrednio wiążę się obowiązek prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, co rodzi obowiązek składania JPK_VAT.

  30) Czy w JPK_VAT powinny być prezentowane faktury dokumentujące sprzedaż usług, dla których miejscem świadczenia jest kraj siedziby nabywcy, tj. terytorium kraju UE lub terytorium kraju trzeciego?

  Tak. Ustawodawca przewidział raportowanie transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w tym świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracji VAT 7. Przedmiotowe transakcje winny być raportowane w poz. 11 oraz odpowiednio poz. 12 deklaracji VAT-7 i analogicznych pozycjach (K_11 i K_12) JPK_VAT. Obecnie obowiązujące wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016, poz. 2273). Załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia stanowi objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K), z których wynika, że w poz. 11 tych deklaracji wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ww. ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium.

  31) Czy w przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zawsze obowiązkowe jest wypełnienie pola „DataWplywuFaktury", skoro moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT nie jest uzależniony od momentu otrzymania faktury od kontrahenta?

  W przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie jest obowiązkowe wypełnienie pola „DataWplywuFaktury. Co do zasady bowiem, w takich przypadkach obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towarów, a nie otrzymania faktury.

  32)  Czy w polu „K_13", opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%" ująć należy jedynie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT „0%", czy także obrót z tytułu eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, świadczenia usług transportu międzynarodowego itp.?

  W polu „K_13", opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%" ująć należy jednie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT „0%".

  33) Czy w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz transakcji objętych odwrotnym opodatkowaniem w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany numer faktury zakupu z danymi podatnika jako nabywcy, czy numer własnego dokumentu księgowego i dane podatnika, czy też numer faktury zakupu z danymi kontrahenta.

  W przypadku transakcji WNT oraz odwrotnego opodatkowania VAT w  ewidencji sprzedaży powinien być wykazany nr faktury dotyczącej zakupu, na podstawie której podatnik będzie dokonywał obliczenia podatku należnego oraz dane kontrahenta (sprzedawcy), który jest rzeczywistą stroną transakcji. 

  8. Kontakt

  Masz pytania?

  Skontaktuj się:

  Powiadomienia SMS i e-mail o niezgodności w JPK_VAT

  Jeśli w przesłanym pliku JPK_VAT wystąpią niezgodności, otrzymasz powiadomienie w postaci

  • e-maila z adresu ckap.automat@ds.mofnet.gov.pl – na adres elektroniczny lub
  • wiadomości tekstowej SMS – na numer telefonu, które wskazałeś w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym.

  Powiadomienia z podpisem „Ministerstwo Finansów, Departament Poboru Podatków" będą zawierać prośbę o sprawdzenie składanych plików JPK_VAT i kontakt z właściwym urzędem skarbowym, aby wyjaśnić stwierdzone niezgodności i ewentualnie skorygować złożoną deklarację VAT lub plik JPK_VAT.

  Ważne: powiadomienia w formie e-mailowej i wiadomości tekstowe SMS są generowane automatycznie. NIE odpowiadaj na takie wiadomości.

  Jednocześnie informujemy, że powiadomienia nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila i wiadomości SMS nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.

  Jeśli otrzymasz e-mail lub wiadomość SMS, skontaktuj się ze SWOIM urzędem skarbowym.
   

  9. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.)

  11. Gdzie szukać informacji i pomocy w zakresie JPK_VAT

  1. Na tej stronie www w poszczególnych zakładkach znajdziesz podpowiedź:

  2. Kontaktując się:

  3. Biorąc udział w szkoleniach w ramach  ogólnopolskiego programu „Wtorki z JPK"

  Bezpłatne szkolenia nt. tworzenia i przesyłania JPK_VAT odbywają się we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce w każdy wtorek:

  • listopada - 7.11, 14.11, 21.11, 28.11
  • grudnia - 5.12, 12.12, 19.12

  Szczegółowe informacje, m.in. o godzinach i miejscach szkoleń, są publikowane na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych (sprawdź listę urzędów).

  4. Korzystając z ulotek i plakatów dostępnych m.in. w salach obsługi urzędów skarbowych, w oddziałach ZUS i urzędach gmin oraz tu: